Britta Toftum tiltrådte 1. juni 2022 som kommerciel direktør (CCO) i SpaceInvader. Britta kommer til SpaceInvader på et tidspunkt, hvor både vi og logistiksektoren generelt har travlt som aldrig før. Flere og flere logistikoperatører får øjnene op for, hvor store gevinster der kan hentes med kapacitetsoptimering og øget fyldningsgrad i lastrummet.

Med Britta ombord kan vi tilføre ny værdi til vores kunder i både analyse og salg, både i den indledende og den opfølgende fase, hvor de fleste kunder opgraderer til flere stativer, når de får erfaring med og ser effekten af dobbeltstabling.

Brittas mangeårige erfaring med salg og ledelse i logistiksektoren gør hende til en yderst kompetent sparringspartner for både eksisterende og nye kunder med komplekse logistikudfordringer. Her kan Britta yde kvalificeret rådgivning, fordi hun har lang erfaring med at navigere i store organisationer med komplekse forsyningskæder.

”Det er nu verden har brug for den kapacitetsoptimering SpaceInvader systemet kan give. Og det er dét gennembrud jeg vil skabe sammen med SpaceInvaders dygtige team, der allerede har store logistikoperatører som Bring, PostNord og Blue Water Shipping på kundelisten”
Britta Toftum, Kommerciel Direktør

Med sin erfaring og analytiske tilgang til kapacitetsoptimering kan Britta også blive jeres kompetente rådgiver. Hun trækker på massiv erfaring fra logistiksektoren grundet sin lange karriere blandt andet fra SAS Cargo, først som europæisk salgsdirektør og siden som salgsdirektør i Nordamerika med base i New York. De seneste fire år har hun ligeledes haft et stort ledelsesansvar som chef for mere end 1.100 kabinepersonale hos SAS i Norden og Asien.

Transport i blodet
Britta brænder for at hjælpe operatører i en sektor som hun kender så godt med både at blive grønnere og mere økonomisk bæredygtig gennem kapacitetsoptimering. Det handler om at spare både plads, penge og CO2. Vi ser meget frem til samarbejdet og til trække på den værdifulde internationale salgs- og ledelseserfaring, som Britta bringer med sig.

Måske har du også lyst til at møde Britta? Hun rejser i den kommende tid rundt for at møde både nuværende og nye pilot-kunder, i takt med at flere og flere logistikoperatører får øjnene op for de store gevinstmuligheder, der ligger i dobbeltstabling.

Se evt. Brittas profil her på Linkedin – eller kontakt hende direkte på ‭+45 2856 8448‬ og bt@spaceinvader.com.

Der er udfordringer nok at tage fat på, når det kommer til optimering og omstilling af logistiksektoren. Hvis vi blot skal nævne få – er der klimakrisen, den globale forsyningskrise, øget vare-flow, historisk høje brændstofpriser, akut chaufførmangel og så videre. Nogle af de udfordringer kan I afhjælpe ved at kapacitetsoptimere jeres fragt yderligere, så I får mere gods med hver lastbil og i sidste ende helt kan spare lastbilkørsler. Og hvad der er sparet er altid tjent.

Der er mange steder I kan sætte ind. Det gælder både transport af gods mellem produktions- og distributionsterminalerne (hub-hub), herunder rutebaseret transport af halv- eller helfabrikata fra produktionssted til mellemlager eller helt ud til distributionsterminalen.

Mange transportoperatører vil nok mene, at transporten af varer og gods allerede er fuldt optimeret efter det muliges kunst. Vi mener, at det altid er muligt at optimere endnu mere. Missionen er at komme den tomme luft i lastbilernes fragtrum til livs, så I kan undgå tomkørsel og transport af overløbspaller mellem jeres lokationer. Hvis I samtidigt kan reducere jeres lagerbehov og den tid det tager at pakke/læsse/losse bilerne, er det endnu et plus. Med SpaceInvaders pallestativer kan I forberede alt jeres gods allerede på ranken, og på den måde håndtere og flytte godset fuldt optimeret gennem hele værdikæden – faktisk helt ud til slutkunden. I kan også stable skrøbeligt, farligt eller særlig værdifuldt gods. På den måde udnytter I kapaciteten i fragtrummet bedre. Det gælder også gods, som I normalt ikke kan stable. I vil opleve, at der ofte kun skal ganske få dobbeltstablinger til at skabe meget synlige resultater, på bundlinjen og i klimaregnskabet.

