I fjor besøkte jeg den årlige transportmessen i Herning. Det var som alltid både spennede og inspirerende. Som iverksetter i T&L bransjen er jeg spesielt oppmerksom på hva som skjer på innovasjonssiden. Jeg har de siste 3-4 år reist de danske landeveiene hvor jeg har møtt representanter fra både store til mindre virksomheter som driver med logistikk, transport og distribusjon av gods i alle former.

Felles for de fleste er at de gjerne vil forbedre deres bunnlinjer og effektivisere deres forsyningskjeder for å kunne forbli konkurransedyktige. I det siste har flere blitt oppmerksomme på dere miljø- og klimaprofil. Den trenden er drevet av den globale klimakrisen, den økte klimareguleringen, og faktisk også fra markedet selv, hvor kundene i økende grad begynner å stille krav til bæredyktige produkter, løsninger og supply chains. Sist, men ikke minst er bransjen i øyeblikket preget og presset av en voldsom kapasitetsknapphet som blant annet kommer fra stigende e- handel(nærmer seg 15% av den globale detaljhandelen), mangel på sjåfører og generell økning i transportpriser.

 

Hvor er nysgjerrigheten!

Det er velkjent at T&L bransjen er konservativ. Og det er det i utgangspunktet ikke noe galt i. Men man kan undre seg over at mange i bransjen ikke er mer nysgjerrige på å finne løsninger som kan imøtekomme eller løse noen av de nevnte utfordringene.

En av dem jeg hadde fornøyelsen av både å møte og høre presentere i Herning er Agnieszka Zulewska som er lektor ved VIA University i Aarhus. Hun forsker på hvor innovasjonslystne de danske T&L er. Og presentasjonen av hennes foreløpige forskningsresultater var et vennlig og velment spark til bransjen som ifølge hennes oppfattelse lider av en form for innovasjonssløvhet.

Hennes konklusjoner er på flere måter interessante. Hun erfarer at de fleste virksomheter anerkjenner viktigheten av innovasjon, men at kun få virksomheter reelt arbeider med innovasjon i praksis. De som har innovasjon i fokus er de store virksomhetene som arbeider strategisk med innovasjon, og evner å utnytte og integrere digitalisering og ny teknologi.

Og som samtidig klarer å fornye og utvikle sine kompetanser. Hun har samtidig erfart at de små og mellomstore virksomheter er langt bak med innovasjon, men derimot legger stor vekt på viktigheten av kundelojalitet og kundeoppfølging- med andre ord den personlige relasjonen. Denne gruppen har samtidig utfordringer ved å skape seg nisjeposisjon som gjør at de kan differensiere seg i forhold til deres konkurrenter. En utfordring hun mener er helt avgjørende for at virksomhetene kan overleve på lengere sikt.

Ifølge Zulewska ligger graden av konkurransedyktighet i spesielt, evnen til å kunne tiltrekke og holde fast på de rette kompetanser, og til å kunne definere hva virksomhetens særlige egenskaper er for å kunne synligjøre at man har noe unikt i markedet. Og selvfølgelig ved å gjøre det gjennom innovasjon i praksis.

Hennes konklusjoner overrasker ikke. Tvert imot bekrefter de hva jeg selv har opplevd de siste årene. Som entreprenør og iverksetter i bransjen har både jeg og mine partnere funnet det mer utfordrende enn ventet. Det å slå inn døren, få tid til å bli hørt og få de rette beslutningstagere i tale innenfor T&L bransjen. Det til tross for at vi kommer med en løsning som kan hjelpe virksomhetene, store som små med å optimere og effektivisere deres forsyningskjede, så de både forbedrer deres bunnlinje markant og samtidig oppnår en grønnere profil. Alt sammen til lave omkostninger.

De fleste velger å gjøre som de alltid har gjort. Alt annet er vanskelig og tidkrevende

Vi har også mange ganger blitt møtt av manglende lyst og vilje til å tenke nytt og innovativt- og til å tørre og tenkte utenfor boksen, og prøve ut nye løsninger. Også selv om den verdiskapelsen som presenteres er ytterst konkret og klar til å gå løs på. De er ergerlig. Både for virksomhetene selv, og for alle oss som prøver å bringe nye innovative løsninger på markedet som kan skape en mer effektiv og bæredyktig supply chain. Selv med simple løsninger.

Verden forandrer seg rundt oss
Heldigvis er det unntak. Vi har møtt både virksomheter og beslutningstagere som er lydhøre og meget positive ovenfor nye oppfinnelser, innovasjon og andre nye måter å løse utfordringer på. Og samtidig tørr å gå nye veier. Derfor har vi også en grunnleggende tro på at det vil det fortsatt være. Slik jeg ser det er det nettopp de virksomheter som har den nysgjerrigheten, motet og viljen til å gå nye veier som på sikt vil være vinnerne. Det er også dem som vil stå bæredyktige igjen når vi for alvor blir rammet av de fire trendene som ifølge DTU professor Allan Larsen, kjennetegner logistikksektoren. Nemlig digitalisering, automatisering, et on-demand samfunn og urbanisering, og sist men ikke minst bæredyktighet. Det hjelper ikke å stikke hodet i sanda. Verden forandrer seg rundt oss. Og vi må følge med.

Tenk bare et par tilbake, hvor ungdommen verden over «skulket» skolen på en fredag for i fredelige velkoordinerte demonstrasjoner ville gi oppmerksomhet til deres reelle bekymring over deres felles fremtid og verdens nåværende klimakurs. Det er både vanvittig viktig og spennende å skape noe nytt. Vi må aldri stoppe med å fornye oss. Og tenkt hvis man kan gjøre det som en del av et større formål og samtidig øke sin konkurransedyktighet.

Innovasjon skjer på alle nivåer og i endringer. La oss omfavne forandringene og følge med der vinden blåser. Hos SpaceInvader er vi i hvert fall oppe på hesten- og vi er her for å hjelpe til å gjøre en forskjell.

Steen Fredriksen, CEO og partner i SpaceInvader.