Ta reda på vilka fördelar du kan vänta dig med SpaceInvader

Med vårt pilottest kan du enkelt testa SpaceInvader-lösningen. Provperioden sträcker sig vanligtvis över 2-3 månader, där vi tillsammans med dig hittar ett specifikt fokusområde, sätter specifika mål, planerar och genomför ett praktiskt användningstest, som vi utvärderar tillsammans. Allt till ett fast avtalat pris.

Du får då en värderapport och ett business case som visar var du kan uppnå störst optimering med dubbelstapling av pallgods i din logistikkedja.

Efter provperioden kan du se de konkreta fördelar som SpaceInvader skapar för dig när det gäller kapacitet, resultat och klimat.

Läs mer

Värdet
När provperioden av provpaketet har avslutats vet du värdet av den effekt som SpaceInvader skapar, vilket framgår av den värderapport du får. Värdet skapas både i form av bättre kapacitetsutnyttjande, kostnadsminskningar, lägre CO2-utsläpp och mindre miljöpåverkan. Vi har kunder som har minskat sina kostnader och sin klimat- och miljöpåverkan med 20-50 %.

Priset
Vi erbjuder alltid ett fast pris för provpaketet, så att du vet priset innan vi börjar. Priset baseras på testets omfattning och hur många ställ vi bestämmer oss för att ta i drift under processen.

Varaktighet
Programmets varaktighet beror helt på hur omfattande och komplexa insatser vi kommer överens om. Som utgångspunkt bör du avsätta 2-3 månader för hela processen för att få en bra känsla för SpaceInvader-lösningens förmåga att skapa värde i din verksamhet.

Kontakta oss direkt om du vill veta mer om provpaketet, processen eller om du vill påbörja processen.