Der er talt meget om prisen for den grønne omstilling. Hvad må det koste at omstille? Hvem skal betale? Diskursen er ved at ændre sig til hvor dyrt det bliver, hvis vi ikke omstiller i tide. Verden drejer i en grøn retning.

En bæredygtig virksomhedsprofil giver point på imagekontoen, og er ved at blive ’den nye normal’. Det gælder både i forhold til medarbejderne og kunderne[1] [2] – og derfor bliver det også et konkurrenceparameter. Sådan var det ikke for bare få år siden. Og vi ser og mærker forandringerne, selv i en krisetid der er præget af den globale pandemi.

Omstillingen rykker i et hidtil uset tempo. Ude i den store verden, i virksomhederne og politisk. Der sættes klimamål, miljømål og der tages drastiske beslutninger i bæredygtighedens navn.

Kina, verdens største enkeltnations CO2-udleder – som står for omtrent en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledning (mere end USA og EU tilsammen) – har netop meldt ud, at de går efter fuld CO-neutralitet i 2060.

EU’s ’green deal’ policy har i september hævet baren fra 40% CO2 reduktion til 55% i 2030. Og endnu mere ambitiøst har vi 70% målet i Danmark. Selv store olie- og gasselskaber som Shell, Total, BP, Equinor har alle mål om netto-nul udledning i 2050. Snebolden ruller. Og vi har travlt, hvis Parisaftalens mål skal indfries.

70% målet skærper kravene til og fra markedet

Zoomer vi ind mod Danmark er tendensen den samme. Store virksomheder som Novo Nordisk, Velux, Mærsk, Vestas, Danfoss og Grundfos skærper nu også krav til deres leverandører for at kunne levere på egne ambitiøse klimamål.

Som eksempel har Novo Nordisk netop informeret sine 60.000 underleverandører om, at deres leverancer senest i 2030 skal være baseret på 100% grøn strøm. Og når de store rykker, trækker de sidenhen de mindre virksomheder med. Det gælder også transportsektoren.

Stiller vi linsen ind på transportområdet, som udgør 28% af Danmarks CO2-udledning, har vi ekstra travlt. Det er en sektor der er særligt udfordrende at omstille uden at påvirke konkurrencedygtigheden.

For at nå 70% målet skal Danmark alt i alt – fordelt på 13 sektorer – finde reduktionsinitiativer, der tilsammen kan spare 19 millioner tons CO2 i 2030.

For at sætte udledningstallene i perspektiv for transportsektoren, udledte landtransporten omkring 4,4 millioner ton CO2 i 2017. Det er cirka 32% af transportens samlede udledninger, som samme år udgjorde 14,2 millioner ton CO2.[3]

Spørgsmålet er nu, hvor reduktionerne skal komme fra? På mindre end 10 år. Regeringen har netop offentliggjort sit udspil for grøn vejtransport, som nu skal forhandles af folketingets partier. Der kigges på elbiler, nye grønne drivmidler og kilometerafgift for den tunge transport.

Udspillet ligger op til at kunne levere 1 million tons CO2 fra vejtransporten i 2030[4]. Det er lidt mere en 5% af det samlede reduktionsbehov. Derfor får udspillet også en blandet modtagelse fra andre partier og fra de markedsaktører, der arbejder med grønne løsninger på transportområdet[5], som ikke mener at indsatsen er ambitiøs nok i forhold til transportens andel af de samlede udledninger.[6]

Grøn optimering i hele værdikæden

Omstillingen kan påvirke konkurrenceevnen også i positiv retning. Der kan nemlig være store CO2 besparelser at hente ved at gå hele værdikæden efter i sømmene. Netop derfor stiller de tidligere omtalte virksomheder krav til deres leverandører.

For landtransporten kan grønne drivmidler, ny teknologi og afgiftsregulering ikke gøre det alene. Der skal også optimeres i værdikæden. Det giver derfor god mening at kigge på, hvordan logistikoptimering sker i dag. Bliver der gjort nok? Kan det gøres anderledes? Kan man for eksempel fylde lastbilerne bare lidt bedre op? Svaret er ”Ja – det kan man!”.

Hos SpaceInvader kalder vi det ’kapacitetsoptimering’.  Det er nemlig muligt at optimere godskapaciteten i langt de fleste af de lastbiler, som kører halvtomme rundt på vejene.

Et specifikt indsatsområde er optimering af pallegods. Det er en simpel og effektiv måde at skabe hurtige grønne resultater i forsyningskæden. Når gods kan stables effektivt i højden, spares der lastbiler og dermed CO2. Og samtidigt falder transportomkostningerne tilsvarende.

PostNord sparer hver 8. lastbil

PostNord har det seneste års tid implementeret et transportoptimeringssystem fra SpaceInvader i fem danske terminaler. Ved hjælp af dobbeltstabling i deres line-haul drift – hub-til-hub transport – får de ekstra paller med på deres lastbiler.

