Plass er penger

Med pallestativet SpaceInvader får dere mere gods på samme lastebil, sparer tusenvis av kroner, skåner miljøet og gjør arbeide lettere – i hele logistikkjeden.

Gevinsten

Dere tjener penger på den plass som dere ikke tidligere kunne utnytte I høyden. Gevinsten oppnår dere hver gang dere stabler to paller over hverandre, fordi dere får to paller med til prisen av en (fraregnet omk. For bruk av SpaceInvader).
Dere beregner enkelt den økonomiske gevinsten når dere kjenner deres transportpris pr. Pall, alternativt deres transportpris pr. Trailer.

Grønnere

Dere sparer 3 kg CO2 pr. 100 kjørte km hver gang dere vinner en palleplass.

Eksemplene nedefor viser den årlige gevinsten på reduserte omkostninger og CO2 utregning.

Kundeeksempler

Fraktkunde

Kunden betaler pr. pall og sender daglig med sjåfør

Effekt pr uke:6 paller.
Gevinst pr. År:312 paller
Rute:Åbenrå – Brøndby
Avstand:274 km

Årlig besparelse

78.553 NOK

2,6 tonn CO2

Detaljhandel

Kunden betaler pr. Trailer der de løpende flytter paller mellom to terminaler

Effekt pr. Uke:42 paller
Gevinst pr. År:72 trailere
Rute:Herning – Ringsted
Avstand:246 km

Årlig besparelse

194.367 NOK

17 tonn CO2

Produksjon

Kunden betaler pr. Trailer til eksport-kjøring og har gått fra 5 til 4 kjøreturer.

Effekt pr uke:30 paller
Gevinst pr. år:52 trailere
Rute:Odense – Trondheim
Avstand:1.250 km

Årlig besparelse

546.184 NOK

62,6 tonns CO2

Omkostninger* dekker leie, håndterings-og returomkostninger relatert til bruken av SpaceInvader. Kontakt oss for mere info om eksemplene eller dere vurdering av dere eget optimeringspotensiale.