Indenfor kort tid har nogle af Nordens allerstørste logistikoperatører som PostNord Logistics, Blue Water Shipping og senest nu også Posten og Bring i Norge implementeret SpaceInvader løsningen i deres logistik. De store går altså forrest, når der skal hentes CO2- og økonomiske gevinster gennem kapacitetsoptimering.

 


“Med bedre pladsudnyttelse øger vi kapaciteten i vores lastbiler samtidig med at vi reducerer antal køretøjer og containere på vejen. Vi opretholder den nuværende kvalitet i vores leverancer, og baseret på erfaringer fra Nord-Norge har jeg tro på, at dette kan reducere brugen af mange køretøjer, når vi nu får dette på plads flere steder i landet!”

Inge Seljeset, Distriktschef, Posten Norge

Bring og Posten Norge har indgået koncernaftale med SpaceInvader baseret på de resultater som de har opnået fra lastbil, tog og container drift med SpaceInvader i 2020 på terminalerne i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik, Alta og Tana, blandt andet på ruterne Tromsø–Tana, linjetrafikken Tromsø–Alta, lokaltrafikken Tana–Kirkenes og Alta–Hammerfest.

Læs Posten Norge/Brings pressemeddelelse om samarbejdet med SpaceInvader

 

 

Så står Julen for døren og vi går snart på en velfortjent juleferie. Som andre har vi arbejdet meget virtuelt og ikke haft samme mulighed for at komme ud til vores kunder i løbet af 2020.  Covid-19 har sat sit nådesløse præg på året og måden vi arbejder på. Heldigvis er der lys forude, vaccinen og snart foråret er på vej.

Pandemien til trods, blev 2020 året, hvor vi for alvor fik hul på markedet. Bæredygtighed, miljø og klima står højt på den strategiske dagsorden hos mange virksomheder, og mange søger grønne løsninger. Logistikbranchen viser stor interesse for kapacitetsoptimering og en øget bevidsthed om, at det nytter at sætte ind. De har fået øje på de store gevinster der kan hentes, både økonomisk og på klima/miljøsiden.

Godsoptimering er kommet i fokus, og vi ser at vores vækst stiger proportionalt med at flere lærer SpaceInvader at kende. Det lover godt for et forhåbentligt Corona-frit 2021, hvor vi igen for alvor kan komme ud i transportterminalerne.

Vi har i 2020 fået flere meget spændende kunder ombord, og vi er stolte over, at store ”blue chip” transportører som PostNord og Blue Water Shipping og logistikkunder som Solar og Velux har taget SpaceInvader til sig. Samtidigt går det rigtig godt i Norge, hvor vi bl.a har startet Bring/Posten op i år. Fælles for vores kunder er, at de alle er drevet af den grønne dagsorden og ser muligheder i ny innovation.

I foråret besøgte Transportminister Benny Engelbrecht vores klimapartner Blue Water Shipping i Taulov, hvor vi sammen viste SpaceInvader løsningen frem. Vi fik også sat vores fingeraftryk på klimarapporten fra Landtransportens Klimapartnerskab, hvilket vidner om, at der også lyttes til iværksætterne. Innovation og nytænkning er nødvendigt for at finde nye grønne veje i en sektor der kæmper med at reducere CO2 aftrykket.

I 2020 har vores ’prøvepakke’ model vist sig værdifuld. I tæt samarbejde med kunder planlægger vi et konkret indsatsområde og testforløb, hvor vi sammen implementerer, optimerer og måler effekten af indsatsen. Det gør gevinsterne meget konkrete og testforløbene konverteres til gode nye kunder.

Alt i alt er vi kommet godt igennem 2020, og det er vi både vores kunder og øvrige samarbejdspartnere taknemmelige for. Vi har spændende projekter på plakaten for 2021, som vi ser frem til at fortælle mere om.

Vi vil gerne takke alle jer, der har fulgt os i årets løb og ønsker jer en dejlig og fredfyldt jul med jeres nærmeste. Vi ses i 2021 – hvor vi sammen skal arbejde hårdt for at gøre transporten både grønnere og mere (økonomisk) bæredygtig.

