Bring og Posten Norge effektiviserer lastebil, tog og containerdrift med SpaceInvader

I løpet av den siste tiden har noen av Nordens største logistikkoperatører som PostNord Logistics, Blue Water Shipping og nå sist også Posten og Bring i Norge implementert SpaceInvader løsningen i deres logistikk. De store går altså først når det skal hentes CO2- og økonomiske gevinster gjennom kapasitetsoptimering.

 


«Med bedre plassutnyttelse øker i kapasiteten i våres lastebiler samtidig som vi reduserer antall kjøretøy og containere på veien. Vi opprettholder den nåværende kvaliteten i våre leveranser, og basert på erfaringer fra Nord-Norge har jeg tro på at dette kan redusere bruken av mange kjøretøy når vi nå får dette på plass flere steder i landet!»

Inge Seljeset, Distriktssjef, Posten Norge

Bring og Posten Norge har inngått en konsernavtale med SpaceInvader basert på de resultatene som de har oppnådd fra lastebil, tog og containerdrift med SpaceInvader i 2020 på terminalene i Oslo, Fredrikstad, Førde, Tromsø, Bjerkvik/Narvik, Alta og Tana, blant annet på rutene Tromsø–Tana, linjetrafikken Tromsø–Alta, lokaltrafikken Tana–Kirkenes og Alta–Hammerfest.

Les Posten Norge/Brings pressemelding om samarbeidet med SpaceInvader

God jul fra SpaceInvader

Så står julen for tur og vi går snart inn i en velfortjent juleferie. Som alle andre har vi arbeidet virtuelt og ikke hatt samme mulighet til å komme ut til våre kunder i løpet av 2020. Covid-19 og satt sitt nådeløse preg på året og måten vi arbeider på. Heldigvis ser det lysere ut fremover, med vaksinen og snart er våren på vei.

Pandemien til tross, ble 2020 året hvor vi for alvor fikk hull i markedet. Bæredyktighet, miljø og klima står høyt på den strategiske dagsordenen hos mange virksomheter, og mange søker grønne løsninger. Logistikkbransjen viser stor interesse for kapasitetsoptimering og en økt bevissthet om at det nytter med en innsats. De har fått øye på de store gevinstene som kan hentes, både økonomisk og på klima/miljøsiden.

Godsoptimering har kommet i fokus, og vi ser at våres vekst stiger proporsjonalt med at flere blir kjent med SpaceInvader. Det lover godt for et forhåpentlig Corona-fritt 2021, hvor vi igjen for alvor kan komme ut på transportterminalene.

Vi har i 2020 flere spennende kunder ombord, og vi er stolte av at store kunder «blue chip» transportører som PostNord og Blue Water Shipping og logistikkkunder som Solar og Velux har tatt SpaceInvader til seg. Samtidig går det veldig bra i Norge hvor vi blant annet har startet opp Bring/Posten i år.

Felles for våre kunder er at de alle er drevet av den grønne dagsordenen og ser muligheter i ny innovasjon.

I våres besøkte Transportminister Benny Engelbrecht vår klimapartner Blue Water Shipping i Taulov, hvor vi sammen viste SpaceInvader løsningen frem. Vi fikk også satt fingeravtrykk på klimarapporten fra Landtransportens Klimapartnerskap. Noe som vitner om at det og lyttes til gründere. Innovasjon og nytenkning er nødvendig for å finne nye grønne veier i en sektor som kjemper for å redusere CO2 utslippet.

I 2020 har vår «testpakke» modell vist seg verdifull. I tett samarbeide med kunder planlegger vi et konkret innsatsområde og testforløp, hvor vi sammen implementerer, optimerer og måler effekten av innsatsen. Det gjør gevinstene veldig konkrete og testforløpene konverteres til gode nye kunder.

Alt i alt har vi kommet bra igjennom 2020, og det vil vi takke våre kunder og samarbeidspartnere for. Videre har vi spennende prosjekter på plakaten for 2021 som vi ser frem til å fortelle mer om.

Vi vil gjerne takke dere alle, som har fulgt oss i årets løp, og ønsker dere en god og fredfull jul med deres nærmeste. Vi sees i 2021- hvor vi sammen skal arbeide hardt for å gjøre transporten både grønnere og mer (økonomisk) bæredyktig.

Blue Water Shipping: Konkrete resultater og læring fra de første 6 månedene

På våren 2020, like for pandemien slo til, annonserte den danskeide globale transportøren Blue Water Shipping (BWS) – og SpaceInvader – et felles klimapartnerskap. Samarbeidet er den del av BWS´ ´Go blue initiativ´ med formål å gjøre både egen og deres kunders forretning mer bæredyktig. Partnerskapet har fokus på å bruke SpaceInvaders transportsystem til å kapasitetsoptimere BWS´ godstransport, så den blir både billigere og grønnere. Helt enkelt handler det om å få mer gods med på hver lastebil.

Først optimering i egen forsyningskjede

BWS startet med å analysere optimeringsmulighetene i egen forsyningskjede. Nå er de første verdifulle erfaringer gjort, og BWS har begynt en utvikling av grønne løsninger som også kommer deres kunder til gode.

«I starten på året kunne ingen forutse at 2020 ville stå i Coronaens tegn. Pandemien til tross har vi hverken stoppet kapasitetsoptimeringen ved hjelp av dobbeltstabling eller samarbeidet med SpaceInvader», forteller Mikkel Østergaard Kruse, Direktør for Road Operations.

BWS satte i gang først der det var særlige opplagte muligheter og har allerede hentet ut gevinster i din egen godstransport, selv om systemet også krever tilvenning og nye drift- og administrative rutiner. Det gjelder i første omgang BWS stykkgodskapasitet på utvalgte bub-til hub transporter fra f.eks Danmark til Norge, og både import og eksport fra Italia.

Jannick Villadsen, disponent i BWS´ terminal i Greve forteller om linehaul gevinsten på Norgesruten, hvor BWS for øyeblikket bruker løsningen på 3-4 ukentlige transporter mellom Danmark og Oslo:

«Når vi planlegger godset optimalt, får vi i snitt 5,7 ekstra lademeter. På den omtalte ruten har vi typisk 15 sett i bruk pr. bil og får 15 dobbeltstablede paller med, hvor godset er pakket til 120 cm.  Den pakkehøyden er fin for sluttmottakeren og plassgevinsten kan ses i klimaregnskapet fordi bilene er fylt helt opp. Endelig sparer vi kostnader, fordi vi kan bruke de eksisterende trailerne og ikke skal leie dyre dobbeltdecks trailere der hvor godset kan optimeres med SpaceInvader».

BWS opplever at SpaceInvader systemet er fleksibelt i bruk, fordi stativene kan flyttes strategisk rundt til forskjellige terminaler til en billig penge, ettersom de ikke tar mye plass og hvis man har et distribusjonsnettverk som gjør det mulig. På den måten er stativene alltid der hvor man har bruk for dem.

Det var også litt utfordringer i starten

«Vi skal holde kontroll på 30 stk. Stativer- altså 15 sett – pr. bil- og det krevde lidt ekstra administrativ innkjøring i starten, også krever løsningen at det godset som er egnet til dobbeltstabling med SpaceInvader blir transportert til en terminal, hvor de har utstyret til å lesse det opp, hvis man ikke har stablere på bilen» sier jannick Villadsen.

Siden mars har BWS gjort en ekstra innsats for å optimere transport av ukurant stykkgods og farlig gods. Begge godstyper kan være utfordrende å stable både høyt og sikkert. Fokuset har ligget i å optimere godshøyden for de omtalte transporter og på den måten øke lastebilenes fyllingsgrad ved hjelp av dobbbeltstabling.

Tenker løsningen inn i hele forretningen

Parallelt har SpaceInvader arbeidet med BWS´ salgsorganisasjon i å tenke dobbeltstabling av pallegods inn i tilbuds- og salgsarbeidet, slik at BWS i tett samarbeid med sine kunder kan identifisere de innsatsområder som skaper størst gevinst. Kapasitetsoptimeringen skal nemlig være et vinn- vinn tiltak som kommer både BWS og dere kunder til gode, i form av bedre bunnlinje og et grønnere klimaregnskap.

«Våres salgsteam er for tiden i gang med å indentifisere spesifikke kundecaser, som er spesielt velegnede til dobbeltstabling. Vi forventer å optimere på ad hoc basis, da kundenes logistikkbehov og flow aldri er helt likt, og vi ser allerede at det kan være store gevinster å hente for hele forsyningskjeden, når man arbeider sammen med å identifisere og optimere pakking og transport av godset», fortsetter Mikke Østergaard Kruse.

Potensialet er stort- det har BWS allerede bevist

I følge BWS er det viktig at kundene viser modighet og er åpne for nye og innovative metoder for å få suksess med løsningen også i kundeleddet.