Vi har skrevet en case som giver god indsigt i optimering af terminaltransport med SpaceInvaders transportsystem, der handler om hvordan I kan kapacitetsoptimere med dobbeltstabling. Vi håber I vil læse med.

 

Download case:

Vil du med på SpaceInvaders vækstrejse? Og har du lyst til at blive en del af et stærkt team på syv personer – som er midt i en udfordrende og spændende udvikling? Er du samtidigt drevet at at skabe grøn omstilling inden for transport og logistikbranchen (T&L) – og har du en stærk erfaringsbase? Så er du sikkert den profil vi mangler. 

Du kender T&L branchen indefra og drives af at skabe resultater og positiv forandring, ligesom du ved, hvordan branchen tænker og agerer, både strategisk og operationalt. 

Som iværksættervirksomhed er vi præget af entreprenørånd, høj faglighed, og innovation. Og vi er drevet af en mission om at hjælpe transport- og logistiksektoren til at blive mere bæredygtig. Det sker gennem effektiv kapacitetsoptimering. Med vores innovative og patenterede pallestativ-løsning er det muligt både at reducere CO2 forbruget og reducere omkostningerne fra transporten. Blandt vores kunder finder du virksomheder som PostNord, Bring, Blue Water Shipping m.fl. 

BlachmanSearch bistår os med at finde den helt rette profil. 

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på 7070 7228. 

Find det fulde job-opslag her

 

Klimakrisen bekymrer os alle. Og konsekvenserne af den globale opvarmning bliver tydeligere år
for år. Danmark har et nationalt klimamål om at nedbringe CO2 niveauet med 70% i 2030.
Transport- og logistikbranchen skal også yde sit bidrag. Og det er en stor og investeringstung
udfordring at omstille et samfundskritisk erhverv, som i årtier har baseret sig på fossile
brændstoffer.

Mange virksomheder har i dag klimaindsatsen som strategisk topprioritet – på lige fod med
økonomiske mål. Heldigvis er der nye grønne teknologier på vej – som kan hjælpe
forsyningskæderne til at blive mere bæredygtige.

Omstillingen kræver både forandringsvillighed og ofte nye investeringer. Nogle grønne løsninger
er dyrere og mere usikre at investere i end andre. Særligt fordi teknologierne ikke er fuldt
modnede. Men der er stadig masser af muligheder for at optimere transporten, så den bliver mere
bæredygtig. Kapacitetsoptimering er en af løsningerne.

I Danmark kører lastbilerne rundt med en gennemsnitlig fyldningsgrad på 56% (ITD). Det kan gøres
bedre. Og får vi mere gods med hver lastbil, sparer vi i sidste ende både lastbiler, CO2 og andre
skadelige emissioner. I snit sparer SpaceInvader’s kunder minimum 15% CO2.

Vi har skrevet lidt om, hvordan dobbeltstabling af pallegods kan hjælpe logistik- og
transportsektoren til at spare både plads, penge og CO2. Alt sammen ved at kapacitetsoptimere
lastbilerne bedre. Der er mange gevinster at hente – og de er synlige gennem hele værdikæden.


Download vores klima-case:

Verden oplever i øjeblikket en alvorlig forsyningskrise, som også sætter spor i Danmark og Norden. Krisen er ikke opstået natten over og har mange årsager, som fx store logistiske flaskehalsproblemer fra produktions-Kina grundet Corona-pandemien, galoperende fragtpriser, akut global chaufførmangel, og mangel på lastbiler og trailere. Hertil kommer forbrugeres ændrede købevaner, som har fået e-handelen til at eksplodere. I 2020 handlede 89% af danskerne via internettet (DS) .