 

I foråret 2020 lige før pandemien ramte, annoncerede den danskejede globale transportør Blue Water Shipping (BWS) – og SpaceInvader – et fælles klimapartnerskab. Samarbejdet er en del af BWS’ ’Go Blue initiativ’, hvis formål er at gøre både egen og deres kunders forretning mere bæredygtig. Partnerskabet har fokus på at anvende SpaceInvaders transportsystem til at kapacitetsoptimere BWS godstransport, så den bliver både billigere og grønnere. Helt enkelt handler det om at få mere gods med hver lastbil

Først optimering i egen forsyningskæde

BWS startede med at analysere optimeringsmulighederne i egen forsyningskæde. Nu er de første værdifulde erfaringer gjort, og BWS har påbegyndt udvikling af grønne løsninger, der også kommer deres kunder til gavn.

”I starten af året kunne ingen forudse, at 2020 ville stå i Coronaens tegn. Pandemien til trods, har vi dog hverken stoppet kapacitetsoptimeringen ved hjælp af dobbeltstabling eller samarbejdet med SpaceInvader”, fortæller Mikkel Østergaard Kruse, Direktør for Road Operations.

BWS satte i første omgang ind, hvor der var særligt oplagte muligheder og har allerede hentet gevinster hjem i sin egen godstransport, selv om systemet også kræver tilvænning og nye drifts- og administrative rutiner. Det gælder i første omgang BWS stykgodskapacitet på udvalgte hub-til-hub transporter fra fx Danmark til Norge og både import fra og eksport til Italien.

Jannick Villadsen, disponent i BWS’ terminal i Greve fortæller om line-haul gevinsten på Norgesruten, hvor BWS i øjeblikket bruger løsningen på 3-4 ugentlige transporter mellem Danmark og Oslo:

“Når vi planlægger godset optimalt, får vi i snit 5,7 ekstra ladmeter med. På den omtalte rute har vi typisk 15 sæt i brug per bil og får 15 dobbeltstablede paller med, hvor godset er pakket til 1,20 cm. Den pakkehøjde er godt for slutmodtageren og pladsgevinsten kan ses i klimaregnskabet, fordi bilerne er fyldt helt op. Endelig sparer vi omkostninger, fordi vi kan bruge de eksisterende trailere og ikke skal leje dyre dobbeltdæks trailere ind dér hvor godset kan optimeres med SpaceInvader.”

BWS oplever, at SpaceInvader systemet er fleksibelt i brug, fordi stativerne kan rykkes strategisk rundt til forskellige hubs til billige penge, da de ikke fylder meget og hvis man har et distributionsnetværk der gør det muligt. På den måde er stativerne altid der, hvor man har brug for dem.

Der var dog også lidt udfordringer i starten.

“Vi skal holde styr på 30 stk. stativer – altså 15 sæt – per bil – og det krævede lidt ekstra administrativ indkøring i starten og så kræver løsningen, at det gods der er egnet til dobbeltstabling med SpaceInvader, bliver transporteret til en terminal, hvor de har udstyret til at læsse det op, hvis man ikke har stablere på bilen” siger Jannick Villadsen.

Siden marts har BWS gjort en særlig indsats for at optimere transport af ukurant stykgods og farligt gods. Begge godstyper kan være udfordrende at stable både højt og sikkert. Fokus har ligget i at optimere godshøjden for de omtalte transporter og på den måde at øge lastbilernes fyldningsgrad ved hjælp af dobbeltstabling.

Tænker løsningen ind i hele forretningen

Sideløbende har SpaceInvader arbejdet med BWS’ salgsorganisation i at tænke dobbeltstabling af pallegods ind i tilbuds- og salgsarbejdet, så BWS i tæt samarbejde med sine kunder kan identificere de indsatsområder, der skaber størst gevinst. Kapacitetsoptimeringen skal nemlig være en win-win indsats, der kommer både BWS og deres transportkunder til gode i form af bedre bundlinje og et grønnere i klimaregnskab.

”Vores salgsteam er i øjeblikket i gang med at identificere specifikke kundecases, der er særligt velegnede til dobbeltstabling. Vi forventer at optimere på ad hoc basis, da kundernes logistikbehov og flow aldrig er helt ens og vi ser allerede, at der kan være store gevinster at hente for hele forsyningskæden, når man arbejder sammen med at identificere og optimere pakning og transport af godset,” fortsætter Mikkel Østergaard Kruse.

Potentialet er stort – det har BWS allerede bevist

Ifølge BWS er det vigtigt, at kunderne viser mod og er åbne over for nye og innovative måder at gøre tingene på for at få succes med løsningen også i kundeleddet.

”Transportbranchen er ikke just kendt for at være first-mover, når det kommer til innovation. Og skal vi i mål med Danmarks klimaambitioner, skal hele forsyningskæden arbejde tæt sammen om at skabe grøn forandring, der kan lette branchens klimaaftryk – hellere i dag end i morgen,” fortæller Mikkel Østergaard Kruse.

En konkret udfordring er, at mange af BWS’ kunder i dag ikke kender højden på deres pallegods. Data om godshøjden er helt afgørende for at kunne planlægge, hvor der skal sættes ind. Og skal forandringerne skabes, er der nogen der skal gå forrest.

”Hvis vi for alvor skal rykke på den grønne omstilling, skal vi ændre mind-set og prøve nye ting af sammen med vores kunder – gennem hele forsyningskæden. Formår vi at gøre det målrettet, hurtigt og effektivt – kommer vi alle til at få andel i de gevinster, der kan opnås fx ved dobbeltstabling, både de økonomiske og de klimamæssige”, slutter Mikkel Østergaard Kruse.

Der er talt meget om prisen for den grønne omstilling. Hvad må det koste at omstille? Hvem skal betale? Diskursen er ved at ændre sig til hvor dyrt det bliver, hvis vi ikke omstiller i tide. Verden drejer i en grøn retning.

En bæredygtig virksomhedsprofil giver point på imagekontoen, og er ved at blive ’den nye normal’. Det gælder både i forhold til medarbejderne og kunderne[1] [2] – og derfor bliver det også et konkurrenceparameter. Sådan var det ikke for bare få år siden. Og vi ser og mærker forandringerne, selv i en krisetid der er præget af den globale pandemi.

Omstillingen rykker i et hidtil uset tempo. Ude i den store verden, i virksomhederne og politisk. Der sættes klimamål, miljømål og der tages drastiske beslutninger i bæredygtighedens navn.

Kina, verdens største enkeltnations CO2-udleder – som står for omtrent en fjerdedel af verdens samlede CO2-udledning (mere end USA og EU tilsammen) – har netop meldt ud, at de går efter fuld CO-neutralitet i 2060.

EU’s ’green deal’ policy har i september hævet baren fra 40% CO2 reduktion til 55% i 2030. Og endnu mere ambitiøst har vi 70% målet i Danmark. Selv store olie- og gasselskaber som Shell, Total, BP, Equinor har alle mål om netto-nul udledning i 2050. Snebolden ruller. Og vi har travlt, hvis Parisaftalens mål skal indfries.

70% målet skærper kravene til og fra markedet

Zoomer vi ind mod Danmark er tendensen den samme. Store virksomheder som Novo Nordisk, Velux, Mærsk, Vestas, Danfoss og Grundfos skærper nu også krav til deres leverandører for at kunne levere på egne ambitiøse klimamål.

Som eksempel har Novo Nordisk netop informeret sine 60.000 underleverandører om, at deres leverancer senest i 2030 skal være baseret på 100% grøn strøm. Og når de store rykker, trækker de sidenhen de mindre virksomheder med. Det gælder også transportsektoren.

Stiller vi linsen ind på transportområdet, som udgør 28% af Danmarks CO2-udledning, har vi ekstra travlt. Det er en sektor der er særligt udfordrende at omstille uden at påvirke konkurrencedygtigheden.

For at nå 70% målet skal Danmark alt i alt – fordelt på 13 sektorer – finde reduktionsinitiativer, der tilsammen kan spare 19 millioner tons CO2 i 2030.

For at sætte udledningstallene i perspektiv for transportsektoren, udledte landtransporten omkring 4,4 millioner ton CO2 i 2017. Det er cirka 32% af transportens samlede udledninger, som samme år udgjorde 14,2 millioner ton CO2.[3]

Spørgsmålet er nu, hvor reduktionerne skal komme fra? På mindre end 10 år. Regeringen har netop offentliggjort sit udspil for grøn vejtransport, som nu skal forhandles af folketingets partier. Der kigges på elbiler, nye grønne drivmidler og kilometerafgift for den tunge transport.

