ASKO

Besparingar på 20 % – i transportkostnader och CO2 – vilket innebär en bättre vinst och en grönare profil, är vad norska ASKO har lyckats uppnå genom att använda SpaceInvader i sitt distributionsflöde.

Läs mer

ASKO, som är Norges största livsmedelsdistributör, blev SpaceInvaders allra första kund. Med en flotta på över 450 lastbilar levererar ASKO livsmedel över hela Norge varje dag. ASKO har tre huvudprioriteringar när en lastbil påbörjar sin körning: högsta möjliga fyllnadsgrad av lastbilens lastutrymme, körningens betydelse för resultatet och dess inverkan på miljön. Optimeringen är särskilt viktig med tanke på de långa transportavstånden i Norge. Med SpaceInvader har ASKO hittat en lösning som bidrar till att uppfylla dessa prioriteringar. Den gröna agendan är också särskilt viktig för ASKO, som har ambitionen att bli klimatneutralt år 2020.

SpaceInvader-lösningen har särskilt hjälpt ASKO att minska antalet vad norrmän kallar ”sprekkpallets”, som är pallar med gods som inte får plats i den första lastbilen och därför måste transporteras separat av ett externt åkeri till ett högre pallpris, extra hantering och ökad miljöpåverkan. En dyr och ineffektiv lösning, som SpaceInvader-lösningen nu har gjort till ett minne blott. Den ökade effektiviteten återspeglas i både det ekonomiska och det gröna slutresultatet. När ASKO dubbelstaplar pallgods får de mycket mer last i lastbilarna och har exempel på besparingar på upp till 20 % av antalet lastbilar. Det är ganska betydande – både när det gäller kostnadsbesparingar och CO2.

KIWI

I detaljhandeln finns det vinster att göra med SpaceInvader och dubbelstapling. Bättre ergonomi, en effektivare arbetsdag och tidsbesparingar i hanteringen av varor.

Läs mer

KIWI i Hamar i centrala Norge är ett exempel på en av de butiker som drar nytta av SpaceInvader-lösningen. De tar emot varor som packas och skickas på SpaceInvader-hyllor och upplever fördelarna med systemet i sin del av värdekedjan. Först och främst underlättar det mottagandet av varor, vilket frigör tid för andra viktiga uppgifter i butiken.

Lösningen bidrar till en bättre ergonomisk arbetsmiljö, förutom att staplas i bättre arbetshöjd banar pallarna också väg för pallar som levereras som zon- och kategoriplockade varor som inte behöver omfördelas efter leverans, utan kan skickas direkt till butikerna, där de är lätta att distribuera på hyllorna. Även i denna del av värdekedjan bidrar SpaceInvader-lösningen till att skapa en effektivare arbetsdag, enklare arbetsflöden, en bättre ergonomisk arbetsmiljö, ett bättre resultat och naturligtvis färska produkter på hyllorna.

Blue Water Shipping

”Go Blue” har som mål att göra Blue Water och deras kunder grönare. Ett verktyg är kapacitetsoptimering med SpaceInvader när godset dubbelstaplas. Mer gods på varje lastbil innebär färre lastbilar på vägarna.

Läs mer

Ett av Danmarks största transport- och logistikföretag, Blue Water Shipping A/S, har ingått ett klimatpartnerskap med SpaceInvader. Med ett antal ”Go Blue”-initiativ kommer Blue Water inte bara att förbättra sitt eget miljö- och klimatavtryck och finansiella resultat – utan även sina kunders. Och SpaceInvader-lösningen kommer bland annat att bidra till detta.

Målet är att använda SpaceInvader-lösningen både i Blue Waters interna leveranskedja och hos utvalda kunder. Den kapacitetsoptimering som erbjuds genom dubbelstapling av pallgods har en mycket positiv inverkan på både klimat och miljön, samtidigt som den är ekonomiskt fördelaktig.

När mer gods kan transporteras optimalt med samma lastbil, då sparas utrymme, pengar och CO2. Varje lastbilskörning som kan sparas har en positiv inverkan på alla resultat.

PostNord Logistics

I ett av Nordens största logistikföretag måste varenda krona, kilometer och CO2 sparas. PostNord i Danmark sparar med SpaceInvader-lösningen och dubbelstapling av pallgods var 8:e lastbilskörning. Och potentialen är ännu större.

Läs mer

Efter en framgångsrik uppstartsprocess (Pilottest) i sin danska linjetransportverksamhet har PostNord ingått ett koncernavtal med SpaceInvader. PostNord har hittills placerat cirka 600 ställ i omlopp mellan fem danska transportterminaler. Under startperioden sparade PostNord cirka 200 körningar – vilket motsvarar en genomsnittlig CO2/NoX-besparing på 12,79 %. Det motsvarar en besparing av var 8:e lastbilskörning.

PostNord har sparat cirka sex dagliga lastbilskörningar under testkörningen och räknar med att antalet kommer att öka när fler ställ tas i bruk. Den ekonomiska nyttan (ROI) för testperioden är ungefär 2,4 x insatsen (investeringen). Besparingarna kommer att öka ytterligare, ju fler kilometer som körs med ställen. Ju längre rutter, desto större besparingar.

PostNord räknar med att spara 4-6 miljoner danska kronor per år med det nuvarande upplägget och ser redan potential att utvidga lösningen till andra delar av verksamheten, t.ex. distributionskedjan. Samtidigt undersöker PostNords systerbolag i övriga Skandinavien denna potential.

Ølagenterne

Istället för två lager ölfat får Ølagenterne nu tre lager kvalitetsöl levererat från Italien när de staplar ölfat med SpaceInvader. På varje körning tar de med sig 50 procent mer öl till Danmark och sparar ett kvarts ton CO2.

Läs mer

Ølagenterne är ett danskt importföretag som importerar kvalitetsöl från Italien. Kvalitet och hållbarhet värderas högt hos företaget. Varje år har Ølagenterne 10-12 leveranser från Italien. Vid dessa transporter använder Ølagenterne pallställ från SpaceInvader. Detta har resulterat i en 50-procentig transportoptimering eftersom de får ett extra lager ölfat vid varje transport.

Nu kan Ølagenterne stapla ölfat både högt och stabilt, samtidigt som de sparar pengar och CO2. Utöver att leverera mer öl åt gången sparar Ølagenterne ungefär en kvarts ton CO2 varje gång de skickar en lastbil från Italien till Danmark.

Solar

Solar optimerar lastkapaciteten med SpaceInvader. Istället för att skicka övertaliga pallar med en extra lastbil dubbelstaplar de övertaliga pallar, vilket minskar körsträckan, kostnaderna och CO2-utsläppen.

Läs mer

Från sitt toppmoderna centrallager i Vejen hanterar och distribuerar Solar dagligen tusentals varor till hela landet som grossist inom el, VVS och ventilation. De arbetar ständigt med att göra sin verksamhet grönare och använder olika verktyg för att digitalisera, optimera och effektivisera logistikflödet i värdekedjan. Solar har valt SpaceInvader som ett optimeringsverktyg för att öka kapaciteten i den varudistribution som hanteras av DHL. Om Solar till exempel har 39 pallar som ska transporteras, men bara har plats för 34 pallar i lastbilen, är de sista fem pallarna nu dubbelstaplade. Pallar som tidigare transporterades med en extra lastbil.