Utrymme är pengar

Med SpaceInvader pallställ kan du skapa mervärde överallt där du använder pallar och vill få mer höjd. Vid dubbelstapling av gods skapas utrymme för mer gods på mindre utrymme, oavsett var i logistikkedjan behovet finns.

Värde i hela logistikkedjan

Du kan använda SpaceInvader överallt där du använder pallar. Det finns ett stort värde i att utnyttja oanvänt utrymme. SpaceInvader gör det enkelt för dig att planera, förpacka och hantera last på ett helt nytt sätt. Du kommer att se direkta fördelar på resultatet, liksom förbättrad ergonomi och miljöprestanda. Gör SpaceInvader till en integrerad del av din leveranskedja och upplev värdehöjande fördelar hela vägen från tillverkare till transportör och konsument.