SpaceInvader får Børsens gazelle-pris 2022

Greentech-virksomheden, SpaceInvader, der hjælper logistik- og supply chain branchen med at nedbringe CO2-aftrykket og spare omkostninger, har i år modtaget Børsens årlige gazellepris for første gang. Prisen gives til de virksomheder, der har skabt størst omsætningsvækst i det forgangne år. Ud af de rekordmange virksomheder der i år modtog prisen, placerer SpaceInvader sig i top 12% med en omsætningsvækst på 370%.

Hvert år hylder Børsen de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, når de kårer årets gazelle-virksomheder. I 2022 kom SpaceInvader i det eksklusive selskab blandt de i alt 2.651 vækstvirksomheder, der indfriede gazelleprisens kriterier.

”Vi er meget stolte af gazellekåringen og den anerkendelse prisen giver. Når vi samtidig lander blandt de 12% bedst placerede med en omsætnings- og vækstfremgang på 370% viser det, at vi er på rette vej med vores klimaløsning”, fortæller Steen Frederiksen, CEO i SpaceInvader.

Selskabet har opfundet og patenteret et unikt transportstativ system, som hjælper logistik- og supply chain sektoren med både at blive grønnere og samtidig spare omkostninger ved at kapacitetsoptimere godshåndtering i forsyningskæden fra produktion til transport og distribution.

”Vi gik for alvor i markedet i 2018 og selv om Corona selvfølgelig udfordrede os, lykkedes vi med at videreudvikle og vækste vores forretning. De gevinster vores løsning bringer til markedet i form af CO2-reduktioner og sparede omkostninger, er der ekstraordinært brug for i en udfordrende tid, præget af ustabile fragtrater, pressede forsyningskæder, manglende chauffører, høje brændstofpriser og akut behov for at tænke klima ind i alle forretningsbeslutninger”, siger Steen Frederiksen.

2022 blev året, hvor SpaceInvader både tilpassede sin vækststrategi og gjorde klar til yderligere skalering og indtog på nye markeder. Det blev også året, hvor SpaceInvader udgav sin første klimarapport, der dokumenterer store CO2-besparelser for selskabets kunder. Blandt kunderne findes store selskaber som PostNord, Bring, Blue Water Shipping og Asko.

”Børsens gazellepris forholder sig udelukkende til omsætningsvækst; det er jo ikke en klimapris. I al beskedenhed er vi stolte af væksten, men vi er særlig stolte af, at vores løsning hjælper virksomheder til at blive grønnere, det er jo hvad vi er sat i verden for. Fremtiden ser lys ud for SpaceInvader, og vi glæder os til at skalere forretningen yderligere i samarbejde med både nuværende og nye kunder og partnere i det nye år”, slutter Steen Frederiksen.

Hvem får gazelleprisen?

Dagbladet Børsen har siden 1995 kåret gazellevirksomheder. På landsplan er der i 2022 kåret 2.651 gazellevirksomheder. En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke giver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet. Gazellerne er med til at sikre fremtiden for dansk erhvervsliv, fordi de skaber både job, vækst og optimisme.

SpaceInvader Klimarapport 2021

SpaceInvader sparede sine kunder for 6.645 tons CO2 i 2021

Vores klima er mere end nogen sinde udfordret. Og vi skal rykke på de rigtige løsninger. Løsninger der beviseligt skaber værdi. Dét gør vi i SpaceInvader. Og vi har taget vores egen medicin og bevist dette, og i samarbejde med Kobra Advice, udviklet vores klimarapport for 2021.

Udover at dokumentere vores eget klimaregnskab, indeholder rapporten også klimamodellen Green Space Impact (GSI), der beregner hvor meget CO2 vores kunder sparer med brug af SpaceInvader. Det er strategisk vigtigt for os som virksomhed, selv om det både har været et stort arbejde og større investering at udarbejde, for det er afgørende, at vi kan bevise CO2-reduktionen fra vores løsning over for vores kunder.

Vi er sat i verden for at gøre transporten mere bæredygtig. Og det er en øjenåbner for de virksomheder vi samarbejder med, når de ser vores klimamodel og de CO2 besparelser de kan opnå sort på hvidt. Når de fleste snakker grøn omstilling af den tunge vejtransport, handler det ofte om at skifte til grønne drivmidler, elektrificering m.v. Stort set ingen har fokus på de store CO2 besparelser der kan nås ved at reducere antallet af kørsler. Dét skal vi, både på grund af klimaet, omkostningerne og trængslen på vejene. Og der er meget at hente.

