Finn ut av, hva dere kan spare med SpaceInvader

Med våres pilottestforløp kan dere enkelt teste SpaceInvader løsningen. Forløpet strekker seg typisk over avtalt periode, hvor vi sammen med dere finner et konkret innsatsområde, setter konkrete mål, planlegger og gjennomfører en praktisk brukstest, som vi sammen evaluerer. Alt sammen til en fast avtalt pris.

Deretter mottar dere en verdirapport og en business case som viser hvor dere kan oppnå størst optimering med dobbeltstabling av deres pallegods i deres logistikkjede.

Etter forløpet kan dere se, hvilke konkrete gevinster SpaceInvader skaper for dere på både kapasitet-, bunnlinje og klimasiden

Læs mere

Verdien
Når testpakkeforløpet er gjennomført, kjenner dere verdien av den effekten som SpaceInvader skaper, og som fremgår i den verdirapporten dere mottar. Verdien skapes både i form av bedre kapasitetsutnyttelse, omkostningsreduksjoner, mindre CO2 utslipp og en lavere miljøpåvirkning. Vi har kunder, som har redusert omkostninger og klima/miljøpåvirkning med 20-50%.

Prisen
Vi tilbyr alltid en fast pris for testpakkeforløpet, så dere kjenner prisen innen vi setter i gang. Prisen baseres på omfanget av testen og hvor mange stativer vi sammen beslutter å sette i drift under forløpet.

Varigheten
Forløpets varighet vil være helt avhengig av omfanget og av kompleksiteten på innsatsområdet vi avtaler. Som et utgangspunkt skal dere sette av 3 måneder til hele forløpet, for å få en god forståelse av SpaceInvader løsningens evne til å skape verdi for deres forretning.

Kontakt oss direkte, hvis dere vil vite mer om testpakken, forløpet eller ønsker å sette i gang forløpet med oss.