Forsyningssituationen påvirker mange forskellige brancher og i særdeleshed transport- og logistikbranchen. Forbrugerne mærker det også, fx fordi fragtpriserne stiger, eller fordi de bestilte varer når for sent eller slet ikke frem. Senest har vi bl.a. som konsekvens af BREXIT og ændringer i reglerne for arbejds- og opholdstilladelse set en voldsom akut mangel på op til 100.000 lastbilchauffører i England. Resultatet er tomme hylder i supermarkederne og en national forsyningskrise.

Oven i det skal vi både som virksomheder og forbrugere forholde os aktivt til klimakrisen, som vi alle er med til at sætte et negativt aftryk på. CO2 niveauet kan kun nedbringes og klimamålene kun nås, hvis vi ændrer vaner og tænker innovativt. Og det er nu der skal handles; ikke om fem, 10 eller 20 år. Regningen kommer vi alle til at betale i form af flere CO2 afgifter. Der er fx allerede varslet en kilometerbaseret CO2-afgift for den tunge transport.

Kan man gøre noget ved det hele på én gang?
De nævnte forsynings- og kapacitetsudfordringer er nationale, regionale og globale. Basalt set handler det om, at der efterspørges mere gods og flere varer, end det er muligt at fragte frem til modtagerne. Zoomer vi ind til Danmark, ser vi den samme udfordring, endda selv om antallet af lastbiler på de danske motorveje er vokset med 26% på blot 10 år .

Situationen er kompleks og kan ikke løses med et fingerknips, fordi så mange faktorer spiller ind.

Men der er én faktor, som VIL have en positiv effekt på alle problemstillingerne. Og det er optimering af gods og fragtkapacitet, hvilket er muligt uden store investeringer, eller for den sags skyld uden store ændringer i håndtering af forsyningskæderne.

Fyld lastbilerne bedre op
Zoomer vi ind på den tunge vejtransport igen – f.eks. i Danmark – kan vi se, at lastbilerne ikke er fyldt nok op. Lige nu er fyldningsgraden kun 56%, og det er endda en forbedring siden 2008, hvor tallet var 38% (ITD). Der kan være gode forklaringer på, hvorfor vi ikke kan fylde alle lastbiler til bristepunktet, men der er langt mere at hente. Og vi kan fordele visse godstyper (palle/stykgods) anderledes, ligesom vi kan planlægge, pakke, og stable godset bedre og højere. Gør vi det, kommer vi mere af den tomme luft til livs, og får mere gods med hver lastbil.

Når lastbilerne og kapaciteten optimeres, kan vi klare os med færre lastbiler (= mindre investeringer), færre chauffører (= afhjælpe chaufførmangel), og samtidigt opnå et reduceret miljø- og CO2-aftryk. I gennemsnit opnår SpaceInvaders kunder en reduktion på minimum 15% – på både omkostninger og CO2/NOx. Med optimering og dobbeltstabling af pallegods er der en direkte korrelation mellem de økonomiske og klimamæssige gevinster.

Ikke alene kan kapacitetsoptimering hjælpe en presset sektor med at spare plads, penge og CO2, men optimeringen afhjælper samtidigt nogle af de presserende udfordringer som forsyningssektoren – og dermed os alle – oplever i disse år.

Hos SpaceInvader tilbyder vi en enkel og innovativ løsning, der optimerer kapaciteten i jeres forsyningskæde. En af vores kunder, PostNord Logistics, sparer allerede hver 8. lastbil væk og både Bring, Asko, Solar, Velux og andre er i fuld gang med at hente de samme eller flere gevinster.

Der er talt meget om prisen for den grønne omstilling. Hvad må det koste at omstille? Hvem skal betale? Diskursen er ved at ændre sig til hvor dyrt det bliver, hvis vi ikke omstiller i tide. Verden drejer i en grøn retning.

En bæredygtig virksomhedsprofil giver point på imagekontoen, og er ved at blive ’den nye normal’. Det gælder både i forhold til medarbejderne og kunderne[1] [2] – og derfor bliver det også et konkurrenceparameter. Sådan var det ikke for bare få år siden. Og vi ser og mærker forandringerne, selv i en krisetid der er præget af den globale pandemi.

Omstillingen rykker i et hidtil uset tempo. Ude i den store verden, i virksomhederne og politisk. Der sættes klimamål, miljømål og der tages drastiske beslutninger i bæredygtighedens navn.

Kina, verdens største enkeltnations CO2-udleder – som står for omtrent en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledning (mere end USA og EU tilsammen) – har netop meldt ud, at de går efter fuld CO-neutralitet i 2060.

EU’s ’green deal’ policy har i september hævet baren fra 40% CO2 reduktion til 55% i 2030. Og endnu mere ambitiøst har vi 70% målet i Danmark. Selv store olie- og gasselskaber som Shell, Total, BP, Equinor har alle mål om netto-nul udledning i 2050. Snebolden ruller. Og vi har travlt, hvis Parisaftalens mål skal indfries.

70% målet skærper kravene til og fra markedet

Zoomer vi ind mod Danmark er tendensen den samme. Store virksomheder som Novo Nordisk, Velux, Mærsk, Vestas, Danfoss og Grundfos skærper nu også krav til deres leverandører for at kunne levere på egne ambitiøse klimamål.

Som eksempel har Novo Nordisk netop informeret sine 60.000 underleverandører om, at deres leverancer senest i 2030 skal være baseret på 100% grøn strøm. Og når de store rykker, trækker de sidenhen de mindre virksomheder med. Det gælder også transportsektoren.

Stiller vi linsen ind på transportområdet, som udgør 28% af Danmarks CO2-udledning, har vi ekstra travlt. Det er en sektor der er særligt udfordrende at omstille uden at påvirke konkurrencedygtigheden.

For at nå 70% målet skal Danmark alt i alt – fordelt på 13 sektorer – finde reduktionsinitiativer, der tilsammen kan spare 19 millioner tons CO2 i 2030.

For at sætte udledningstallene i perspektiv for transportsektoren, udledte landtransporten omkring 4,4 millioner ton CO2 i 2017. Det er cirka 32% af transportens samlede udledninger, som samme år udgjorde 14,2 millioner ton CO2.[3]

Spørgsmålet er nu, hvor reduktionerne skal komme fra? På mindre end 10 år. Regeringen har netop offentliggjort sit udspil for grøn vejtransport, som nu skal forhandles af folketingets partier. Der kigges på elbiler, nye grønne drivmidler og kilometerafgift for den tunge transport.

Udspillet ligger op til at kunne levere 1 million tons CO2 fra vejtransporten i 2030[4]. Det er lidt mere en 5% af det samlede reduktionsbehov. Derfor får udspillet også en blandet modtagelse fra andre partier og fra de markedsaktører, der arbejder med grønne løsninger på transportområdet[5], som ikke mener at indsatsen er ambitiøs nok i forhold til transportens andel af de samlede udledninger.[6]

Grøn optimering i hele værdikæden

Omstillingen kan påvirke konkurrenceevnen også i positiv retning. Der kan nemlig være store CO2 besparelser at hente ved at gå hele værdikæden efter i sømmene. Netop derfor stiller de tidligere omtalte virksomheder krav til deres leverandører.

For landtransporten kan grønne drivmidler, ny teknologi og afgiftsregulering ikke gøre det alene. Der skal også optimeres i værdikæden. Det giver derfor god mening at kigge på, hvordan logistikoptimering sker i dag. Bliver der gjort nok? Kan det gøres anderledes? Kan man for eksempel fylde lastbilerne bare lidt bedre op? Svaret er ”Ja – det kan man!”.

Hos SpaceInvader kalder vi det ’kapacitetsoptimering’.  Det er nemlig muligt at optimere godskapaciteten i langt de fleste af de lastbiler, som kører halvtomme rundt på vejene.

Et specifikt indsatsområde er optimering af pallegods. Det er en simpel og effektiv måde at skabe hurtige grønne resultater i forsyningskæden. Når gods kan stables effektivt i højden, spares der lastbiler og dermed CO2. Og samtidigt falder transportomkostningerne tilsvarende.

PostNord sparer hver 8. lastbil

PostNord har det seneste års tid implementeret et transportoptimeringssystem fra SpaceInvader i fem danske terminaler. Ved hjælp af dobbeltstabling i deres line-haul drift – hub-til-hub transport – får de ekstra paller med på deres lastbiler.

På den måde har de opnået både store klimagevinster og økonomiske gevinster. Lige nu sparer PostNord hver 8. lastbil væk. Det er en CO2 reduktion på 13% og samtidigt sparer de 4-6 millioner DKK om året. Og der er ambitioner om endnu mere. Systemet er dermed blevet et vigtigt værktøj i deres bestræbelser på at blive Danmarks grønneste transportvirksomhed.

Hver en sten må vendes

Vi kigger ind i en fremtid, hvor det er nødvendigt at vende hver en sten for at finde mulige klimabesparelser og bæredygtige optimeringsinitiativer, der kan bidrage til at nedbringe det samlede klimaaftryk i forsyningskæderne.

På transport- og logistikområdet vil den efterspørgsel komme både fra transportørerne, som skal kunne konkurrere både på pris, produkter og bæredygtighedsprofil, og fra transportkøberne som vil vælge leverandører efter samme kriterier for at de igen kan vise ansvarlighed over for deres kunder og helt ud i forbrugsleddet.

Vi er mødt af en ny dagsorden. Banen er kridtet op. Nu skal vi bare alle tage den grønne førertrøje på og vise, at der godt kan tjenes penge samtidigt med at vi bliver grønnere.

[1] https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/fremtidens-ledere-gaar-op-i-baeredygtighed

[2] https://www.djoefbladet.dk/artikler/2019/11/b-ae-redygtig-business-for-billioner.aspx

[3] https://kefm.dk/media/6666/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport.pdf

[4] https://www.trm.dk/nyheder/2020/regeringen-vil-reducere-co2-udledningen-med-1-mio-ton-i-vejtransportsektoren/

[5]https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article12438570.ece?utm_campaign=EnergiWatch%20Morgen&utm_content=2020-09-25&utm_medium=email&utm_source=energiwatch

[6] https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-klar-med-udspil-til-transportaftale-maalet-er-500000-elbiler-i-2030

Det er en trist nyhed, som både Jyllands-Posten og TV2 Nyhederne – bragte tirsdag d. 21. september, 2021.

Det er heldigvis muligt at vende denne kedelige udvikling ved at kapacitetsoptimere de lastbiler, som bringer gods rundt i landet til både virksomheder, offentlige instanser og private forbrugere. Faktisk har PostNord Logistics allerede sparet hver 8. lastbil væk gennem kapacitetsoptimering. Mere herom senere.

Visse steder langs det danske motorvejsnet kører der i dag helt op til 58% flere lastbiler i dag, end der gjorde for 10 år siden. Der ligger derfor en stor udfordring i at optimere godskapaciteten, så andelen af tom- eller halvtom kørsel kan nedbringes.

Øget fyldningsgrad – genvejen til færre lastbiler og grønnere transport
Ifølge transportbrancheforeningen ITD, er fyldningsgraden på lastbiler i dag 56%, mod kun 38% i 2008. Branchen har altså forbedret sig markant allerede, men der er stadig meget mere at hente f.eks. gennem større data-transparens på tværs af forsyningskæder, ændret adfærd og implementering af nye innovative løsninger.

Her tænkes ikke kun på grønne drivmidler og nye køretøjsteknologier, som stadig er under kommerciel modning og udvikling, og stadig er dyre at implementere i storskala.

At lastbiltrafikken er øget markant over de seneste 10 år, skaber desværre både infrastrukturelle udfordringer, mere trængsel på hovedvejene og en medfølgende øget CO2 udledning.

Den gode nyhed er, at vi alle både som forbrugere og som virksomheder kan gøre noget ved det her og nu, alt imens vi venter på ”the silver bullet” til at knække klimakurven og den negative udvikling.

Transport- og logistiksektoren udfører en vigtig samfundsøkonomisk opgave. Branchen sikrer forsyningssikkerhed og fragter det gods, som både virksomheder og privatpersoner har bestilt. Faktum er, at vi alle er med til at bidrage negativt til øget transport og CO2 udledning, blandt andet fordi e-handlen er steget dramatisk.