«Transportbransjen er ikke akkurat kjent for å være først ute når det kommer til innovasjon. Og skal vi i mål med Danmarks klimaambisjoner, skal hele forsyningskjeden arbeide tett sammen for å skape en grønn endring som kan lette bransjens klimautslipp – heller i dag enn i morgen», forteller Mikkel Østergaard Kruse.

En konkret utfordring er at mange av BWS´ kunder i dag ikke kjenner til høyden på deres pallegods. Data om godshøyden er helt avgjørende for å kunne planlegge hvor systemet skal settes inn. Og skal forandringene skapes er det noen som må få først.

«Hvis vi for skal ta fatt på det grønne skifte, skal vi endre mind-set og prøve nye ting sammen med våre kunder- gjennom hele forsyningskjeden. Klarer vi å gjøre det målrettet, raskt og effektivt- kommer vi alle til å få andel i de gevinstene som kan oppnås med f.eks dobbeltstabling. Både de økonomiske og de klimamessige», slutter Mikkel Østergaard Kruse.

Velment spark til bransjens innovasjonssløvhet- og håp der fremme!

I fjor besøkte jeg den årlige transportmessen i Herning. Det var som alltid både spennede og inspirerende. Som iverksetter i T&L bransjen er jeg spesielt oppmerksom på hva som skjer på innovasjonssiden. Jeg har de siste 3-4 år reist de danske landeveiene hvor jeg har møtt representanter fra både store til mindre virksomheter som driver med logistikk, transport og distribusjon av gods i alle former.

Felles for de fleste er at de gjerne vil forbedre deres bunnlinjer og effektivisere deres forsyningskjeder for å kunne forbli konkurransedyktige. I det siste har flere blitt oppmerksomme på dere miljø- og klimaprofil. Den trenden er drevet av den globale klimakrisen, den økte klimareguleringen, og faktisk også fra markedet selv, hvor kundene i økende grad begynner å stille krav til bæredyktige produkter, løsninger og supply chains. Sist, men ikke minst er bransjen i øyeblikket preget og presset av en voldsom kapasitetsknapphet som blant annet kommer fra stigende e- handel(nærmer seg 15% av den globale detaljhandelen), mangel på sjåfører og generell økning i transportpriser.

 

Hvor er nysgjerrigheten!

Det er velkjent at T&L bransjen er konservativ. Og det er det i utgangspunktet ikke noe galt i. Men man kan undre seg over at mange i bransjen ikke er mer nysgjerrige på å finne løsninger som kan imøtekomme eller løse noen av de nevnte utfordringene.

En av dem jeg hadde fornøyelsen av både å møte og høre presentere i Herning er Agnieszka Zulewska som er lektor ved VIA University i Aarhus. Hun forsker på hvor innovasjonslystne de danske T&L er. Og presentasjonen av hennes foreløpige forskningsresultater var et vennlig og velment spark til bransjen som ifølge hennes oppfattelse lider av en form for innovasjonssløvhet.

Hennes konklusjoner er på flere måter interessante. Hun erfarer at de fleste virksomheter anerkjenner viktigheten av innovasjon, men at kun få virksomheter reelt arbeider med innovasjon i praksis. De som har innovasjon i fokus er de store virksomhetene som arbeider strategisk med innovasjon, og evner å utnytte og integrere digitalisering og ny teknologi.

Og som samtidig klarer å fornye og utvikle sine kompetanser. Hun har samtidig erfart at de små og mellomstore virksomheter er langt bak med innovasjon, men derimot legger stor vekt på viktigheten av kundelojalitet og kundeoppfølging- med andre ord den personlige relasjonen. Denne gruppen har samtidig utfordringer ved å skape seg nisjeposisjon som gjør at de kan differensiere seg i forhold til deres konkurrenter. En utfordring hun mener er helt avgjørende for at virksomhetene kan overleve på lengere sikt.

Ifølge Zulewska ligger graden av konkurransedyktighet i spesielt, evnen til å kunne tiltrekke og holde fast på de rette kompetanser, og til å kunne definere hva virksomhetens særlige egenskaper er for å kunne synligjøre at man har noe unikt i markedet. Og selvfølgelig ved å gjøre det gjennom innovasjon i praksis.