Udspillet ligger op til at kunne levere 1 million tons CO2 fra vejtransporten i 2030[4]. Det er lidt mere en 5% af det samlede reduktionsbehov. Derfor får udspillet også en blandet modtagelse fra andre partier og fra de markedsaktører, der arbejder med grønne løsninger på transportområdet[5], som ikke mener at indsatsen er ambitiøs nok i forhold til transportens andel af de samlede udledninger.[6]

Grøn optimering i hele værdikæden

Omstillingen kan påvirke konkurrenceevnen også i positiv retning. Der kan nemlig være store CO2 besparelser at hente ved at gå hele værdikæden efter i sømmene. Netop derfor stiller de tidligere omtalte virksomheder krav til deres leverandører.

For landtransporten kan grønne drivmidler, ny teknologi og afgiftsregulering ikke gøre det alene. Der skal også optimeres i værdikæden. Det giver derfor god mening at kigge på, hvordan logistikoptimering sker i dag. Bliver der gjort nok? Kan det gøres anderledes? Kan man for eksempel fylde lastbilerne bare lidt bedre op? Svaret er ”Ja – det kan man!”.

Hos SpaceInvader kalder vi det ’kapacitetsoptimering’.  Det er nemlig muligt at optimere godskapaciteten i langt de fleste af de lastbiler, som kører halvtomme rundt på vejene.

Et specifikt indsatsområde er optimering af pallegods. Det er en simpel og effektiv måde at skabe hurtige grønne resultater i forsyningskæden. Når gods kan stables effektivt i højden, spares der lastbiler og dermed CO2. Og samtidigt falder transportomkostningerne tilsvarende.

PostNord sparer hver 8. lastbil

PostNord har det seneste års tid implementeret et transportoptimeringssystem fra SpaceInvader i fem danske terminaler. Ved hjælp af dobbeltstabling i deres line-haul drift – hub-til-hub transport – får de ekstra paller med på deres lastbiler.

På den måde har de opnået både store klimagevinster og økonomiske gevinster. Lige nu sparer PostNord hver 8. lastbil væk. Det er en CO2 reduktion på 13% og samtidigt sparer de 4-6 millioner DKK om året. Og der er ambitioner om endnu mere. Systemet er dermed blevet et vigtigt værktøj i deres bestræbelser på at blive Danmarks grønneste transportvirksomhed.

Hver en sten må vendes

Vi kigger ind i en fremtid, hvor det er nødvendigt at vende hver en sten for at finde mulige klimabesparelser og bæredygtige optimeringsinitiativer, der kan bidrage til at nedbringe det samlede klimaaftryk i forsyningskæderne.

På transport- og logistikområdet vil den efterspørgsel komme både fra transportørerne, som skal kunne konkurrere både på pris, produkter og bæredygtighedsprofil, og fra transportkøberne som vil vælge leverandører efter samme kriterier for at de igen kan vise ansvarlighed over for deres kunder og helt ud i forbrugsleddet.

Vi er mødt af en ny dagsorden. Banen er kridtet op. Nu skal vi bare alle tage den grønne førertrøje på og vise, at der godt kan tjenes penge samtidigt med at vi bliver grønnere.

[1] https://www.lederne.dk/presse-og-nyheder/nyheder/fremtidens-ledere-gaar-op-i-baeredygtighed

[2] https://www.djoefbladet.dk/artikler/2019/11/b-ae-redygtig-business-for-billioner.aspx

[3] https://kefm.dk/media/6666/klimapartnerskabsrapport-landtransport-rapport.pdf

[4] https://www.trm.dk/nyheder/2020/regeringen-vil-reducere-co2-udledningen-med-1-mio-ton-i-vejtransportsektoren/

[5]https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article12438570.ece?utm_campaign=EnergiWatch%20Morgen&utm_content=2020-09-25&utm_medium=email&utm_source=energiwatch

[6] https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-klar-med-udspil-til-transportaftale-maalet-er-500000-elbiler-i-2030

Mandag d. 16. marts afleverede regeringens 13 klimapartnerskaber anbefalinger til, hvordan Danmark skal nå sit 70% CO2 reduktionsmål i 2030. Det var få dage efter regeringens Covid-19 lock-down af Danmark. Derfor blev det forståeligt nok en lavmælt presseaffære. Faktisk opdagede nærmest ingen, at det store arbejde var færdigt og klar til politisk stillingtagen og forhandling.