På den måde har de opnået både store klimagevinster og økonomiske gevinster. Lige nu sparer PostNord hver 8. lastbil væk. Det er en CO2 reduktion på 13% og samtidigt sparer de 4-6 millioner DKK om året. Og der er ambitioner om endnu mere. Systemet er dermed blevet et vigtigt værktøj i deres bestræbelser på at blive Danmarks grønneste transportvirksomhed.

Hver en sten må vendes

Vi kigger ind i en fremtid, hvor det er nødvendigt at vende hver en sten for at finde mulige klimabesparelser og bæredygtige optimeringsinitiativer, der kan bidrage til at nedbringe det samlede klimaaftryk i forsyningskæderne.

På transport- og logistikområdet vil den efterspørgsel komme både fra transportørerne, som skal kunne konkurrere både på pris, produkter og bæredygtighedsprofil, og fra transportkøberne som vil vælge leverandører efter samme kriterier for at de igen kan vise ansvarlighed over for deres kunder og helt ud i forbrugsleddet.

Vi er mødt af en ny dagsorden. Banen er kridtet op. Nu skal vi bare alle tage den grønne førertrøje på og vise, at der godt kan tjenes penge samtidigt med at vi bliver grønnere.

[1] https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/fremtidens-ledere-gaar-op-i-baeredygtighed

[2] https://www.djoefbladet.dk/artikler/2019/11/b-ae-redygtig-business-for-billioner.aspx

[3] https://kefm.dk/media/6666/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport.pdf

[4] https://www.trm.dk/nyheder/2020/regeringen-vil-reducere-co2-udledningen-med-1-mio-ton-i-vejtransportsektoren/

[5]https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article12438570.ece?utm_campaign=EnergiWatch%20Morgen&utm_content=2020-09-25&utm_medium=email&utm_source=energiwatch

[6] https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-klar-med-udspil-til-transportaftale-maalet-er-500000-elbiler-i-2030

Mandag d. 16. marts afleverede regeringens 13 klimapartnerskaber anbefalinger til, hvordan Danmark skal nå sit 70% CO2 reduktionsmål i 2030. Det var få dage efter regeringens Covid-19 lock-down af Danmark. Derfor blev det forståeligt nok en lavmælt presseaffære. Faktisk opdagede nærmest ingen, at det store arbejde var færdigt og klar til politisk stillingtagen og forhandling.

Både Danmark og verden har desværre nok for en rum tid rettet al fokus mod bekæmpelse af den pandemi vi i øjeblikket oplever. Vi har tiltro til, at myndighederne og regeringen i den sammenhæng gør deres allerbedste for at styre Danmark ud af krisen og der er lys på den anden side. Heldigvis bidrager erhvervslivet hvor muligt, også selv om alle lider store økonomiske tab. Prioriteringen er klar. First things first.

Spørgsmålet som trænger sig på er, hvordan verden ser ud på den anden side. Og hvordan Danmarks prioriteringer bliver? Vil klima og grøn omstilling stadig have topprioritet? Vil situationen påvirke 70% målet? Det ved vi af gode grunde ikke endnu. Så lad os forlade Covid-19 situationen og vende tilbage til klimapartnerskabernes arbejde.

Et af partnerskaberne er ”Klimapartnerskabet for Landtransport”, som blev ledet af DSVs dygtige topchef, Jens Bjørn Andersen. Dansk Erhverv har bistået arbejdet som sekretariatsleder og har således sammenfattet panelets anbefalinger. Et imponerende stykke arbejde, udført på 124 dage.

Vi vil gerne takke både panelet og sekretariatet for indsatsen og det store arbejde. Som impact iværksætter virksomhed (jf. Oneinitiative.org), har vi budt ind til processen. Og vi er glade for, at der også er blevet lyttet til os grønne iværksættere, og vi er stolte over at være en af rapportens 45 krediterede bidragsydere.

Klimarapport: Landtransporten når ikke 70% målet

Dykker vi ned i selve rapporten, konkluderer Landtransportens klimapanel, at der trods muligheden for at opnå markante CO2 reduktioner, desværre ikke er forhåbning om at nå 70% målet (ift. 1990 niveau) i 2030 – inden for de rammer opgaven er stillet af regeringen, herunder at tiltag ikke må påvirke konkurrencekraften negativt.

Branchen har identificeret og anbefaler indsatsområder, der tilsammen opnår 55% reduktion. Konklusionen er, at 70% målet ikke kan nås med nuværende kendte teknologier og løsninger, hvis man tager højde for den internationale konkurrencesituation og sektorens afgørende betydning for mobilitet og den danske økonomi. Hertil kommer at rapporten er skrevet, inden Covid-19 krisen for alvor satte ind.

