Find ud af, hvad i kan hente hjem med SpaceInvader

Med vores pilottest forløb kan I nemt afprøve SpaceInvader løsningen. Forløbet strækker sig typisk over 2-3 måneder, hvor vi sammen med jer finder et konkret indsatsområde, sætter konkrete mål, planlægger og gennemfører en praktisk brugstest, som vi sammen evaluerer. Alt sammen til en fast aftalt pris.

Herefter modtager I en værdirapport og en business case, der viser hvor I kan opnå størst optimering med dobbeltstabling af jeres pallegods i jeres logistikkæde.

Efter forløbet kan I se, hvilke konkrete gevinster SpaceInvader skaber for jer på både kapacitets-, bundlinje- og klimasiden

Læs mere

Værdien
Når pilottesten er gennemført, kender I værdien af den effekt som SpaceInvader skaber, og som fremgår af den værdirapport I modtager. Værdien skabes både i form af bedre kapacitetsudnyttelse, omkostningsreduktioner, mindre CO2 udledning og en lavere miljøpåvirkning. Vi har kunder, der har reduceret omkostninger og klima/miljøpåvirkning med 20-50%

Prisen
Vi tilbyder altid en fast pris for pilottesten, så I kender prisen inden vi igangsætter. Prisen baseres på omfanget af testen og hvor mange stativer vi sammen beslutter at sætte i drift under forløbet.

Varigheden
Forløbets varighed vil helt afhænge af, hvor omfangsrig og kompleks et indsatsområde vi aftaler. Som udgangspunkt skal I afsætte 2-3 måneder til det samlede forløb, for at få en god fornemmelse af SpaceInvader løsningens evne til at skabe værdi i jeres forretning.

Kontakt os direkte, hvis I vil vide mere om pilottesten, forløbet eller gerne vil igangsætte.