Både Danmark og verden har desværre nok for en rum tid rettet al fokus mod bekæmpelse af den pandemi vi i øjeblikket oplever. Vi har tiltro til, at myndighederne og regeringen i den sammenhæng gør deres allerbedste for at styre Danmark ud af krisen og der er lys på den anden side. Heldigvis bidrager erhvervslivet hvor muligt, også selv om alle lider store økonomiske tab. Prioriteringen er klar. First things first.

Spørgsmålet som trænger sig på er, hvordan verden ser ud på den anden side. Og hvordan Danmarks prioriteringer bliver? Vil klima og grøn omstilling stadig have topprioritet? Vil situationen påvirke 70% målet? Det ved vi af gode grunde ikke endnu. Så lad os forlade Covid-19 situationen og vende tilbage til klimapartnerskabernes arbejde.

Et af partnerskaberne er ”Klimapartnerskabet for Landtransport”, som blev ledet af DSVs dygtige topchef, Jens Bjørn Andersen. Dansk Erhverv har bistået arbejdet som sekretariatsleder og har således sammenfattet panelets anbefalinger. Et imponerende stykke arbejde, udført på 124 dage.

Vi vil gerne takke både panelet og sekretariatet for indsatsen og det store arbejde. Som impact iværksætter virksomhed (jf. Oneinitiative.org), har vi budt ind til processen. Og vi er glade for, at der også er blevet lyttet til os grønne iværksættere, og vi er stolte over at være en af rapportens 45 krediterede bidragsydere.

Klimarapport: Landtransporten når ikke 70% målet

Dykker vi ned i selve rapporten, konkluderer Landtransportens klimapanel, at der trods muligheden for at opnå markante CO2 reduktioner, desværre ikke er forhåbning om at nå 70% målet (ift. 1990 niveau) i 2030 – inden for de rammer opgaven er stillet af regeringen, herunder at tiltag ikke må påvirke konkurrencekraften negativt.

Branchen har identificeret og anbefaler indsatsområder, der tilsammen opnår 55% reduktion. Konklusionen er, at 70% målet ikke kan nås med nuværende kendte teknologier og løsninger, hvis man tager højde for den internationale konkurrencesituation og sektorens afgørende betydning for mobilitet og den danske økonomi. Hertil kommer at rapporten er skrevet, inden Covid-19 krisen for alvor satte ind.

Spørgsmålet er nu, om branchen på den anden side af Covid-19 stadig kan levere sine 55% og hvem og hvordan resten skal leveres, hvis landtransporten ikke leverer sine 70%. Vi ved samtidigt at landtransporten, herunder lastbiler, varebiler og busser står for 32% af transportsektorens CO2 udledning i Danmark, og over 99% af de 42.000 lastbiler, der findes i Danmark, kører rundt på 93% fossil dieselolie.

Kan vi gøre mere endnu?

Klimarapportens anbefalinger lister tre hovedindsatsområder, hvor der kan skabes grøn omstilling:

Skabe en mere effektiv transport.

Det gælder både ved eksempelvis optimering af kørselsmønstre, kapacitetsudnyttelse og levering af varer i ydertimerne. Men det kan også skabes ved længere vogntog og øget totalvægt af selve køretøjerne. Størstedelen af disse initiativer kan branchen selv implementere.

Skabe større udbud og brug af grønne køretøjer

. En afgiftsomlægning kan fremme indkøbet af lav- og nulemissionskøretøjer, mens en udbredelse af tank- og ladeinfrastruktur til grønne drivmidler kan mindske barriererne for brugen af grønnere køretøjer.

Fremme de grønne drivmidler.

Et CO2-fortrængningskrav og en afgiftsfritagelse for bæredygtige drivmidler kan sikre en teknologineutral omstilling, samtidig med at den danske konkurrenceevne ikke trues.

Disse er alle gode og helt afgørende indsatsområder, som skal ske parallelt. Hvis vi kigger nærmere på punkt 1, så er det præcist, hvad vi som virksomhed er sat i verden for. At hjælpe transport og logistikvirksomheder med at spare plads, penge og CO2.

Kigger vi på alle tre hovedindsatsområder, er det svært ikke at spekulere på, om det er praktisk muligt at føre disse tiltag ud i livet på mindre end ti år. Og selv hvis det er; tænker vi så nok ud af boksen? Det kan se ud, som om vi tager udgangspunkt i det eksisterende paradigme. Måske kan vi gøre mere uden at tabe konkurrencekraft – og måske ligefrem vende det til konkurrencefordele?