Spørgsmålet er nu, om branchen på den anden side af Covid-19 stadig kan levere sine 55% og hvem og hvordan resten skal leveres, hvis landtransporten ikke leverer sine 70%. Vi ved samtidigt at landtransporten, herunder lastbiler, varebiler og busser står for 32% af transportsektorens CO2 udledning i Danmark, og over 99% af de 42.000 lastbiler, der findes i Danmark, kører rundt på 93% fossil dieselolie.

Kan vi gøre mere endnu?

Klimarapportens anbefalinger lister tre hovedindsatsområder, hvor der kan skabes grøn omstilling:

Skabe en mere effektiv transport. Det gælder både ved eksempelvis optimering af kørselsmønstre, kapacitetsudnyttelse og levering af varer i ydertimerne. Men det kan også skabes ved længere vogntog og øget totalvægt af selve køretøjerne. Størstedelen af disse initiativer kan branchen selv implementere.

Skabe større udbud og brug af grønne køretøjer. En afgiftsomlægning kan fremme indkøbet af lav- og nulemissionskøretøjer, mens en udbredelse af tank- og ladeinfrastruktur til grønne drivmidler kan mindske barriererne for brugen af grønnere køretøjer.

Fremme de grønne drivmidler. Et CO2-fortrængningskrav og en afgiftsfritagelse for bæredygtige drivmidler kan sikre en teknologineutral omstilling, samtidig med at den danske konkurrenceevne ikke trues.

Disse er alle gode og helt afgørende indsatsområder, som skal ske parallelt. Hvis vi kigger nærmere på punkt 1, så er det præcist, hvad vi som virksomhed er sat i verden for. At hjælpe transport og logistikvirksomheder med at spare plads, penge og CO2.

Kigger vi på alle tre hovedindsatsområder, er det svært ikke at spekulere på, om det er praktisk muligt at føre disse tiltag ud i livet på mindre end ti år. Og selv hvis det er; tænker vi så nok ud af boksen? Det kan se ud, som om vi tager udgangspunkt i det eksisterende paradigme. Måske kan vi gøre mere uden at tabe konkurrencekraft – og måske ligefrem vende det til konkurrencefordele?

Mere innovation og villighed til at ændre adfærd kan få os i mål

Kunne man forestille sig, at der er løsninger, der både kan gøre branchen grønnere og samtidig øge indtjeningen? Især når vi efter Covid-19 står i en helt anden økonomisk virkelighed. Ja – det kan man – heldigvis. For det har vi allerede set. Og vores kunder har bevist, at der er store besparelser, både i omkostninger og CO2 at hente, når man er villig til at afprøve ny innovation og til at ændre adfærd.

Vi har udviklet en løsning, som hjælper transport og logistikbranchen med at kapacitetsoptimere pallegods. Helt lavpraktisk, en løsning som gør det muligt at få mere gods ind i hver lastbil og pakke den bedre, så fragtrummet udnyttes/fyldes optimalt. Det sænker transportomkostningerne, og det reducerer antallet af lastbiler på vejene. Sidegevinsten er grønnere landtransport. Mindre CO2 og mindre miljøpåvirkning.

Sagen er, at alt for mange lastbiler ikke alene kører på fossil diesel, men også halvtomme rundt. Det bør vi som samfund ikke længere lade ske, når vi kan gøre noget ved det. Og det kan vi ved at optimere godstransporten på tværs i hele forsyningskæden. Vi har sammen med vores kunder og deres transportører allerede vist, at der i snit er CO2 og omkostningsbesparelser på 15% eller mere at hente. Samarbejdet er til gavn for både (samfunds)økonomien og klimaet. Det tegner lyst – potentialet er der – det er bare at sætte i gang. I stor skala.

Transportminister, Benny Engelbrecht besøgte SpaceInvaders klimapartner, Blue Water Shipping d. 6. marts for at se, hvordan Blue Water og deres kunder sparer både  CO2 – og omkostninger i forsyningskæden med kapacitetsoptimeringsløsningen fra SpaceInvader. 

I øjeblikket er PostNord igang med et prøvepakkeforløb fra SpaceInvader, hvor de tester SpaceInvader systemet på tre godsterminaler. Allerede få uger inde i forløbet har PostNord dokumenteret store effektiviseringsgevinster, ikke mindst på klima- og miljøområdet. Og her stopper potentialet ikke. PostNord har skrevet en pressemeddelelse om de gevinster de allerede har opnået, som vi gengiver nedenfor i fuld længde. Du kan læse  PostNords pressemeddelelse her.

PostNord sparer hver tiende godstransport væk med nyt pallesystem

07 nov, 2019 08:12PostNord arbejder med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, og tester i den forbindelse et nyt pallesystem.

Som en del af arbejdet med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, tester PostNord i øjeblikket et nyt pallesystem, der kan øge lastbilernes fyldningsgrad med op til 100 procent. De såkaldte SpaceInvader pallestativer gør det muligt at stable paller i højden, og dermed kan der opbevares og transporteres mere gods på mindre plads. Det betyder færre lastbiler på vejene og en reduktion af bl.a. CO2.

– SpaceInvader mindsker vores miljøbelastning fra vejtransporten, da vi ved hjælp af stativerne kører færre godstransporter. Efter de første seks uger har vi sparet hver tiende godstransport som følge af en øget fyldningsgrad. De sparede ture, har reduceret CO2-udledningen og forureningen fra NoX med 8,64%, siger Lars Nguyen Høeg, transportkonsulent, i PostNord Logistics.

For hver ekstra palleplads i lastbilstraileren, der udnyttes, spares der 3 kg. CO2 pr. 100 kørte km. I lastbilerne er der plads til 33 enkeltstående paller, og ved at dobbeltstable pallerne med SpaceInvader, øges fyldningsgraden til 60 paller. Det resulterer i færre lastbiler og kørte kilometer pr. ton varer distribueret og dermed et lavere brændstofforbrug, som i sidste ende reducerer både CO2-udledning og luftforurening – som f.eks. NoX.

– Vi har en klar mission om at effektivisere logistikbranchen, og derfor er vi rigtig glade for, at PostNord ser potentialet i vores løsning. Jeg forventer, at de vil opleve de mange gevinster som systemet bringer for eksempel grønnere transport og reducerede omkostninger. Projektet er kommet godt fra start, og vi glæder os til at evaluere det samlede potentiale med PostNord efter testperioden, siger Steen Frederiksen, adm. Direktør hos SpaceInvader.

PostNord tester både 120- og 80 cm stativer på godsterminalerne i Taulov, Aarhus og Herning. Stativerne er fremstillet i aluminium med 9 ton statisk bæreevne, fås i forskellige størrelser og vejer under 10 kg. PostNord tester stativerne frem til udgangen af året, hvorefter en endelig evaluering skal afgøre, om det er noget, der skal investeres yderligere i.

De seneste 10 år har PostNord Danmark reduceret virksomhedens samlede CO2 udledning med 67%. Det er bl.a. sket gennem et bevidst arbejde med at effektivisere opfyldningen af bilerne.

THE ONE INITIATIVE” er et dansk initiativ, som efter mere end to års analyse af 7.000 virksomheder har udpeget 50 små og mellemstore nordiske virksomheder, som sidder med løsninger på nogle af verdens udfordringer, og som kan hjælpe med at indfri FNs bæredygtighedsmål. En af virksomhederne på top-50 listen er den danske virksomhed, SpaceInvader, som har udviklet og patenteret en løsning, som optimerer fragtkapaciteten i transport- og logistikbranchen. SpaceInvader hjælper branchen med at spare både plads, penge og CO2. 

Læs hele historien her

 

Onsdag d. 19. juni løb SpaceInvader med Dansk Supply Chain’s Start-up Pris. Konferencen var arrangeret af effektivitet.dk. De mere end 200 deltagerne, der deltog i årets Suppy Chain konference i Fredericia valgte ved afstemning SpaceInvader som årets vinder.

SpaceInvader har udviklet en simpel, low-tech produktløsning, der matcher mange af de behov og kapacitetsudfordringer, som transportsektoren oplever i disse år. Løsningen er patenteret og består af et pallestativ system, som er udviklet til at optimere fragtkapaciteten i transport- og logistikbranchen. SpaceInvader løsningen er både med til at forbedre virksomheders økonomi, men er også med til at reducere miljø- og klimabelastningerne fra den tunge transport.

Læs hele nyheden her

SpaceInvader teamet ønsker den nye regering velkommen. Stort tillykke til vores nye Statsminister, Mette Frederiksen, og til hele det nye ministerhold, hvor vi har en naturlig og særlig interesse i Dan Jørgensens Klima-, Energi- og Forsyningsministerium – såvel som Benny Engelbrechts Transportministerium.

I SpaceInvader er vi som grøn iværksættervirksomhed inden for transport- og logistik særligt fokuserede på den nye rød-grønne klimapolitik, som har sat det som bindende mål, at Danmark skal reducere sin CO2 udledning med 70% inden 2030. Det gør Danmark til én af verdens førende klimanationer. Det er overordentligt ambitiøst. Nogle vil sige for ambitiøst og for dyrt for Danmark og danskerne. Men måske kan det alligevel lykkes, hvis alle løsninger og innovativ tænkning tages i brug?

De tre store klimasyndere er ”biler, bønder og boliger” – og især transportsektoren, den tunge transport ikke mindst, er et smertensbarn.  For hvordan omstiller man den tunge transport hurtigt og omkostningseffektivt, når nye drivstof og motorteknologier først lige er ved at finde vej til markedet? Vi ved at det kan gå hurtigt, når først markedet tager fat, og når produktionspris, købepris og tilgængelig teknologi går op i en højere enhed. Men vi kan ikke sidde med hænderne i skødet indtil da. Der skal også mellemløsninger til.

60% af lastbilerne kører rundt med tom luft

Det er muligt at optimere fragtkapaciteten i den tunge transport. Alt for mange lastbiler, faktisk omkring 60%, kører halvtomme rundt med masser af tom luft. Dels fordi kørsels -og kapacitetsplanlægning er udfordrende i indviklede logistikstrukturer, og dels fordi der hidtil ikke har været løsninger, der gjorde det muligt at stable pallegods højt og sikkert, så man kunne udnytte hele lastbilens lastrum. Sidst med ikke mindst, har ingen i branchen tidligere haft en klimakrise hængende som en sort sky over hovedet, ligesom branchen helt aktuelt mangler chauffører.

Det er tankevækkende, at vi for 50 år siden sendte mænd til månen, men at vi ikke har været i stand til at finde nemme løsninger til at tackle relativt simple kapacitetsudfordringer i transportsektoren.

Det er der nu råd for. Det findes i hvert fald en løsning, der gør det muligt at laste og pakke lastbiler bedre, så den tomme luft udnyttes, og der kan fyldes mere gods på hver lastbil, så kapacitetgraden øges. Noget der i sidste ende fører til færre lastbiler på vejene og dermed mindre CO2 – og som en ekstra sidegevinst – mindre luftforurening.

Dobbeltstabling af pallegods kan reducere CO2 udledningen

Løsningen kommer fra SpaceInvader, som har udviklet og patenteret et modulært pallestativ system, der gør det muligt at dobbeltstable pallegods. Billigt, effektivt og sikkert.

I SpaceInvader opfordrer vi derfor de nyudnævnte ministre, som for første gang i verdenshistorien har indgået en forståelsesaftale, der tager udgangspunkt i klimaudfordringen – til at vende hver en sten i Danmarks bestræbelser på at finde løsninger, der kan mindske vores CO2 aftryk.

Vi opfordrer de nye ministre til at tage både tænke- og handlings- og ja-hatten på. Til at fremme alle tænkelige grønne og innovative løsninger, som vi danskere kan eksportere til andre lande og dele af verden, hvor der også skal sættes ind – hellere i dag end i morgen, så vi sammen – og som minimum – kan opfylde Paris Aftalens mål.

Der er masser af vilje og vej. Og vi skal arbejde tæt sammen for at sikre de rette rammer og holde fokus på de mest oplagte indsatsområder, så vi sammen kan løfte vores tids største udfordring.

Tillykke til Danmarks nye regering.

SpaceInvader Teamet.

Solar er en af Europas førende sourcing og servicevirksomheder inden for el, VVS og ventilationsartikler. De har taget et nyt redskab i brug til at reducere deres CO2 udledning og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har nemlig stor betydning at optimere transporten af varer, når Solar flere gange ugentligt sender titusindvis af varer ud til f.eks. VVS- og Elinstallatører via distributøren DHL. I det hele taget tager Solar alle midler i brug for at optimere deres logistikflow.

Et sådant mindset kræver et velintegreret, databaseret og logistiksystem, så flowet fungerer hurtigt, effektivt og bæredygtigt. Solar kigger hele tiden efter optimeringspotentialer i deres logistikflow. Optimeringsfokus ligger både på kroner og ører, tid og selvfølgelig på klimaoptimering. Digitalisering spiller også en stor rolle i optimeringen. Digitale tiltag suppleres dog også af mere lav-praktiske tiltag, som for eksempel dobbeltstabling af pallegods.

Solar var en af de første danske virksomheder, der tog transportsystemet, SpaceInvader, i brug.

Udnytter den tomme luft

Løsningen består af et pallestativ, der gør det nemt at dobbeltstable gods allerede på ranken i centrallageret, så DHL kan få mere gods med samme lastbil, når de distribuerer Solars artikler rundt til DHLs seks forskellige hubs i  Danmark.

Hos Solar har SpaceInvader gjort det nemmere at optimere fragten, at pakke godset højere og dermed udnytte mere af den tomme luft, som mange lastbiler ellers kører rundt med. Særligt fordi det er udfordrende at pakke pallegods både højt og stabilt.

Solars driftspersonale har taget godt imod løsningen:

“Stativerne er lette at bruge og flytte rundt. Samlet set tager det lidt længere tid at klargøre godset, men den tid er hurtigt tjent hjem og mere til, når vi kigger på gevinsten”, fortæller Jens Erik Sand Skibsted, Distributionschef hos Solar i Vejen.

Sparer flere lastbilkørsler

Konkret har SpaceInvader løsningen gjort det muligt at få mere gods med på Solars transporter. De sparer dermed flere lastbilkørsler.

“Det er et kendt problem blandt logistikfolk, at man kan være nødt til at sende overskydende pallegods med med en ekstra lastbil, fordi det er svært at laste i højden, og det er jo langt fra bæredygtigt,” slutter Skibsted, der mener at SpaceInvader løsningen er lige til højrebenet, både for Solar og distributøren DHL.

Solar kigger nu på at udvide brugen af SpaceInvader til deres søsterselskaber i Norge, Sverige og Holland.

Læs den fulde case om Solars brug af SpaceInvaderløsningen 

 

 

Af Steen Frederiksen, CEO, SpaceInvader.

En god klimanyhed. Sidst på året blev EU’s klimaministre for første gang enige om at sænke lastbilers CO2 udledning, som står for 6% af EU’s totale CO2 udledning og en fjerdedel af transportens udledning. Derfor har reduktioner inden for tung transport afgørende betydning for klimaregnskabet. Ministrene vil gøre målene bindende med 30% CO2 reduktion i 2030. Allerede i 2025 skal 15% være nået.

Det store spørgsmål er. Hvor skal CO2 reduktionen komme fra? Optimering af den eksisterende transportkapacitet eller fra optimering af lastbilernes/motorernes udledningsmæssige energieffektivitet? Eller også andre steder fra?

Nøglen skal findes mellem bedre planlægning, bedre teknologier og viljen til at satse på nye værktøjer og ændring af indgroede logistikvaner.

Ifølge klimaminister, Lilleholt, er det første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2. Han mener, at der er tale om et vigtigt første skridt – også selv om han gerne havde set et mere ambitiøst resultat, lyder det blandt andet.

Hvor skal logistikbranchen sætte ind? Findes der lavt hængende frugter?

Lad mig give et bud på mulighederne. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på motor- og brændstofteknologi. Altså om man kan flytte noget af transporten over på grønnere drivmidler og mere brændstofeffektive motorer. Her er der allerede mange tilbud og teknologien udvikler sig heldigvis meget hurtigt. I dag er der mulighed for at køre på biogas, både i flydende form (LNG) til de lange ruter og i komprimeret form (CNG) til de kortere ruter, som vi ser det hos blandt andet skraldebiler og bustransport.

Der er også andre flydende biodrivmidler, som f.eks. biodiesel, hvoraf noget er mere bæredygtigt end andet. Som med de fleste biobrændstoffer, er der både plusser og minusser, og det er vigtigt at anskue brændstoffernes klimaeffekt i et livscyklusperspektiv, hvor man både belyser de direkte og indirekte påvirkninger af klimaregnskabet. For eksempel er det relevant at kigge på, om det er en særlig god ide at fælde regnskov i Sydøstasien for at kunne plante palmeplantager, der kan producere palmeolie til biodiesel.

Endelig er der de elektriske lastbiler. Der er flere spændende nyheder på vej. Både fra Tesla og andre køretøjsproducenter. På dette område har lastbilernes rækkevidde indtil nu været den største udfordring, men her vinder teknologien heldigvis også frem. Når bare elektriciteten er produceret fra vedvarende energi, er eldrevne køretøjer både klima- og udledningsmæssigt en rigtig god løsning.

Alle disse løsninger er dyre, men nok også nødvendige. For vi kan ikke blive ved med at køre på fossile brændstoffer. Eftersom afskrivningstiden på en lastbil er mange år, skal branchen snart i gang med at opgradere deres vognparker med grønnere køretøjer.

Der er dog også andre og billigere løsninger. Og det er her de umiddelbart lavt hængende frugter skal findes. Det er nok også løsninger, som ikke lige falder de fleste for, når man taler om tiltag på klimaområdet. For hvad nu, hvis man kunne optimere fragten og fjerne nogle af alle de mange halvtomme lastbiler helt fra vejene? Så falder CO2 udledningen jo markant.

For mange lastbiler kører halvtomme rundt

Op til 85% af alle lastbiler kører kun halvfyldte rundt. Det svarer lidt til, at størstedelen af os kørte alene rundt på motorvejen i hver vores bil. Heldigvis er samkørsel ved at vinde frem. Allerede for 30 år siden var det i Californien kun tilladt at køre i ´overhalingssporet´ på motorvejen i myldretiden, hvis der var flere passagerer i bilen. Det gav anledning til, at folk gik sammen i samkørselsordninger. Hellere miste lidt af sin personlige fleksibilitet end at sidde fast i en trafikkø på motorvejen var rationalet. Og miljøet og klimaet vandt. Og samtidigt blev trængslen reduceret.

Tænk hvis man kunne optimere transporten, så alle lastbiler kunne opnå den højst mulige fyldningsgrad inden for den tilladte tonnagegrænse og sikkerhedsregler i øvrigt. Det ville naturligvis kræve, at logistikbranchen blev langt bedre til at tænke ´pakkeoptimering´, og til at planlægge og pakke lastbilerne, så hver eneste gang en lastbil blev sendt afsted, ville den være optimalt pakket og fyldt bedst og mest muligt. Og sikkert naturligvis.

