SpaceInvader får Børsens gazelle-pris 2022

Greentech-selskapet SpaceInvader, som hjelper logistikk- og supply chain-bransjen
med å redusere CO2-avtrykket og spare kostnader, har i år og for første gang mottatt
Børsens årlige gazellepris. Prisen deles ut til de selskapene som har skapt størst
omsetningsvekst i året som har gått. Av rekordmange selskaper som mottok prisen i år,
plasserer SpaceInvader seg blant topp 12 % med en omsetningsvekst på 370 %.
Hvert år hyller børsen Danmarks raskest voksende selskaper gjennom å kåre årets
gazelle-selskaper. I 2022 ble SpaceInvader med i det eksklusive selskapet bestående av
totalt 2651 vekstselskaper som oppfylte gazelleprisens kriterier.

«Vi er svært stolte over gazellekåringen og den anerkjennelsen prisen gir. Når vi i tillegg
ender opp blant de 12 % beste med en omsetnings- og vekstfremgang på 370 %, viser det
at vi er på rett vei med vår klimaløsning», sier Steen Frederiksen, CEO i SpaceInvader.
Selskapet har funnet opp og patentert et unikt transportstativsystem for å hjelpe
logistikk- og supply chain-sektoren med å bli grønnere og samtidig spare kostnader ved å
kapasitetsoptimalisere godshåndteringen i forsyningskjeden fra produksjon til transport
og distribusjon.

«Vi kom for alvor inn i markedet i 2018, og selv om pandemien naturligvis ga oss enn
utfordring, lyktes vi med å videreutvikle og utvide selskapet vårt. De gevinstene løsningen
vår bringer til markedet i form av CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser, er spesielt
ettertraktet i en utfordrende tid som er preget av ustabile fraktrater, pressede
forsyningskjeder, mangel på sjåfører, høye drivstoffpriser og et akutt behov for å ta med
klima i enhver forretningsbeslutning», sier Steen Frederiksen.

2022 ble året da SpaceInvader både tilpasset sin vekststrategi og forberedte seg på
ytterligere skalering og inntreden i nye markeder. Det ble også året da SpaceInvader
publiserte sin første klimarapport, som dokumenterer store CO2-besparelser for
selskapets kunder. Kundelisten inkluderer store selskaper som PostNord, Bring, Blue
Water Shipping og Asko.

«Børsens gazellepris forholder seg utelukkende til omsetningsvekst; det er jo tross alt ikke
en klimapris. Vi er i all beskjedenhet stolte over veksten, men vi er spesielt stolte over at
løsningen vår hjelper selskaper med å bli grønnere. Det er det vi er satt til verden for.
SpaceInvaders fremtid ser lys ut, og vi gleder oss til å skalere virksomheten ytterligere i
samarbeid med både nåværende og nye kunder og partnere i året som kommer»,
avslutter Steen Frederiksen.

Hvem får gazelleprisen?
Dagbladet Børsen har kåret gazelleselskaper siden 1995. På landsbasis ble det i 2022
kåret 2651 gazelleselskaper. En gazelle er et selskap som i løpet av fire regnskapsår har
hatt en positiv vekst hvert år og samlet sett minst doblet omsetningen i løpet av de fire
årene. Dersom et selskap ikke oppgir omsetningen i sitt regnskap, beregnes veksten på
grunnlag av bruttoresultatet. Gazellene bidrar til å sikre fremtiden til dansk næringsliv
ettersom de skaper både arbeidsplasser, vekst og optimisme.