CO2-afgift gør det ikke alene
Det er dog muligt med eksisterende løsninger at optimere godskapaciteten omkostningseffektivt og til gavn for klimaet. En kilometerbaseret CO2 afgift vil kunne løse noget af problemet, men der er også andre muligheder.

Transportminister Benny Engelbrecht udtalte i går til JP: “Et af problemerne er lastbilernes tomkørsel. Vi skal udnytte kapaciteten så godt som muligt, og her er den nuværende afgift på lastbiler ikke hensigtsmæssig. Derfor er noget af svaret på problemerne den kilometerbaserede CO2-afgift, som træder i kraft i 2025. Her skal man betale pr. kørt km i stedet for en flad afgift. Og hvis man kører CO2-neutralt, får man 75 pct. rabat”!

En kilometerbaseret CO2-afgift vil have en positiv klimaeffekt, og vi kommer alle til at betale den ekstra pris. Det er ikke muligt at omstille vores samfund til et grønnere og mere bæredygtigt samfund, uden at ville betale for det, eller ændre adfærd. Og langt de fleste er heldigvis parate til det.

Samtidig bør der reguleringsmæssigt også kigges på, hvordan logistikoperatører kan optimere kapaciteten- og fyldningsgrad på lastbilerne, så andelen af ikke-optimeret godskørsel minimeres og dermed også reducerer antallet af lastbiler på vejene.

I foråret 2020 – besøgte transportministeren vores klimapartner Blue Water Shipping – som arbejder med at kapacitetsoptimere både egen og kunders drift med SpaceInvaders løsning. En løsning som med effektiv dobbeltstabling af pallegods udløser store gevinster til gavn for både klimaet og den økonomiske bundlinje.

Grønne kunder viser vejen
SpaceInvaders transportsystem hjælper logistikoperatører til at reducere deres CO2/NOx udledning med minimum 15%. Lastbilerne pakkes bedre og fyldes mere – i sidste ende betyder det væsentligt færre lastbiler på vejene. PostNord i Danmark har allerede sparet hver 8. lastbil væk på de ruter, hvor de har sat SpaceInvader systemet i drift, og ambitionen er at fjerne endnu flere lastbiler.

Den tunge transports grønne omstilling handler altså om mere end en kommende CO2-afgift, og investering i grønnere køretøjer og drivmidler. Der er omkostningseffektive quick-wins at hente med low-tech kapacitetsoptimering – her og nu – mens vi alle venter på “hockey-stick” teknologien.

Indenfor kort tid har nogle af Nordens allerstørste logistikoperatører som PostNord Logistics, Blue Water Shipping og senest nu også Posten og Bring i Norge implementeret SpaceInvader løsningen i deres logistik. De store går altså forrest, når der skal hentes CO2- og økonomiske gevinster gennem kapacitetsoptimering.

 


“Med bedre pladsudnyttelse øger vi kapaciteten i vores lastbiler samtidig med at vi reducerer antal køretøjer og containere på vejen. Vi opretholder den nuværende kvalitet i vores leverancer, og baseret på erfaringer fra Nord-Norge har jeg tro på, at dette kan reducere brugen af mange køretøjer, når vi nu får dette på plads flere steder i landet!”

Inge Seljeset, Distriktschef, Posten Norge

Bring og Posten Norge har indgået koncernaftale med SpaceInvader baseret på de resultater som de har opnået fra lastbil, tog og container drift med SpaceInvader i 2020 på terminalerne i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik, Alta og Tana, blandt andet på ruterne Tromsø–Tana, linjetrafikken Tromsø–Alta, lokaltrafikken Tana–Kirkenes og Alta–Hammerfest.

Læs Posten Norge/Brings pressemeddelelse om samarbejdet med SpaceInvader

 

 

Så står Julen for døren og vi går snart på en velfortjent juleferie. Som andre har vi arbejdet meget virtuelt og ikke haft samme mulighed for at komme ud til vores kunder i løbet af 2020.  Covid-19 har sat sit nådesløse præg på året og måden vi arbejder på. Heldigvis er der lys forude, vaccinen og snart foråret er på vej.

