I dette øyeblikk er PostNord i gang med et testpakkeforløp med SpaceInvader, hvor de tester SpaceInvader systemet på 3 godsterminaler. Allerede få uker inn i forløpet har PostNord dokumentert store effektiviseringsgevinster, ikke minst på klima- og miljøområde. Og her stopper ikke potensialet. PostNord har skrevet en pressemelding om at de gevinstene de allerede har oppnådd, som vi gjengir nedenfor. Du kan lese PostNords pressemelding her.

PostNord sparer hver tiende godstransport  med nytt pallesystem

PostNord arbejder med at reducere miljøbelastningen fra vejtransporten, og tester i den forbindelse et nyt pallesystem.

Som en del av arbeidet med å redusere miljøbelastningen fra veitransporten, tester PostNord et nytt pallesystem, som kan øke lastebilenes fyllingsgrad med opp til 100 prosent. De såkalte SpaceInvader pallestativene gjør det mulig å stable paller i høyden, og dermed kan det oppbevares og transporteres mer gods på mindre plass. Det betyr færre lastebiler på veiene og en reduksjon av bl.a. CO2.

-SpaceInvader minsker vår miljøbelastning fra veitransporten, da vi ved hjelp av stativene kjører færre godstransporter. Etter de første seks ukene har vi spart hver tiende godstransport som følge av en økt fyllingsgrad.  De sparte turene, har redusert CO2-utslippet og forurensningen fra NOX med 8,64%, sier Lars Nguyen Høeg, transportkonsulent i PostNord Logistics.

For hver ekstra palleplass i lastebilen, som utnyttes, spares det 3kg CO2 pr. 100 kjørte km. I lastebilene er det plass til 33 paller, og ved å dobbeltstable pallene med SpaceInvader, økes fyllingsgraden til 60 paller. Det resulterer i færre lastebiler og kjørte km pr. tonn varer distribuert og dermed et lavere drivstofforbruk, som til slutt reduserer både CO2- utslippet og luftforurensningen- som f.eks. NoX.

-Vi har en klar ambisjon om å effektivisere logistikkbransjen, og derfor er vi veldig glade for, at PostNord ser potensialet i vår løsning. Jeg forventer, at de vil oppleve man gevinster som systemet bringer som for eksempel grønnere transport og reduserte omkostninger.

Prosjektet har kommet godt i gang fra start, og vi gleder oss til å evaluere det samlede potensialet med PostNord etter testperioden, sier Steen Fredriksen, adm. Direktør i SpaceInvader.

PostNord tester både 120- og 80 cm stativer på godsterminalene i Taulov, Aarhus og Herning. Stativene er fremstilt i aluminium med 9 tonn statisk bæreevne, fås i forskjellige størrelser og veier under 10 kg. PostNord tester stativene frem til utgangen av året, hvorpå en endelig evaluering skal avgjøre om det er noe som det skal investeres ytterligere i.

De siste 10 år har PostNord Danmark redusert virksomhetens samlede CO2 utslipp med 67%. Det har bl.a. skjedd gjennom et bevist arbeid med å effektivisere oppfyllingen av bilene.