Lad mig give et eksempel: I matrixen nedenfor er der beregnet, hvor meget CO2 en kunde kan spare for hver lastbil pr. år, når der bruges SpaceInvader. (modellen er for en kunde, der kører med 24 tons lastbiler med 33 bund-pallepladser og et dieselforbrug på 3,1 km/liter). Hvis SpaceInvader i gennemsnit frigiver blot otte af de 33 bund-pallepladser ved at dobbeltstable, er den årlige nettobesparelse 37,7 tons CO2 og 12.000 liter diesel pr. lastbil ved et kørselsbehov på 500 km pr. dag (180.000 km. pr. lastbil pr. år.).

 

 

Så hvis vi blot tænker os 100 lastbiler i en transportørs drift, så bliver den samlede årlige besparelse så meget desto større. 100 lastbiler reducerer CO2 aftrykket med 3.770 tons CO2 årligt. Og som virksomhed er dette CO2 aftryk – dit aftryk. Der ligger nemlig i dit såkaldte scope 3 aftryk. Det skal vi alle i forsyningskæden arbejde sammen om at reducere.

Og den gode nyhed – der er penge at hente i at komme i gang med omstillingen
Og den positive nyhed er at vores løsning, både reducerer CO2 og omkostninger – samtidig. Vi ser logistikoperatører og transportører sparer mellem 15-30 pct. ved at arbejde systematisk med godsoptimering. Og med de yderligere kommende CO2 afgifter på vej fra år 2025, foreslået til kr. 750 per ton – så vil en typisk optimering på 15% beregnet på ovenstående eksempel, betyde at denne ene lastbil alene ville kunne hente besparelser på ca. kr 280.000 pr. år.

Jeg håber du er blevet inspireret, fordi vi er nødt til at rykke os ift vores klima. Og vi er nødt til at rykke os hurtigt. Og den gode nyhed – det betaler sig fra dag ét. Vil du vide mere, om hvordan vi arbejder med CO2 reduktion og kapacitetsoptimering med vores kunder, er du velkommen til at give et ring. Jeg vedhæfter vores klimarapport nedenfor. God læselyst.

Steen Frederiksen
CEO

 

Læs Børsen Logistiks artikel om SpaceInvaders CO2-resultater

Børsen Logistik har skrevet en artikel om SpaceInvader, hvor vi fortæller om resultaterne af vores klimaarbejde, lanceringen af vores første klimarapport (2021), og hvilke CO2-reduktioner vores kunder har opnået.

Rapporten viser, at det vi kæmper for hver dag – nemlig at gøre transport af pallegods mere bæredygtigt – faktisk er muligt og gør en forskel!

SpaceInvader er ikke alene CO2-neutral, men CO2-negativ. Med andre ord reducerer vi mere CO2, end vi udleder. Det skyldes vores cirkulære forretningsmodel, og at vores patenterede transportsystem reducerer udledningen fra vores kunders transporter.

Rapporten dokumenterer, at vi i 2021 reducerede 6.645 tons CO2 for vores kunder. Hvert pallestativ-sæt udløser årligt en CO2-reduktion på ca. 4,75 tons, og der er potentiale til meget mere. Vores næste mål er 15.000 sæt stativer i drift. Med dem kan vi i kraft af færre kørsler levere en årlig CO2-reduktion på 71.250 tons CO2.

Det er afgørende, at vi kan dokumentere CO2-reduktionen for vores kunder. At de samtidigt opnår solide økonomiske besparelser, er en ekstraordinær sidegevinst i et kompetitivt forsyningsmarked.

Vi håber du vil læse mere i Børsens artikel og vores pressemeddelelse. Vi har linket til dem her:

Børsens artikel: “Transportør beviser sit eget værd med ny rapport: https://lnkd.in/en84qcGr
Vores pressemeddelelse, hvor vi fortæller om vores klimaarbejde: https://lnkd.in/eYti7Wir

Stænger versus stativer – hvad er op og ned?


Skab betydelige økonomiske og klimamæssige gevinster gennem kapacitetsoptimering.

Vi kommer dagligt rundt og snakker med logistikoperatører om, hvordan de håndterer og kapacitetsopti- merer den stigende mængde pallegods, i en tid med stigende klimakrav og stor kapacitetsknaphed. Stort set alle operatører er optaget af at finde løsninger og konkrete optimeringsværktøjer, der imødekommer ovenstående udfordringer. Her kommer både pallestativer og stænger (double stock) i spil som løsninger. I den sammenhæng får vi ofte spørgsmålet: Hvorfor køre med pallestativer fra SpaceInvader, når vi kan køre med stænger, som mange operatører allerede kender og bruger? Og det er et rigtig godt spørgsmål, som vi gerne vil forsøge at give et nuanceret svar på. Vi mener ikke der er et entydigt svar på, hvornår stænger er bedre end pallestativer og visa versa, når det kommer til kapacitetsoptimering. Forvirret? Lad os kigge nærmere på de to forskellige løsninger, som endog med fordel kan bruges i kombination.

