Prøvepakke

Find ud af, hvad I kan hente hjem med SpaceInvader
Med vores prøvepakkeforløb kan I nemt afprøve SpaceInvader løsningen.
Forløbet strækker sig typisk over 2-3 måneder, hvor vi sammen med jer nder et konkret indsatsområde, sætter konkrete mål, planlægger og gennemfører en praktiskbrugstest, som vi sammen evaluerer. Alt sammen til en fast aftalt pris..

Herefter modtager I en værdirapport og en business case, der viser hvor I kan opnå størst optimering med dobbeltstabling af jeres pallegods i jeres logistikkæde.

Efter forløbet kan I se, hvilke konkrete gevinster SpaceInvader skaber for jer på både kapacitets-, bundlinje- og klimasiden.

Værdien

Når prøvepakkeforløbet er gennemført, kender I værdien af den effekt som SpaceInvader skaber, og som fremgår af den værdirapport I modtager.
Værdien skabes både i form af bedre kapacitetsudnyttelse, omkostningsreduktioner, mindre CO2
udledning og en lavere miljøpåvirkning. Vi har kunder, der har reduceret omkostninger og klima/miljøpåvirkning med
20-50%

Prisen

Vi tilbyder altid en fast pris for prøvepakkeforløbet, så I kender prisen inden vi igangsætter. Prisen baseres på omfanget af testen og hvor mange stativer vi sammen beslutter at sætte i drift under forløbet.

Varigheden

Forløbets varighed vil helt afhænge af, hvor omfangsrig og kompleks et indsatsområde vi aftaler. Som udgangspunkt skal I afsætte 2-3 måneder til det samlede forløb, for at få en god fornemmelse af SpaceInvader løsningens evne til at skabe værdi i jeres forretning.

Kontakt os direkte, hvis I vil vide mere om prøvepakken, forløbet eller gerne vil igangsætte forløbet.