Hennes konklusjoner overrasker ikke. Tvert imot bekrefter de hva jeg selv har opplevd de siste årene. Som entreprenør og iverksetter i bransjen har både jeg og mine partnere funnet det mer utfordrende enn ventet. Det å slå inn døren, få tid til å bli hørt og få de rette beslutningstagere i tale innenfor T&L bransjen. Det til tross for at vi kommer med en løsning som kan hjelpe virksomhetene, store som små med å optimere og effektivisere deres forsyningskjede, så de både forbedrer deres bunnlinje markant og samtidig oppnår en grønnere profil. Alt sammen til lave omkostninger.

De fleste velger å gjøre som de alltid har gjort. Alt annet er vanskelig og tidkrevende

Vi har også mange ganger blitt møtt av manglende lyst og vilje til å tenke nytt og innovativt- og til å tørre og tenkte utenfor boksen, og prøve ut nye løsninger. Også selv om den verdiskapelsen som presenteres er ytterst konkret og klar til å gå løs på. De er ergerlig. Både for virksomhetene selv, og for alle oss som prøver å bringe nye innovative løsninger på markedet som kan skape en mer effektiv og bæredyktig supply chain. Selv med simple løsninger.

Verden forandrer seg rundt oss
Heldigvis er det unntak. Vi har møtt både virksomheter og beslutningstagere som er lydhøre og meget positive ovenfor nye oppfinnelser, innovasjon og andre nye måter å løse utfordringer på. Og samtidig tørr å gå nye veier. Derfor har vi også en grunnleggende tro på at det vil det fortsatt være. Slik jeg ser det er det nettopp de virksomheter som har den nysgjerrigheten, motet og viljen til å gå nye veier som på sikt vil være vinnerne. Det er også dem som vil stå bæredyktige igjen når vi for alvor blir rammet av de fire trendene som ifølge DTU professor Allan Larsen, kjennetegner logistikksektoren. Nemlig digitalisering, automatisering, et on-demand samfunn og urbanisering, og sist men ikke minst bæredyktighet. Det hjelper ikke å stikke hodet i sanda. Verden forandrer seg rundt oss. Og vi må følge med.

Tenk bare et par tilbake, hvor ungdommen verden over «skulket» skolen på en fredag for i fredelige velkoordinerte demonstrasjoner ville gi oppmerksomhet til deres reelle bekymring over deres felles fremtid og verdens nåværende klimakurs. Det er både vanvittig viktig og spennende å skape noe nytt. Vi må aldri stoppe med å fornye oss. Og tenkt hvis man kan gjøre det som en del av et større formål og samtidig øke sin konkurransedyktighet.

Innovasjon skjer på alle nivåer og i endringer. La oss omfavne forandringene og følge med der vinden blåser. Hos SpaceInvader er vi i hvert fall oppe på hesten- og vi er her for å hjelpe til å gjøre en forskjell.

Steen Fredriksen, CEO og partner i SpaceInvader.

PostNord sparer hver 10. lastebil med SpaceInvader

I dette øyeblikk er PostNord i gang med et testpakkeforløp med SpaceInvader, hvor de tester SpaceInvader systemet på 3 godsterminaler. Allerede få uker inn i forløpet har PostNord dokumentert store effektiviseringsgevinster, ikke minst på klima- og miljøområde. Og her stopper ikke potensialet. PostNord har skrevet en pressemelding om at de gevinstene de allerede har oppnådd, som vi gjengir nedenfor. Du kan lese PostNords pressemelding her.

PostNord sparer hver tiende godstransport  med nytt pallesystem

PostNord arbejder med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, og tester i den forbindelse et nyt pallesystem.

Som en del av arbeidet med å redusere miljøbelastningen fra veitransporten, tester PostNord et nytt pallesystem, som kan øke lastebilenes fyllingsgrad med opp til 100 prosent. De såkalte SpaceInvader pallestativene gjør det mulig å stable paller i høyden, og dermed kan det oppbevares og transporteres mer gods på mindre plass. Det betyr færre lastebiler på veiene og en reduksjon av bl.a. CO2.

-SpaceInvader minsker vår miljøbelastning fra veitransporten, da vi ved hjelp av stativene kjører færre godstransporter. Etter de første seks ukene har vi spart hver tiende godstransport som følge av en økt fyllingsgrad.  De sparte turene, har redusert CO2-utslippet og forurensningen fra NOX med 8,64%, sier Lars Nguyen Høeg, transportkonsulent i PostNord Logistics.

For hver ekstra palleplass i lastebilen, som utnyttes, spares det 3kg CO2 pr. 100 kjørte km. I lastebilene er det plass til 33 paller, og ved å dobbeltstable pallene med SpaceInvader, økes fyllingsgraden til 60 paller. Det resulterer i færre lastebiler og kjørte km pr. tonn varer distribuert og dermed et lavere drivstofforbruk, som til slutt reduserer både CO2- utslippet og luftforurensningen- som f.eks. NoX.

-Vi har en klar ambisjon om å effektivisere logistikkbransjen, og derfor er vi veldig glade for, at PostNord ser potensialet i vår løsning. Jeg forventer, at de vil oppleve man gevinster som systemet bringer som for eksempel grønnere transport og reduserte omkostninger.

Prosjektet har kommet godt i gang fra start, og vi gleder oss til å evaluere det samlede potensialet med PostNord etter testperioden, sier Steen Fredriksen, adm. Direktør i SpaceInvader.

PostNord tester både 120- og 80 cm stativer på godsterminalene i Taulov, Aarhus og Herning. Stativene er fremstilt i aluminium med 9 tonn statisk bæreevne, fås i forskjellige størrelser og veier under 10 kg. PostNord tester stativene frem til utgangen av året, hvorpå en endelig evaluering skal avgjøre om det er noe som det skal investeres ytterligere i.

De siste 10 år har PostNord Danmark redusert virksomhetens samlede CO2 utslipp med 67%. Det har bl.a. skjedd gjennom et bevist arbeid med å effektivisere oppfyllingen av bilene.

Lastebiler kan redusere CO2 med pakketetris

En god klimanyhet. På slutten av året ble EU’s klimaministre for første gang enige om å senke lastebilenes CO2 utslipp, som står for 6% av EU’s totale CO2 utslipp og en fjerdedel av transportens utslipp. Derfor har reduksjoner innenfor tungtransport avgjørende betydning for klimaregnskapet. Ministrene vil gjøre målene bindende med 30% CO2 reduksjon i 2030. Allerede i 2025 skal 15% være nådd.

Her i Norge lager Oslo kommune som eksempel forpliktende klimakontrakter med næringslivet for å sikre at de arbeider aktivt for å redusere utslippene.

Regjeringen erkjente i høstens statsbudsjett at Norge ligger an til å bryte sine klimamål for 2020. Miljøbevegelsen lurer på hvorfor, og spør seg om Norge også kommer til å bryte de ambisiøse 2030-målene.

Et av tiltakene som er satt opp er å flytte transport over fra lastebil til tog og skip. Dette kan kutte 1,5 millioner tonn CO2 i 2021-2030.  Dette vil kreve «omfattende økonomiske virkemidler» ut over det myndighetene så langt har lagt opp til, og det er usikkert hvordan det vil påvirke fraktkostnadene for næringsliv og befolkning.

Kilde: «Beskrivelse av klimatiltak inkludert i klimalovrapporteringen for 2018», Miljødirektoratet

Så det store spørsmålet er. Hvor skal CO2 reduksjonen komme fra? Optimering av den eksisterende transportkapasiteten, eller fra optimering av lastbilenes/motorenes energieffektivitet? Intensiver eller sanksjoner? Eller fra andre steder?

Nøkkelen skal finnes mellom bedre planlegging, bedre teknologier og viljen til å satse på nye verktøy og endring av inngrodde logistikkvaner. I tillegg så må man utfordre rundt samarbeidet mellom transportør og transportkunden. Her har begge et ansvar, og for å lykkes så kreves det en innsats og samarbeid fra begge parter.

Hvor skal logistikkbransjen sette inn støtet? Finnes det noen enkle innsatsområder?

La meg forsøke å nevne noen alternativer.Det er selvfølgelig opplagt å se på motor- og drivstoffteknologi. Man kan flytte noe av transporten over på en grønnere løsning som sjø og bane, og mer drivstoffeffektive motorer. Her er det allerede mange alternativer og teknologien utvikler seg heldigvis veldig raskt. I dag er det en mulighet å kjøre på biogass, både i flytende form (LNG) til de lange rutene og i komprimert form (CNG) til de korte rutene, som vi ser blant annet på avfallsbiler og i busstransporten. Vi har også nylig sett at ASKO har fått utviklet en lastebil som drives av hydrogen, og er allerede satt i drift på et av deres distribusjonslager.

Det er også andre flytende biodrivstoffmidler, som f.eks. biodiesel, hvor noe er mer bæredyktig enn andre. Som med de fleste biodrivstoffer, er det både plusser og minuser og det er viktig å se på drivstoffenes klimaeffekt i et livssyklusperspektiv, hvor man både belyser de direkte og indirekte påvirkningene av klimaregnskapet. For eksempel er det relevant å se om det er en god ide å felle regnskogen i Sørøst-Asia for å kunne plante palmeplantasjer, som kan produsere palmeolje til biodiesel.

Endelig er det elektriske lastebiler. Det er flere spennende nyheter på vei. Både fra Tesla og andre kjøretøysprodusenter. På dette område har lastebilenes rekkevidde inntil nå vært den største utfordringen, men her vinner teknologien heldigvis også frem. Når elektrisiteten er produsert fra kun fornybar energi, er El drevene kjøretøyer både klima- og utslippsmessig en meget god løsning. Da spesielt i nærdistribusjon, byer og ved kortere kjøreavstander.

Alle disse løsningene er dyre, men også nødvendige. For vi kan ikke fortsette med å kjøre på fossile drivstoffer. Ettersom avskrivningstiden på en lastbil er mange år, skal bransjen snart i gang med å oppgradere deres vognparker med grønnere kjøretøyer.

Samtidig så deles informasjon i langt større grad en tidligere. Dette sikrer bedre planlegging, og ikke minst en raskere og mer effektiv vareflyt fra avsender til mottaker.

Det er faktisk også andre og billigere løsninger. Og det er her de enkle innsatsområdene skal oppdages. Det er løsninger, som ikke alle er klar over, når man snakker om tiltak på klimaområdet. For hva hvis man kunne optimere godset som skal fraktes og fjerne noen av de halvtomme lastebilene helt fra veiene? Da reduseres jo CO2 utslippet markant.

For mange lastebiler kjører halvtomme rundt

Opp til 85% av alle lastebiler kjører rundt med halv kapasitet. Det tilsvarer at de fleste av oss kjørte alene rundt på motorveien i hver vår bil. Heldigvis er samkjøring mer og mer utbredt grunnet høye bomavgifter og ikke minst vaneendringer. Allerede for 30 år siden var det i California kun tillat å kjøre i ´forbikjøringsfeltet´ på motorveien i rushtiden, hvis det var flere passasjerer i bilen. Det ga muligheten til, at folk gikk sammen i samkjøringsordninger. Heller miste litt av sin personlige fleksibilitet enn å sitte fast i trafikken på motorveien var rasjonaliteten. Og miljøet og klimaet vant. Og samtidig ble køene redusert.

Tenk hvis man kunne optimere transporten, så alle lastbiler kunne oppnå den høyest mulige fyllingsgraden innenfor den tillate tonnasjegrensen og sikkerhetsregler for øvrig. Det ville naturligvis kreve, at logistikkbransjen ble langt bedre til å tenke ´pakkeoptimering´, og til å planlegge og pakke lastebilene, slik at hver gang en lastbil ble sendt avsted, ville den være optimalt pakket og fylt best og mest mulig. Og sikkert naturligvis.

Pakketetris er en del av løsningen

Vi skal tilbake til tankegangen omkring pakketetris. Hvem husker ikke 80 tallet- og 90 tallets super populære dataspill, TETRIS, som handlet om å pakke syv forskjellige kvadrat- og bokstavformede brikker, så raskt, optimalt og tett som mulig?

Med den optimeringstankegangen i mente, undrer det meg, at så mange lastebiler kjører rundt med halv last og masse tom luft? En er årsakene er, at det er vanskelig å pakke i høyden, hvis det skal gå raskt, og lasten skal være stabil. Og derfor pakkes et stort antall paller til en max høyde på 140-180 cm, så de ikke velter under transporten. I virkeligheten kunne de vært pakket opp til min 240 cm. Men det krever en stabil dobbeltstabling.

Og hvor er hele klimaaspektet i dette? Jo, tenk på hvor mange lastebiler som kunne vært fjernet helt fra veiene, hvis lastebilene ble bedre pakket og lasten bedre optimert? For ikke å glemme de siste års prisstigninger innenfor transporten på grunn av økte kapasitetsproblemer som f.eks. sjåførmangel og eksplosiv vekst innenfor e-handel, for å nevne noen av utfordringene. Det gjør ikke situasjonen mindre utfordrende for bransjen. Og nå kommer der også bindende klimakrav fra EU. Reduser CO2 utslippet innen kort tid.

Dobbeltstabling er en del av løsningen

Den gode nyheten er, at det finnes en løsning for dobbeltstabling. Det er et simpelt transportsystem, som består av to lettvekts pallestativer, som gjør det enkelt å stable to pakkede paller ovenpå hverandre. Det er både lett å arbeide med, ergonomisk vennlig, også reduserer det gods-brekkasjen betraktelig. Løsningen er utviklet av danske SpaceInvader på en norsk idé.

Norges største matvaredistributør, ASKO har tatt SpaceInvader systemet i bruk, og har på en testrute i 2017 dokumentert 20% CO2 reduksjon på bare én enkel rute mellom Trondheim og Mo i Rana(500km).

Normalt hadde selskapet fem ukentlige kjøreturer til den aktuelle destinasjonen. Med bedre optimering og dobbeltstabling har ASKO oppnådd å fjerne en ukentlig kjøretur. På årsbasis blir det til 52 færre lastebilturer. Færre lastebiler vil frigjøre kapasitet til nye kunder eller påvirke direkte på bunnlinjen. Asko har også satt seg mål om å være klimanøytrale innen kort tid, og flere av deres terminaler ser på SpaceInvader som en del av deres verktøy for å oppnå dette.

Det er mer å hente – både for klimaet og bunnlinjen

Tenk på skaleringsmulighetene i dette scenariet. I det nevnte eksempelet gikk ASKO i gang med at bruke SpaceInvader systemet, og benyttet det ad hoc, hvor de hadde paller med en høyde på under 120 cm.

Faktisk kan de optimere enda mer. ASKO kan velge å planlegge at alle paller under 120 cm som et utgangspunkt er paller de alltid kan dobbeltstable, og gjør bruken av SpaceInvader til en del av deres logistikkultur. På den måten vil de kunne transportere enda flere paller med hver lastebil.

De kan også velge å ta steget fullt ut og gjøre SpaceInvader til en del av deres integrerte logistikksystem og systematisk planlegge å plukke og pakke så mange paller som mulig til 120 cm, og på den måten få så mange dobbeltstablede paller som mulig med hver lastebil.

Der er altså store besparelser at hente med SpaceInvader, både økonomisk, men også på CO2.

Solar: Vi sparer penger og CO2, når vi dobbeltstabler paller

Solar er en av Europas ledende sourcing og serviceselskaper innenfor el, VVS og ventilasjonsartikler. De har tatt et nytt redskap i bruk for å redusere deres CO2 utslipp og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har stor betydning å optimere transporten av varer, når Solar flere ganger ukentlig sender tusenvis av varer ut til f.eks VVS-og El-installatører via distributøren DHL. Solar tar alle midler i bruk for å optimere deres logistikkflyt.

Et slik tankesett krever et velintegrert, databasert logistikksystem slik at flyten fungerer raskt, effektivt og bæredyktig. Solar kikker hele tiden etter optimeringspotensialer i deres logistikkflyt.  Optimeringsfokuset ligger både i kroner og ører, tid og selvfølgelig på klima. Digitaliseringen spiller også en stor rolle i optimeringen. Digitale tiltak suppleres dog også av mer lav-praktiske tiltak som f.eks dobbeltstabling av pallegods.

Solar var en av de første danske selskaper, som tok transportsystemet, SpaceInvader, i bruk.

Utnytter den tomme luften

Løsningen består av et pallestativ, som gjør det enkelt å dobbeltstable gods allerede på utgående torg ved deres sentrallager. Dette gjøres for at DHL kan få mer gods med på samme lastebil når de distribuerer Solars artikler rundt til DHLs seks forskjellige terminaler i Danmark.

Hos Solar har SpaceInvader gjort det enklere å optimere frakten, pakke gods høyere og dermed utnytte den tomme luften som mange lastebiler ellers kjører rundt med. Spesielt fordi der er utfordrende å pakke pallegods høyt og stabilt.

Solars driftspersonale har tatt løsningen godt imot:

«Stativene er lette å bruke og flytte rundt. Totalt sett tar det litt lengre tid å klargjøre godset, men den tiden er raskt tjent inn igjen og mer til når vi ser på gevinsten», forteller Jens Erik Sand Skibsted, Distribusjonssjef hos Solar i Vejen.

Sparer flere lastebilturer

Konkret har SpaceInvader løsningen gjort det mulig å få med mer gods med på Solars transporter. De sparer dermed flere lastebilturer.

«Det er et kjent problem blant logistikkfolk, at man kan være nødt til å sende overskytende pallegods med en ekstra lastebil, fordi det er utfordrende å laste i høyden, og det er jo langt fra bæredyktig» avslutter Skibsted, som mener at SpaceInvader løsningen har en fremtid for Solar og distributøren DHL.

Solar kikker nå på å oppskalere bruken av SpaceInvader i deres søsterselskaper i Norge, Sverige og Holland.

Les hele casen om Solars bruk av SpaceInvaderløsningen

Transportsystemet Spaceinvader får amerikansk patent

 

SpacenInvader fikk i september, 2018 amerikansk patent for deres transportsystem

Det danskutviklede transportsystemet SpaceInvader, har nylig oppnådd et avgjørende patent i USA. Systemet, som gjør det mulig å dobbeltstable paller og dermed øke lastekapasiteten gjennom bedre utnyttelse av høyden i lastebilenes lasterom får nå muligheten til å gå inn en det enorme amerikanske markedet. SpaceInvader systemet blir av flere betegnet som den nye standarden for dobbeltstabling av paller.

I artikkelen, SpaceInvader, en ny standard for dobbeltstabling, skriver magasinet, InPak f.eks:

«Inntil nå har det vært vanskelig, nesten umulig å dobbeltstable paller. Derfor bygger mange, paller opp i høyden for å utnytte plassen på f.eks en lastebil optimalt. Med det er en løsning, dobbelstabling via transportsystemet SpaceInvader. En dansk oppfinnelse som kanskje kan bli standarden for, hvordan man dobbeltstabler paller».

Mannen bak SpaceInvader oppfinnelsen og patentsøknaden er arkitekt og smed Jesper Rølund, som i 2013 fikk en henvendelse fra Nordens største matvaredistributør ASKO, en del av Norgesgruppen, som lette etter effektiviseringsløsninger. Jesper ble bedt om å kikke på muligheten for å utvikle et konsept, som gjør det mulig å optimere lastekapasiteten på hver lastebil og som i tillegg kunne optimere det utgående torget på deres terminaler.

Med sin bakgrunn fra design og håndverk, utviklet Jesper den første prototypen på SpaceInvader og kom etterhvert sammen med Steen Fredriksen og Mads Klie-Holde i grundermiljøet på DTU Scion. Sammen etablerte de selskaper SpaceInvader i 2015. SpaceInvader står i dag med et banebrytende og patentert konsept, som kan hjelpe kapasitetsutfordringene i transportbransjen.  Og døren så også åpen til det gigantiske amerikanske markedet innenfor logistikk og transport. 

«Vi er stolte over at vår oppfinnelse nå også er patentert i USA. Våres ambisjon er å bli en standard for dobbeltstabling, og med en fot i døren til USA åpner patentet nye muligheter. I disse tider er transportbransjen hardt presset på kapasitet av mange årsaker, og vi er satt i verden for å effektivisere den. Bransjen har manglet simple og rimelige low-tech løsninger som kan øke lastekapasiteten. Og det er nyttig da vi ved at opp til 85% av alle lastebilene på veiene kjører halvfulle rundt. Det er ikke bæredyktig, hverken økonomisk eller for klima».

SpaceInvader reduserer både lager- og transportomkostninger og optimerer planlegging og pakking av lastebiler og lager. Dermed hjelper løsningen med å effektivisere gjennom hele logistikkjeden, forbedrer bunnlinjen dirkete og reduserer CO2 utslippet.

SpaceInvader avventer europeisk patent (EPO), og systemet er allerede patentert i Danmark, Kina, Euroasia og nå også i USA. Det anslås at det er over 2 milliarder paller i omløp i USA. Til sammenligning er det ca. 500 millioner EURO-paller i omløp globalt.

SpaceInvader er et dansk selskap stiftet i 2015. Vi har utviklet et unikt, patentert og modulært transportsystem, pallestativet «SpaceInvader», som kan løse kapasitetsproblemer i transportbransjen. SpaceInvader systemet gjør det mulig å dobbeltstable gods stabilt ved å utnytte høyden optimalt under transport. Systemet skaper verdi i hele logistikkjeden i og med at det reduserer både lager- og transportkostnader og hjelper til med å optimere planlegging og pakking av lastebiler og lager. Det er SpaceInvaders oppgave å effektivisere palletransport og lagring- pall for pall, og gjøre logistikkbransjen mer bæredyktig til fordel for kunder, transportører, samfunnet og klimaet.