Pakketetris er en del af løsningen

Vi skal tilbage til tankegangen omkring pakketetris. Hvem husker ikke 80er- og 90ernes super populære computerspil, TETRIS, der handlede om at pakke syv forskellige kvadrat- og bogstavsformede brikker, så hurtigt, optimalt og tæt som muligt?

Med den optimeringstankegang in mente, undrer det mig, at så mange lastbiler kører rundt med halv last og masser af tom luft? En er årsagerne er, at det er vanskeligt at pakke i højden, hvis det skal gå stærkt, og lasten skal være stabil. Og derfor pakkes langt de fleste paller til en max højde på 140-180 cm, så de ikke vælter under kørsel. I virkeligheden kunne de sagtens pakkes til min 240 cm. Men det kræver en stabil dobbeltstabling.

Og hvor er hele klimaaspektet i dette? Jo, tænk på hvor mange lastbiler der kunne fjernes helt fra vejene, hvis lastbilerne blev bedre pakket og lasten bedre optimeret? Ikke at forglemme de seneste års prisstigninger inden for tranporten på grund af øgede kapacitetsproblemer som f.eks. chaufførmangel og eksplosiv vækst inden for e-handel, for blot at nævne et par udfordringer. Det gør ikke situationen mindre udfordrende for branchen. Og nu kommer der så bindende klimakrav fra EU. Nedbring CO2 udledningen. Lige om lidt.

Dobbeltstabling er en del af løsningen

Den gode nyhed er, at der findes en løsning til dobbeltstabling. Det er et simplet transportsystem, der består af to letvægts pallestativer, der gør det nemt at stable to pakkede paller oven på hinanden. Det er både let at arbejde med, ergonomisk venligt, og så reducerer det gods-brækagen betragteligt. Løsningen er udviklet af danske SpaceInvader.

Norges største fødevaredistributør, ASKO har taget SpaceInvader systemet i brug og har på en testrute i 2017 dokumenteret 20% CO2 reduktion på bare én enkelt cirka 500 km lang rute mellem Trondheim og Mo i Rana.

Normalt havde selskabet fem ugentlige kørsler til den pågældende destination. Med bedre optimering og dobbeltstabling har ASKO formået at skære en ugentlig kørsel helt bort. På årsbasis bliver det til 52 færre lastbilkørsler. I kroner og ører har ASKO sparet mere end en kvart million kroner og samtidigt opnået den nævnte 20% CO2 reduktion. De smiler hos ASKO, og er nu gået i gang med at rulle løsningen bredere ud i deres netværk. Fik jeg nævnt, at ASKO har en ambition om at være CO2 neutrale i 2020? I det regnskab tæller alle tiltag.

Der er mere at hente – både for klimaet og bundlinjen

Tænk på skaleringsmulighederne i dette scenarie. I det nævnte eksempel gik ASKO blot i gang med at bruge SpaceInvader systemet, og anvendte det ad hoc, hvor de havde paller med en højde på under 120 cm.

Faktisk kan de optimere endnu mere. ASKO kan vælge at planlægge efter, at alle paller under 120 cm som udgangspunkt altid dobbeltstables, og gøre brugen af SpaceInvader til en del af deres logistikkultur. På den måde vil de kunne transportere endnu flere paller med hver lastbil.

De kan også vælge tage skridtet fuldt ud og gøre SpaceInvader til en del af deres integrerede logistiksystem og systematisk planlægge efter at plukke og pakke så mange paller som muligt til 120 cm, og på den måde få så mange dobbeltstablede paller som muligt med hver lastbil.

Der er altså store besparelser at hente med SpaceInvader, både økonomisk, men også på CO2 området.

Læs mere om ASKO og SpaceInvader på www.spaceinvader.com eller ring til os på 70 70 72 28.

Key Account Manager med potentiale som Country Manager (Danmark)

Vil du være med til at rulle ny innovation ud og ’invadere’ den tomme luft i Transport og Logistisk branchen (T&L)? Så har du en mulighed for at blive en del af iværksætter-virksomheden SpaceInvader i København. Vi har skabt en løsning, der giver T&L branchen mulighed for både at spare plads, penge og CO2.

Vi vokser og har brug for en dygtig, erfaren og top motiveret Key Account sælger, der kan sparke døre ind og skabe interesse for og salg af vores innovative transportsystem SpaceInvader. Måske er det dig vi leder efter?

Kender du T&L branchen grundigt indefra, og ved du hvordan branchen tænker og agerer både strategisk og operationelt? Motiveres du af at skabe positiv forandring til gavn for kundernes pengepung og klimaet, og til at udfordre det konventionelle set-up i T&L branchen? Så skal du søge dette job, hvor du får masser af ansvar og frihed.

Hvem er vi?

Vi blev etableret i 2015 og markedsfører nu vores innovative patenterede pallestativ, SpaceInvader, med hovedvægt på Danmark og Norge i første omgang. Vores ambitioner stopper ikke der.