Pandemien til trods, blev 2020 året, hvor vi for alvor fik hul på markedet. Bæredygtighed, miljø og klima står højt på den strategiske dagsorden hos mange virksomheder, og mange søger grønne løsninger. Logistikbranchen viser stor interesse for kapacitetsoptimering og en øget bevidsthed om, at det nytter at sætte ind. De har fået øje på de store gevinster der kan hentes, både økonomisk og på klima/miljøsiden.

Godsoptimering er kommet i fokus, og vi ser at vores vækst stiger proportionalt med at flere lærer SpaceInvader at kende. Det lover godt for et forhåbentligt Corona-frit 2021, hvor vi igen for alvor kan komme ud i transportterminalerne.

Vi har i 2020 fået flere meget spændende kunder ombord, og vi er stolte over, at store ”blue chip” transportører som PostNord og Blue Water Shipping og logistikkunder som Solar og Velux har taget SpaceInvader til sig. Samtidigt går det rigtig godt i Norge, hvor vi bl.a har startet Bring/Posten op i år. Fælles for vores kunder er, at de alle er drevet af den grønne dagsorden og ser muligheder i ny innovation.

I foråret besøgte Transportminister Benny Engelbrecht vores klimapartner Blue Water Shipping i Taulov, hvor vi sammen viste SpaceInvader løsningen frem. Vi fik også sat vores fingeraftryk på klimarapporten fra Landtransportens Klimapartnerskab, hvilket vidner om, at der også lyttes til iværksætterne. Innovation og nytænkning er nødvendigt for at finde nye grønne veje i en sektor der kæmper med at reducere CO2 aftrykket.

I 2020 har vores ’prøvepakke’ model vist sig værdifuld. I tæt samarbejde med kunder planlægger vi et konkret indsatsområde og testforløb, hvor vi sammen implementerer, optimerer og måler effekten af indsatsen. Det gør gevinsterne meget konkrete og testforløbene konverteres til gode nye kunder.

Alt i alt er vi kommet godt igennem 2020, og det er vi både vores kunder og øvrige samarbejdspartnere taknemmelige for. Vi har spændende projekter på plakaten for 2021, som vi ser frem til at fortælle mere om.

Vi vil gerne takke alle jer, der har fulgt os i årets løb og ønsker jer en dejlig og fredfyldt jul med jeres nærmeste. Vi ses i 2021 – hvor vi sammen skal arbejde hårdt for at gøre transporten både grønnere og mere (økonomisk) bæredygtig.

 

I foråret 2020 lige før pandemien ramte, annoncerede den danskejede globale transportør Blue Water Shipping (BWS) – og SpaceInvader – et fælles klimapartnerskab. Samarbejdet er en del af BWS’ ’Go Blue initiativ’, hvis formål er at gøre både egen og deres kunders forretning mere bæredygtig. Partnerskabet har fokus på at anvende SpaceInvaders transportsystem til at kapacitetsoptimere BWS godstransport, så den bliver både billigere og grønnere. Helt enkelt handler det om at få mere gods med hver lastbil

Først optimering i egen forsyningskæde

BWS startede med at analysere optimeringsmulighederne i egen forsyningskæde. Nu er de første værdifulde erfaringer gjort, og BWS har påbegyndt udvikling af grønne løsninger, der også kommer deres kunder til gavn.

”I starten af året kunne ingen forudse, at 2020 ville stå i Coronaens tegn. Pandemien til trods, har vi dog hverken stoppet kapacitetsoptimeringen ved hjælp af dobbeltstabling eller samarbejdet med SpaceInvader”, fortæller Mikkel Østergaard Kruse, Direktør for Road Operations.

BWS satte i første omgang ind, hvor der var særligt oplagte muligheder og har allerede hentet gevinster hjem i sin egen godstransport, selv om systemet også kræver tilvænning og nye drifts- og administrative rutiner. Det gælder i første omgang BWS stykgodskapacitet på udvalgte hub-til-hub transporter fra fx Danmark til Norge og både import fra og eksport til Italien.