Mere innovation og villighed til at ændre adfærd kan få os i mål

Kunne man forestille sig, at der er løsninger, der både kan gøre branchen grønnere og samtidig øge indtjeningen? Især når vi efter Covid-19 står i en helt anden økonomisk virkelighed. Ja – det kan man – heldigvis. For det har vi allerede set. Og vores kunder har bevist, at der er store besparelser, både i omkostninger og CO2 at hente, når man er villig til at afprøve ny innovation og til at ændre adfærd.

Vi har udviklet en løsning, som hjælper transport og logistikbranchen med at kapacitetsoptimere pallegods. Helt lavpraktisk, en løsning som gør det muligt at få mere gods ind i hver lastbil og pakke den bedre, så fragtrummet udnyttes/fyldes optimalt. Det sænker transportomkostningerne, og det reducerer antallet af lastbiler på vejene. Sidegevinsten er grønnere landtransport. Mindre CO2 og mindre miljøpåvirkning.

Sagen er, at alt for mange lastbiler ikke alene kører på fossil diesel, men også halvtomme rundt. Det bør vi som samfund ikke længere lade ske, når vi kan gøre noget ved det. Og det kan vi ved at optimere godstransporten på tværs i hele forsyningskæden. Vi har sammen med vores kunder og deres transportører allerede vist, at der i snit er CO2 og omkostningsbesparelser på 15% eller mere at hente. Samarbejdet er til gavn for både (samfunds)økonomien og klimaet. Det tegner lyst – potentialet er der – det er bare at sætte i gang. I stor skala.

Transportminister, Benny Engelbrecht besøgte SpaceInvaders klimapartner, Blue Water Shipping d. 6. marts for at se, hvordan Blue Water og deres kunder sparer både  CO2 – og omkostninger i forsyningskæden med kapacitetsoptimeringsløsningen fra SpaceInvader. 

I øjeblikket er PostNord igang med et prøvepakkeforløb fra SpaceInvader, hvor de tester SpaceInvader systemet på tre godsterminaler. Allerede få uger inde i forløbet har PostNord dokumenteret store effektiviseringsgevinster, ikke mindst på klima- og miljøområdet. Og her stopper potentialet ikke. PostNord har skrevet en pressemeddelelse om de gevinster de allerede har opnået, som vi gengiver nedenfor i fuld længde. Du kan læse  PostNords pressemeddelelse her.

PostNord sparer hver tiende godstransport væk med nyt pallesystem

07 nov, 2019 08:12PostNord arbejder med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, og tester i den forbindelse et nyt pallesystem.

Som en del af arbejdet med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, tester PostNord i øjeblikket et nyt pallesystem, der kan øge lastbilernes fyldningsgrad med op til 100 procent. De såkaldte SpaceInvader pallestativer gør det muligt at stable paller i højden, og dermed kan der opbevares og transporteres mere gods på mindre plads. Det betyder færre lastbiler på vejene og en reduktion af bl.a. CO2.

– SpaceInvader mindsker vores miljøbelastning fra vejtransporten, da vi ved hjælp af stativerne kører færre godstransporter. Efter de første seks uger har vi sparet hver tiende godstransport som følge af en øget fyldningsgrad. De sparede ture, har reduceret CO2-udledningen og forureningen fra NoX med 8,64%, siger Lars Nguyen Høeg, transportkonsulent, i PostNord Logistics.

For hver ekstra palleplads i lastbilstraileren, der udnyttes, spares der 3 kg. CO2 pr. 100 kørte km. I lastbilerne er der plads til 33 enkeltstående paller, og ved at dobbeltstable pallerne med SpaceInvader, øges fyldningsgraden til 60 paller. Det resulterer i færre lastbiler og kørte kilometer pr. ton varer distribueret og dermed et lavere brændstofforbrug, som i sidste ende reducerer både CO2-udledning og luftforurening – som f.eks. NoX.

– Vi har en klar mission om at effektivisere logistikbranchen, og derfor er vi rigtig glade for, at PostNord ser potentialet i vores løsning. Jeg forventer, at de vil opleve de mange gevinster som systemet bringer for eksempel grønnere transport og reducerede omkostninger. Projektet er kommet godt fra start, og vi glæder os til at evaluere det samlede potentiale med PostNord efter testperioden, siger Steen Frederiksen, adm. Direktør hos SpaceInvader.

PostNord tester både 120- og 80 cm stativer på godsterminalerne i Taulov, Aarhus og Herning. Stativerne er fremstillet i aluminium med 9 ton statisk bæreevne, fås i forskellige størrelser og vejer under 10 kg. PostNord tester stativerne frem til udgangen af året, hvorefter en endelig evaluering skal afgøre, om det er noget, der skal investeres yderligere i.

De seneste 10 år har PostNord Danmark reduceret virksomhedens samlede CO2 udledning med 67%. Det er bl.a. sket gennem et bevidst arbejde med at effektivisere opfyldningen af bilerne.

”THE ONE INITIATIVE” er et dansk initiativ, som efter mere end to års analyse af 7.000 virksomheder har udpeget 50 små og mellemstore nordiske virksomheder, som sidder med løsninger på nogle af verdens udfordringer, og som kan hjælpe med at indfri FNs bæredygtighedsmål. En af virksomhederne på top-50 listen er den danske virksomhed, SpaceInvader, som har udviklet og patenteret en løsning, som optimerer fragtkapaciteten i transport- og logistikbranchen. SpaceInvader hjælper branchen med at spare både plads, penge og CO2. 

Læs hele historien her

Onsdag d. 19. juni løb SpaceInvader med Dansk Supply Chain’s Start-up Pris. Konferencen var arrangeret af effektivitet.dk. De mere end 200 deltagerne, der deltog i årets Suppy Chain konference i Fredericia valgte ved afstemning SpaceInvader som årets vinder.

SpaceInvader har udviklet en simpel, low-tech produktløsning, der matcher mange af de behov og kapacitetsudfordringer, som transportsektoren oplever i disse år. Løsningen er patenteret og består af et pallestativ system, som er udviklet til at optimere fragtkapaciteten i transport- og logistikbranchen. SpaceInvader løsningen er både med til at forbedre virksomheders økonomi, men er også med til at reducere miljø- og klimabelastningerne fra den tunge transport.

Læs hele nyheden her

SpaceInvader teamet ønsker den nye regering velkommen. Stort tillykke til vores nye Statsminister, Mette Frederiksen, og til hele det nye ministerhold, hvor vi har en naturlig og særlig interesse i Dan Jørgensens Klima-, Energi- og Forsyningsministerium – såvel som Benny Engelbrechts Transportministerium.

I SpaceInvader er vi som grøn iværksættervirksomhed inden for transport- og logistik særligt fokuserede på den nye rød-grønne klimapolitik, som har sat det som bindende mål, at Danmark skal reducere sin CO2 udledning med 70% inden 2030. Det gør Danmark til én af verdens førende klimanationer. Det er overordentligt ambitiøst. Nogle vil sige for ambitiøst og for dyrt for Danmark og danskerne. Men måske kan det alligevel lykkes, hvis alle løsninger og innovativ tænkning tages i brug?

De tre store klimasyndere er ”biler, bønder og boliger” – og især transportsektoren, den tunge transport ikke mindst, er et smertensbarn.  For hvordan omstiller man den tunge transport hurtigt og omkostningseffektivt, når nye drivstof og motorteknologier først lige er ved at finde vej til markedet? Vi ved at det kan gå hurtigt, når først markedet tager fat, og når produktionspris, købepris og tilgængelig teknologi går op i en højere enhed. Men vi kan ikke sidde med hænderne i skødet indtil da. Der skal også mellemløsninger til.

60% af lastbilerne kører rundt med tom luft

Det er muligt at optimere fragtkapaciteten i den tunge transport. Alt for mange lastbiler, faktisk omkring 60%, kører halvtomme rundt med masser af tom luft. Dels fordi kørsels -og kapacitetsplanlægning er udfordrende i indviklede logistikstrukturer, og dels fordi der hidtil ikke har været løsninger, der gjorde det muligt at stable pallegods højt og sikkert, så man kunne udnytte hele lastbilens lastrum. Sidst med ikke mindst, har ingen i branchen tidligere haft en klimakrise hængende som en sort sky over hovedet, ligesom branchen helt aktuelt mangler chauffører.

Det er tankevækkende, at vi for 50 år siden sendte mænd til månen, men at vi ikke har været i stand til at finde nemme løsninger til at tackle relativt simple kapacitetsudfordringer i transportsektoren.