Løsningen gør det muligt at dobbeltstable pallegods enkelt, effektivt og sikkert og dermed udnytte den tomme luft, som mange lastbiler kører rundt med. Et faktum der belaster kundernes indtjeningsevne og klima- og miljøregnskab og ikke bliver mindre komplekst set i lyset af branchens kapacitetsknaphed.

Vi går til marked med en data-drevet tilgang, så vi kan hjælpe kunderne med at optimere deres logistik-flow med SpaceInvader. Vi henvender os målrettet til de største transportkunder, som flytter gods fra A til B eller i lukkede transportkredsløb, men også til Speditører og Transportører, der vil optimere deres logistik-flow.

Vi har automatiseret vores marketingindsats, og det bliver dit job at opdyrke de varme leads og sammen med kunderne at lave den analyse og business case, der viser hvor mange penge og CO2 de kan spare med SpaceInvader.

Vi har base på Refhaleøen i København, men for os er det ligegyldigt hvor i landet du befinder dig, da du vil bruge det meste af din tid ude hos kunderne.  Du kommer til at indgå indgå i et dynamisk team på fire personer, der arbejder med udvikling, innovation, salg, marketing/kommunikation og drift. Vi er drevet af missionen om at gøre en positiv forskel. Og vi har det sjovt!

Det er vigtigt, at du tager del i dét fælles ansvar, der ligger i at arbejde i et agilt iværksættermiljø, hvor innovation og kunderne er i centrum. Til gengæld lover vi, at ikke to dage bliver ens.

Du får et meget alsidigt og selvstændigt job med særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i en spændende og nytænkende vækstvirksomhed med salg af en unik løsning til T&L branchen.

Din faglighed

Du er en erfaren Key Account Manager med relevant baggrund fra T&L branchen og dokumenteret salgssucces. Du har solid indsigt i hele den logistiske værdikæde, og du kender og forstår kundernes udfordringer. Du trives i en rolle, hvor du selv er med til at definere kunderejsen og det underliggende salgsarbejde og support.

Derfor ved du også, at det med et nyt produkt handler om at udfordre det traditionelle set-up, så kunden får øjnene op for alle mulighederne med SpaceInvader.

– Du kan med din troværdighed og ekspertise og udgangspunkt i kundens behov, skabe den business case, der kan lukke et salg.

– Du er løsnings- og resultatorienteret og kreativ i din salgstilgang.

– Du balancerer fint vægtningen af den strategiske salgsindsats med den mere rugbrødsbaserede del af salgsarbejdet og motiveres af begge dele.

– Du har allerede vist, at du kan arbejde selvstændigt og kan opbygge, strukturere og gennemføre de nødvendige indsatser og aktiviteter, der er en forudsætning for succes i jobbet.

Din personlighed

– Du er udstyret med et rendyrket salgs-DNA, en ihærdighed og et energiniveau, der ligger ud over det sædvanlige – en nødvendighed for at sparke hul i et nyt marked.

– Du er god til at bygge og arbejde gennem netværk og til at udnytte de relationer og det kendskab du har opbygget til branchen gennem årene.

– Du er dygtig til at lytte til og forstå kundernes behov for derefter at foreslå og implementere den rette løsning.

– Du er jordnær, har en behagelig personlighed, og du hviler i dig selv.

Du skal være indstillet på, at størstedelen af dit arbejde foregår i marken og ude hos kunderne. Du skal derfor forvente en del rejseaktivitet i stillingen, fortrinsvist i Danmark.

Din pakke

Vi garanterer en konkurrencedygtig ansættelsespakke, med udgangspunkt i din baggrund og værktøjskasse, og dine evner til at forvandle leads til salg.

Sådan ansøger du

– Send os da en kort video (max 2 min.), hvor du fortæller os, hvorfor vi skal ansætte netop dig.

– Send os også en kortfattet ansøgning og dit CV til hello@spaceinvader.com.

– Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til CEO, Steen Frederiksen på +45 2051 7080.

Vi behandler ansøgninger løbende, så vi opfordrer til, at du ansøger hurtigst muligt, dog senest d. 19. maj. Opstart forventes hurtigst muligt. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om SpaceInvader

SpaceInvader er en dansk virksomhed stiftet i 2015. Vi har udviklet et unikt, patenteret og modulært transportsystem, pallestativet ’SpaceInvader’, som kan afhjælpe kapacitetsproblemer i transportbranchen.  SpaceInvader systemet gør det muligt at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under transport. Systemet skaber værdi i hele logistikkæden, idet det både reducerer lager- og transportomkostninger og hjælper med at optimere planlægning og pakning af lastbiler og lagerrum. Det er SpaceInvaders mission at effektivisere palletransport og lagring – palle for palle, og gøre logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører, samfundet og klimaet.

Vores adresse: SpaceInvader – Refshalevej 147 – DK – 1432 København K

www.spaceinvader.com