Vi håber du vil læse med:

SpaceInvader distributionsløsning

 

Der er mange gevinster at hente i distributionen, når I dobbeltstabler pallegodset med SpaceInvader. Gevinster, der kommer både jer og jeres kunder til gode. Mere gods på hver lastbil øger konkurrenceevnen, forbedrer bundlinjen, ergonomien og gør hele distributionskæden grønnere. Hvordan det?

Når I dobbeltstabler, pakker I optimalt og får mere gods med hver lastbil. I sparer lastbiler, plads, penge og CO2. Dobbeltstabling af pallegods gør det muligt at stable to gange 120 cm paller, enkelt, stabilt og sikkert. Med SpaceInvader kan I pakke helt op til 240 cm i højden og udnytte lastbilens lastrum fuldt ud. Det bliver nemmere og mere effektivt både at forberede godset i produktionen, at pakke lastbilen og at læsse godset hos kunden. Pallernes optimale godshøjde (120 cm) optimerer samtidigt arbejdsgangen både i produktionen, under transporten og hos slutkunden, hvor ergonomien forbedres markant.

Læs mere om de mange gevinster i denne folder:

Ny logistisk og strategisk tung sparringspartner i SpaceInvader

Britta Toftum tiltrådte 1. juni 2022 som kommerciel direktør (CCO) i SpaceInvader. Britta kommer til SpaceInvader på et tidspunkt, hvor både vi og logistiksektoren generelt har travlt som aldrig før. Flere og flere logistikoperatører får øjnene op for, hvor store gevinster der kan hentes med kapacitetsoptimering og øget fyldningsgrad i lastrummet.

Med Britta ombord kan vi tilføre ny værdi til vores kunder i både analyse og salg, både i den indledende og den opfølgende fase, hvor de fleste kunder opgraderer til flere stativer, når de får erfaring med og ser effekten af dobbeltstabling.

Brittas mangeårige erfaring med salg og ledelse i logistiksektoren gør hende til en yderst kompetent sparringspartner for både eksisterende og nye kunder med komplekse logistikudfordringer. Her kan Britta yde kvalificeret rådgivning, fordi hun har lang erfaring med at navigere i store organisationer med komplekse forsyningskæder.

”Det er nu verden har brug for den kapacitetsoptimering SpaceInvader systemet kan give. Og det er dét gennembrud jeg vil skabe sammen med SpaceInvaders dygtige team, der allerede har store logistikoperatører som Bring, PostNord og Blue Water Shipping på kundelisten”
Britta Toftum, Kommerciel Direktør

Med sin erfaring og analytiske tilgang til kapacitetsoptimering kan Britta også blive jeres kompetente rådgiver. Hun trækker på massiv erfaring fra logistiksektoren grundet sin lange karriere blandt andet fra SAS Cargo, først som europæisk salgsdirektør og siden som salgsdirektør i Nordamerika med base i New York. De seneste fire år har hun ligeledes haft et stort ledelsesansvar som chef for mere end 1.100 kabinepersonale hos SAS i Norden og Asien.

Transport i blodet
Britta brænder for at hjælpe operatører i en sektor som hun kender så godt med både at blive grønnere og mere økonomisk bæredygtig gennem kapacitetsoptimering. Det handler om at spare både plads, penge og CO2. Vi ser meget frem til samarbejdet og til trække på den værdifulde internationale salgs- og ledelseserfaring, som Britta bringer med sig.

Måske har du også lyst til at møde Britta? Hun rejser i den kommende tid rundt for at møde både nuværende og nye pilot-kunder, i takt med at flere og flere logistikoperatører får øjnene op for de store gevinstmuligheder, der ligger i dobbeltstabling.

Se evt. Brittas profil her på Linkedin – eller kontakt hende direkte på ‭+45 2856 8448‬ og bt@spaceinvader.com.