Jannick Villadsen, disponent i BWS’ terminal i Greve fortæller om line-haul gevinsten på Norgesruten, hvor BWS i øjeblikket bruger løsningen på 3-4 ugentlige transporter mellem Danmark og Oslo:

“Når vi planlægger godset optimalt, får vi i snit 5,7 ekstra ladmeter med. På den omtalte rute har vi typisk 15 sæt i brug per bil og får 15 dobbeltstablede paller med, hvor godset er pakket til 1,20 cm. Den pakkehøjde er godt for slutmodtageren og pladsgevinsten kan ses i klimaregnskabet, fordi bilerne er fyldt helt op. Endelig sparer vi omkostninger, fordi vi kan bruge de eksisterende trailere og ikke skal leje dyre dobbeltdæks trailere ind dér hvor godset kan optimeres med SpaceInvader.”

BWS oplever, at SpaceInvader systemet er fleksibelt i brug, fordi stativerne kan rykkes strategisk rundt til forskellige hubs til billige penge, da de ikke fylder meget og hvis man har et distributionsnetværk der gør det muligt. På den måde er stativerne altid der, hvor man har brug for dem.

Der var dog også lidt udfordringer i starten.

“Vi skal holde styr på 30 stk. stativer – altså 15 sæt – per bil – og det krævede lidt ekstra administrativ indkøring i starten og så kræver løsningen, at det gods der er egnet til dobbeltstabling med SpaceInvader, bliver transporteret til en terminal, hvor de har udstyret til at læsse det op, hvis man ikke har stablere på bilen” siger Jannick Villadsen.

Siden marts har BWS gjort en særlig indsats for at optimere transport af ukurant stykgods og farligt gods. Begge godstyper kan være udfordrende at stable både højt og sikkert. Fokus har ligget i at optimere godshøjden for de omtalte transporter og på den måde at øge lastbilernes fyldningsgrad ved hjælp af dobbeltstabling.

Tænker løsningen ind i hele forretningen

Sideløbende har SpaceInvader arbejdet med BWS’ salgsorganisation i at tænke dobbeltstabling af pallegods ind i tilbuds- og salgsarbejdet, så BWS i tæt samarbejde med sine kunder kan identificere de indsatsområder, der skaber størst gevinst. Kapacitetsoptimeringen skal nemlig være en win-win indsats, der kommer både BWS og deres transportkunder til gode i form af bedre bundlinje og et grønnere i klimaregnskab.

”Vores salgsteam er i øjeblikket i gang med at identificere specifikke kundecases, der er særligt velegnede til dobbeltstabling. Vi forventer at optimere på ad hoc basis, da kundernes logistikbehov og flow aldrig er helt ens og vi ser allerede, at der kan være store gevinster at hente for hele forsyningskæden, når man arbejder sammen med at identificere og optimere pakning og transport af godset,” fortsætter Mikkel Østergaard Kruse.

Potentialet er stort – det har BWS allerede bevist

Ifølge BWS er det vigtigt, at kunderne viser mod og er åbne over for nye og innovative måder at gøre tingene på for at få succes med løsningen også i kundeleddet.

”Transportbranchen er ikke just kendt for at være first-mover, når det kommer til innovation. Og skal vi i mål med Danmarks klimaambitioner, skal hele forsyningskæden arbejde tæt sammen om at skabe grøn forandring, der kan lette branchens klimaaftryk – hellere i dag end i morgen,” fortæller Mikkel Østergaard Kruse.

En konkret udfordring er, at mange af BWS’ kunder i dag ikke kender højden på deres pallegods. Data om godshøjden er helt afgørende for at kunne planlægge, hvor der skal sættes ind. Og skal forandringerne skabes, er der nogen der skal gå forrest.

”Hvis vi for alvor skal rykke på den grønne omstilling, skal vi ændre mind-set og prøve nye ting af sammen med vores kunder – gennem hele forsyningskæden. Formår vi at gøre det målrettet, hurtigt og effektivt – kommer vi alle til at få andel i de gevinster, der kan opnås fx ved dobbeltstabling, både de økonomiske og de klimamæssige”, slutter Mikkel Østergaard Kruse.