Det er der nu råd for. Det findes i hvert fald en løsning, der gør det muligt at laste og pakke lastbiler bedre, så den tomme luft udnyttes, og der kan fyldes mere gods på hver lastbil, så kapacitetgraden øges. Noget der i sidste ende fører til færre lastbiler på vejene og dermed mindre CO2 – og som en ekstra sidegevinst – mindre luftforurening.

Dobbeltstabling af pallegods kan reducere CO2 udledningen

Løsningen kommer fra SpaceInvader, som har udviklet og patenteret et modulært pallestativ system, der gør det muligt at dobbeltstable pallegods. Billigt, effektivt og sikkert.

I SpaceInvader opfordrer vi derfor de nyudnævnte ministre, som for første gang i verdenshistorien har indgået en forståelsesaftale, der tager udgangspunkt i klimaudfordringen – til at vende hver en sten i Danmarks bestræbelser på at finde løsninger, der kan mindske vores CO2 aftryk.

Vi opfordrer de nye ministre til at tage både tænke- og handlings- og ja-hatten på. Til at fremme alle tænkelige grønne og innovative løsninger, som vi danskere kan eksportere til andre lande og dele af verden, hvor der også skal sættes ind – hellere i dag end i morgen, så vi sammen – og som minimum – kan opfylde Paris Aftalens mål.

Der er masser af vilje og vej. Og vi skal arbejde tæt sammen for at sikre de rette rammer og holde fokus på de mest oplagte indsatsområder, så vi sammen kan løfte vores tids største udfordring.

Tillykke til Danmarks nye regering.

SpaceInvader Teamet.

Solar er en af Europas førende sourcing og servicevirksomheder inden for el, VVS og ventilationsartikler. De har taget et nyt redskab i brug til at reducere deres CO2 udledning og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har nemlig stor betydning at optimere transporten af varer, når Solar flere gange ugentligt sender titusindvis af varer ud til f.eks. VVS- og Elinstallatører via distributøren DHL. I det hele taget tager Solar alle midler i brug for at optimere deres logistikflow.

Et sådant mindset kræver et velintegreret, databaseret og logistiksystem, så flowet fungerer hurtigt, effektivt og bæredygtigt. Solar kigger hele tiden efter optimeringspotentialer i deres logistikflow. Optimeringsfokus ligger både på kroner og ører, tid og selvfølgelig på klimaoptimering. Digitalisering spiller også en stor rolle i optimeringen. Digitale tiltag suppleres dog også af mere lav-praktiske tiltag, som for eksempel dobbeltstabling af pallegods.

Solar var en af de første danske virksomheder, der tog transportsystemet, SpaceInvader, i brug.

Udnytter den tomme luft

Løsningen består af et pallestativ, der gør det nemt at dobbeltstable gods allerede på ranken i centrallageret, så DHL kan få mere gods med samme lastbil, når de distribuerer Solars artikler rundt til DHLs seks forskellige hubs i  Danmark.

Hos Solar har SpaceInvader gjort det nemmere at optimere fragten, at pakke godset højere og dermed udnytte mere af den tomme luft, som mange lastbiler ellers kører rundt med. Særligt fordi det er udfordrende at pakke pallegods både højt og stabilt.

Solars driftspersonale har taget godt imod løsningen:

“Stativerne er lette at bruge og flytte rundt. Samlet set tager det lidt længere tid at klargøre godset, men den tid er hurtigt tjent hjem og mere til, når vi kigger på gevinsten”, fortæller Jens Erik Sand Skibsted, Distributionschef hos Solar i Vejen.

Sparer flere lastbilkørsler

Konkret har SpaceInvader løsningen gjort det muligt at få mere gods med på Solars transporter. De sparer dermed flere lastbilkørsler.

“Det er et kendt problem blandt logistikfolk, at man kan være nødt til at sende overskydende pallegods med med en ekstra lastbil, fordi det er svært at laste i højden, og det er jo langt fra bæredygtigt,” slutter Skibsted, der mener at SpaceInvader løsningen er lige til højrebenet, både for Solar og distributøren DHL.

Solar kigger nu på at udvide brugen af SpaceInvader til deres søsterselskaber i Norge, Sverige og Holland.

Læs den fulde case om Solars brug af SpaceInvaderløsningen