Terminaltransport kan altid optimeres med store gevinster til følge

Der er udfordringer nok at tage fat på, når det kommer til optimering og omstilling af logistiksektoren. Hvis vi blot skal nævne få – er der klimakrisen, den globale forsyningskrise, øget vare-flow, historisk høje brændstofpriser, akut chaufførmangel og så videre. Nogle af de udfordringer kan I afhjælpe ved at kapacitetsoptimere jeres fragt yderligere, så I får mere gods med hver lastbil og i sidste ende helt kan spare lastbilkørsler. Og hvad der er sparet er altid tjent.

Der er mange steder I kan sætte ind. Det gælder både transport af gods mellem produktions- og distributionsterminalerne (hub-hub), herunder rutebaseret transport af halv- eller helfabrikata fra produktionssted til mellemlager eller helt ud til distributionsterminalen.

Mange transportoperatører vil nok mene, at transporten af varer og gods allerede er fuldt optimeret efter det muliges kunst. Vi mener, at det altid er muligt at optimere endnu mere. Missionen er at komme den tomme luft i lastbilernes fragtrum til livs, så I kan undgå tomkørsel og transport af overløbspaller mellem jeres lokationer. Hvis I samtidigt kan reducere jeres lagerbehov og den tid det tager at pakke/læsse/losse bilerne, er det endnu et plus. Med SpaceInvaders pallestativer kan I forberede alt jeres gods allerede på ranken, og på den måde håndtere og flytte godset fuldt optimeret gennem hele værdikæden – faktisk helt ud til slutkunden. I kan også stable skrøbeligt, farligt eller særlig værdifuldt gods. På den måde udnytter I kapaciteten i fragtrummet bedre. Det gælder også gods, som I normalt ikke kan stable. I vil opleve, at der ofte kun skal ganske få dobbeltstablinger til at skabe meget synlige resultater, på bundlinjen og i klimaregnskabet.

Vi har skrevet en case som giver god indsigt i optimering af terminaltransport med SpaceInvaders transportsystem, der handler om hvordan I kan kapacitetsoptimere med dobbeltstabling. Vi håber I vil læse med.

 

Download case:

Er du vores nye salgschef? – vi søger en dygtig og visionær Salgschef med grønt DNA!

Vil du med på SpaceInvaders vækstrejse? Og har du lyst til at blive en del af et stærkt team på syv personer – som er midt i en udfordrende og spændende udvikling? Er du samtidigt drevet at at skabe grøn omstilling inden for transport og logistikbranchen (T&L) – og har du en stærk erfaringsbase? Så er du sikkert den profil vi mangler. 

Du kender T&L branchen indefra og drives af at skabe resultater og positiv forandring, ligesom du ved, hvordan branchen tænker og agerer, både strategisk og operationalt. 

Som iværksættervirksomhed er vi præget af entreprenørånd, høj faglighed, og innovation. Og vi er drevet af en mission om at hjælpe transport- og logistiksektoren til at blive mere bæredygtig. Det sker gennem effektiv kapacitetsoptimering. Med vores innovative og patenterede pallestativ-løsning er det muligt både at reducere CO2 forbruget og reducere omkostningerne fra transporten. Blandt vores kunder finder du virksomheder som PostNord, Bring, Blue Water Shipping m.fl. 

BlachmanSearch bistår os med at finde den helt rette profil. 

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på 7070 7228. 

Find det fulde job-opslag her

Kapacitetsoptimering – er den grønne vej frem

 

Klimakrisen bekymrer os alle. Og konsekvenserne af den globale opvarmning bliver tydeligere år
for år. Danmark har et nationalt klimamål om at nedbringe CO2 niveauet med 70% i 2030.
Transport- og logistikbranchen skal også yde sit bidrag. Og det er en stor og investeringstung
udfordring at omstille et samfundskritisk erhverv, som i årtier har baseret sig på fossile
brændstoffer.

Mange virksomheder har i dag klimaindsatsen som strategisk topprioritet – på lige fod med
økonomiske mål. Heldigvis er der nye grønne teknologier på vej – som kan hjælpe
forsyningskæderne til at blive mere bæredygtige.

Omstillingen kræver både forandringsvillighed og ofte nye investeringer. Nogle grønne løsninger
er dyrere og mere usikre at investere i end andre. Særligt fordi teknologierne ikke er fuldt
modnede. Men der er stadig masser af muligheder for at optimere transporten, så den bliver mere
bæredygtig. Kapacitetsoptimering er en af løsningerne.

I Danmark kører lastbilerne rundt med en gennemsnitlig fyldningsgrad på 56% (ITD). Det kan gøres
bedre. Og får vi mere gods med hver lastbil, sparer vi i sidste ende både lastbiler, CO2 og andre
skadelige emissioner. I snit sparer SpaceInvader’s kunder minimum 15% CO2.

Vi har skrevet lidt om, hvordan dobbeltstabling af pallegods kan hjælpe logistik- og
transportsektoren til at spare både plads, penge og CO2. Alt sammen ved at kapacitetsoptimere
lastbilerne bedre. Der er mange gevinster at hente – og de er synlige gennem hele værdikæden.


Download vores klima-case:

FYLD LASTBILERNE: Kapacitetsoptimering kan hjælpe hårdt pressede forsyningskæder

Verden oplever i øjeblikket en alvorlig forsyningskrise, som også sætter spor i Danmark og Norden. Krisen er ikke opstået natten over og har mange årsager, som fx store logistiske flaskehalsproblemer fra produktions-Kina grundet Corona-pandemien, galoperende fragtpriser, akut global chaufførmangel, og mangel på lastbiler og trailere. Hertil kommer forbrugeres ændrede købevaner, som har fået e-handelen til at eksplodere. I 2020 handlede 89% af danskerne via internettet (DS) .

Forsyningssituationen påvirker mange forskellige brancher og i særdeleshed transport- og logistikbranchen. Forbrugerne mærker det også, fx fordi fragtpriserne stiger, eller fordi de bestilte varer når for sent eller slet ikke frem. Senest har vi bl.a. som konsekvens af BREXIT og ændringer i reglerne for arbejds- og opholdstilladelse set en voldsom akut mangel på op til 100.000 lastbilchauffører i England. Resultatet er tomme hylder i supermarkederne og en national forsyningskrise.

Oven i det skal vi både som virksomheder og forbrugere forholde os aktivt til klimakrisen, som vi alle er med til at sætte et negativt aftryk på. CO2 niveauet kan kun nedbringes og klimamålene kun nås, hvis vi ændrer vaner og tænker innovativt. Og det er nu der skal handles; ikke om fem, 10 eller 20 år. Regningen kommer vi alle til at betale i form af flere CO2 afgifter. Der er fx allerede varslet en kilometerbaseret CO2-afgift for den tunge transport.

Kan man gøre noget ved det hele på én gang?
De nævnte forsynings- og kapacitetsudfordringer er nationale, regionale og globale. Basalt set handler det om, at der efterspørges mere gods og flere varer, end det er muligt at fragte frem til modtagerne. Zoomer vi ind til Danmark, ser vi den samme udfordring, endda selv om antallet af lastbiler på de danske motorveje er vokset med 26% på blot 10 år .

Situationen er kompleks og kan ikke løses med et fingerknips, fordi så mange faktorer spiller ind.

Men der er én faktor, som VIL have en positiv effekt på alle problemstillingerne. Og det er optimering af gods og fragtkapacitet, hvilket er muligt uden store investeringer, eller for den sags skyld uden store ændringer i håndtering af forsyningskæderne.

Fyld lastbilerne bedre op
Zoomer vi ind på den tunge vejtransport igen – f.eks. i Danmark – kan vi se, at lastbilerne ikke er fyldt nok op. Lige nu er fyldningsgraden kun 56%, og det er endda en forbedring siden 2008, hvor tallet var 38% (ITD). Der kan være gode forklaringer på, hvorfor vi ikke kan fylde alle lastbiler til bristepunktet, men der er langt mere at hente. Og vi kan fordele visse godstyper (palle/stykgods) anderledes, ligesom vi kan planlægge, pakke, og stable godset bedre og højere. Gør vi det, kommer vi mere af den tomme luft til livs, og får mere gods med hver lastbil.

Når lastbilerne og kapaciteten optimeres, kan vi klare os med færre lastbiler (= mindre investeringer), færre chauffører (= afhjælpe chaufførmangel), og samtidigt opnå et reduceret miljø- og CO2-aftryk. I gennemsnit opnår SpaceInvaders kunder en reduktion på minimum 15% – på både omkostninger og CO2/NOx. Med optimering og dobbeltstabling af pallegods er der en direkte korrelation mellem de økonomiske og klimamæssige gevinster.

Ikke alene kan kapacitetsoptimering hjælpe en presset sektor med at spare plads, penge og CO2, men optimeringen afhjælper samtidigt nogle af de presserende udfordringer som forsyningssektoren – og dermed os alle – oplever i disse år.

Hos SpaceInvader tilbyder vi en enkel og innovativ løsning, der optimerer kapaciteten i jeres forsyningskæde. En af vores kunder, PostNord Logistics, sparer allerede hver 8. lastbil væk og både Bring, Asko, Solar, Velux og andre er i fuld gang med at hente de samme eller flere gevinster.