Kapacitetsoptimering – er den grønne vej frem

 

Klimakrisen bekymrer os alle. Og konsekvenserne af den globale opvarmning bliver tydeligere år
for år. Danmark har et nationalt klimamål om at nedbringe CO2 niveauet med 70% i 2030.
Transport- og logistikbranchen skal også yde sit bidrag. Og det er en stor og investeringstung
udfordring at omstille et samfundskritisk erhverv, som i årtier har baseret sig på fossile
brændstoffer.

Mange virksomheder har i dag klimaindsatsen som strategisk topprioritet – på lige fod med
økonomiske mål. Heldigvis er der nye grønne teknologier på vej – som kan hjælpe
forsyningskæderne til at blive mere bæredygtige.

Omstillingen kræver både forandringsvillighed og ofte nye investeringer. Nogle grønne løsninger
er dyrere og mere usikre at investere i end andre. Særligt fordi teknologierne ikke er fuldt
modnede. Men der er stadig masser af muligheder for at optimere transporten, så den bliver mere
bæredygtig. Kapacitetsoptimering er en af løsningerne.

I Danmark kører lastbilerne rundt med en gennemsnitlig fyldningsgrad på 56% (ITD). Det kan gøres
bedre. Og får vi mere gods med hver lastbil, sparer vi i sidste ende både lastbiler, CO2 og andre
skadelige emissioner. I snit sparer SpaceInvader’s kunder minimum 15% CO2.

Vi har skrevet lidt om, hvordan dobbeltstabling af pallegods kan hjælpe logistik- og
transportsektoren til at spare både plads, penge og CO2. Alt sammen ved at kapacitetsoptimere
lastbilerne bedre. Der er mange gevinster at hente – og de er synlige gennem hele værdikæden.


Download vores klima-case: