Transportsystemet Spaceinvader får amerikansk patent

 

SpacenInvader fikk i september, 2018 amerikansk patent for deres transportsystem

Det danskutviklede transportsystemet SpaceInvader, har nylig oppnådd et avgjørende patent i USA. Systemet, som gjør det mulig å dobbeltstable paller og dermed øke lastekapasiteten gjennom bedre utnyttelse av høyden i lastebilenes lasterom får nå muligheten til å gå inn en det enorme amerikanske markedet. SpaceInvader systemet blir av flere betegnet som den nye standarden for dobbeltstabling av paller.

I artikkelen, SpaceInvader, en ny standard for dobbeltstabling, skriver magasinet, InPak f.eks:

«Inntil nå har det vært vanskelig, nesten umulig å dobbeltstable paller. Derfor bygger mange, paller opp i høyden for å utnytte plassen på f.eks en lastebil optimalt. Med det er en løsning, dobbelstabling via transportsystemet SpaceInvader. En dansk oppfinnelse som kanskje kan bli standarden for, hvordan man dobbeltstabler paller».

Mannen bak SpaceInvader oppfinnelsen og patentsøknaden er arkitekt og smed Jesper Rølund, som i 2013 fikk en henvendelse fra Nordens største matvaredistributør ASKO, en del av Norgesgruppen, som lette etter effektiviseringsløsninger. Jesper ble bedt om å kikke på muligheten for å utvikle et konsept, som gjør det mulig å optimere lastekapasiteten på hver lastebil og som i tillegg kunne optimere det utgående torget på deres terminaler.

Med sin bakgrunn fra design og håndverk, utviklet Jesper den første prototypen på SpaceInvader og kom etterhvert sammen med Steen Fredriksen og Mads Klie-Holde i grundermiljøet på DTU Scion. Sammen etablerte de selskaper SpaceInvader i 2015. SpaceInvader står i dag med et banebrytende og patentert konsept, som kan hjelpe kapasitetsutfordringene i transportbransjen.  Og døren så også åpen til det gigantiske amerikanske markedet innenfor logistikk og transport. 

«Vi er stolte over at vår oppfinnelse nå også er patentert i USA. Våres ambisjon er å bli en standard for dobbeltstabling, og med en fot i døren til USA åpner patentet nye muligheter. I disse tider er transportbransjen hardt presset på kapasitet av mange årsaker, og vi er satt i verden for å effektivisere den. Bransjen har manglet simple og rimelige low-tech løsninger som kan øke lastekapasiteten. Og det er nyttig da vi ved at opp til 85% av alle lastebilene på veiene kjører halvfulle rundt. Det er ikke bæredyktig, hverken økonomisk eller for klima».

SpaceInvader reduserer både lager- og transportomkostninger og optimerer planlegging og pakking av lastebiler og lager. Dermed hjelper løsningen med å effektivisere gjennom hele logistikkjeden, forbedrer bunnlinjen dirkete og reduserer CO2 utslippet.

SpaceInvader avventer europeisk patent (EPO), og systemet er allerede patentert i Danmark, Kina, Euroasia og nå også i USA. Det anslås at det er over 2 milliarder paller i omløp i USA. Til sammenligning er det ca. 500 millioner EURO-paller i omløp globalt.

SpaceInvader er et dansk selskap stiftet i 2015. Vi har utviklet et unikt, patentert og modulært transportsystem, pallestativet «SpaceInvader», som kan løse kapasitetsproblemer i transportbransjen. SpaceInvader systemet gjør det mulig å dobbeltstable gods stabilt ved å utnytte høyden optimalt under transport. Systemet skaper verdi i hele logistikkjeden i og med at det reduserer både lager- og transportkostnader og hjelper til med å optimere planlegging og pakking av lastebiler og lager. Det er SpaceInvaders oppgave å effektivisere palletransport og lagring- pall for pall, og gjøre logistikkbransjen mer bæredyktig til fordel for kunder, transportører, samfunnet og klimaet.