ASKO

Besparelser på 20% i transportkostnader og CO2 – altså en bedre bunnlinje og en grønnere profil, er hva norske ASKO har hentet i besparelser med bruk av SpaceInvader i deres distribusjonsflyt. Les hvordan her

ASKO som er Norges største matvaredistributør var SpaceInvaders første kunde. Med en flåte på over 450 lastebiler, leverer ASKO matvarer ut til hele Norge hver dag. ASKO har tre nøkkelprioriteringer når en lastebil skal ut på landeveien: høyest mulig fyllingsgrad av lastebilens lasterom, turens betydning for bunnlinjen og dens konsekvens for miljøet. Optimeringen er viktig når man tar de lange transportavstandene i Norge i betraktning. Med SpaceInvader har ASKO funnet en løsning som hjelper med å oppfylle de nevnte prioriteringene. Den grønne dagsordenen er dessuten viktig for ASKO som har ambisjoner om å bli klimanøytrale i 2020. SpaceInvader løsningen har hjulpet ASKO med å redusere antallet av det nordmennene kaller «sprekkpaller», som er paller med gods som det ikke er plass til på den planlagte lastebilavgangen. Dette ble tidligere kjørt med en ekstra bil, til en høyere pallepris, ekstra håndtering og en økt miljøpåvirkning. En både dyr og ineffektiv løsning, som SpaceInvader løsningen nå har gjort til fortid. Den økte effektiviteten avspeiler seg både på den økonomiske og den grønne bunnlinjen. Når ASKO dobbeltstabler pallegods får de langt mer gods i lastebilene og har eksempler på opp til 20% besparelser av antall biler. Det er ganske vesentlig – både i sparte kostnader og CO2.

Download case

KIWI

I detaljleddet er det gevinster å hente med SpaceInvader og dobbelstabling. Bedre ergonomi, en mer effektiv arbeidsdag og tid spart ved varehåndtering. Les hvordan her

Kiwi Hamar i Innlandet er et eksempel på en av de detaljbutikkene som nyter godt av SpaceInvader løsningen. De mottar varer, som er pakket og fraktet på SpaceInvader stativer og de opplever fordeler ved systemet i deres del av verdikjeden. Først og fremst letter det varemottak, og frigjør dermed tid til andre viktige oppgaver i butikken. Løsningen bidrar til et bedre ergonomisk arbeidsmiljø fordi pallene utover å være stablet i en bedre arbeidshøyde også gir muligheten for varer som er sone- og kategoriplukkede varer som ikke skal fordeles på lager for det plasseres ut i butikkhyllene. Også i denne delen av verdikjeden er SpaceInvader løsningen med på til å skape en mer effektiv arbeidshverdag, enklere arbeidsgang, et bedre ergonomisk arbeidsmiljø, en bedre bunnlinje og selvfølgelig friske varer i hyllene.

Blue Water Shipping

«GO BLUE» skal gjøre Blue Water og deres kunder grønnere. Et redskap er kapasitetsoptimering med SpaceInvader når godset dobbelstables. Mer gods på hver lastebil fører til færre lastebiler på veiene. Les hvordan her

Et av Danmarks største selskaper, Blue Water Shipping A/S har dannet et klimapartnerskap med SpaceInvader. Med en rekke «Go Blue» initiativer vil Blue Water ikke lenger alene forbedre eget miljø- og klimautslipp og økonomiske bunnlinje – men også kundene deres. Og det skal SpaceInvader løsningen blant annet bidra til.

Formålet er å sette SpaceInvader løsningen i drift hos både Blue Water interne forsyningskjede og hos utvalgte kunder. Den kapasitetsoptimeringen som dobbeltstabling av pallegods gir, påvirker både klima- og miljøbunnlinjen svært positivt samtidig som det er en god økonomisk case.

Når mer gods kan fraktes optimert med samme lastebil er det både plass, penger og C02 å spare. Hver lastebil som kan spares vekk merkes positivt på alle bunnlinjer.

PostNord Logistics

I en av Nordens største logistikkvirksomheter teller enhver krone, kilometer og CO2 skal spares. PostNord i Danmark sparer med SpaceInvader løsningen og dobbeltstabling av pallegods hver 8. lastebiltur. Og optimeringspotensialet er enda større. Les hvordan her

Etter et suksessfullt oppstartsforløp(testpakke) i sin danske linehaul business har PostNord inngått en konsernavtale med SpaceInvader. PostNord har inntil nå satt ca 600 stativer i omløp mellom fem danske transportterminaler. Gjennom oppstartforløpet sparte PostNord ca. 200 kjøringer- svarer til en gjennomsnittlig CO2/NoX besparelse på 12,79%. Det tilsvarer hver 8. lastebil spart. PostNord har i testforløpet spart ca seks daglige avganger, og de forventer at dette tallet vil økes når flere stativer settes i drift. Den økonomiske gevinsten (ROI) er for testperioden ca. 2,4 x innvesteringen. Besparelsen vil stige jo flere kilometer det kjøres med stativene. Jo lengere ruter – desto større besparelser. Med nåværende setup forventer PostNord å spare 4 til 6 mill. kr. I året – og ser allerede nå potensialet for å utvide løsningen til andre steder i deres business – som distribusjonsleddet. Samtidig er PostNords søsterselskaper i Skandinavia i gang med å undersøke potensialet.

Download case

Ølagenterne

I stedet for to lag ølfat, får Ølagentene nå tre lag kvalitets øl fra Italia, når de stabler ølfat med SpaceInvader. På hver tur frakter de 50% mer øl til Danmark og sparer et kvart tonn CO2. Les hvordan her

Ølagentene er en dansk importvirksomhet som henter kvalitets øl fra Italia. Kvalitet og bæredyktighet vekter høyt i virksomheten. Hvert år har Ølagentene 10-12 årlige transporter fra Italia. På disse turene bruker Ølagentene pallestativene fra SpaceInvader. Det har medført til en transportoptimering på 50%, fordi de får et ekstra lag med ølfat på hver transport. Nå kan Ølagentene stable fatene både høyt og stabilt, og samtidig spare penger og CO2. Utover å få mer øl med på hver tur, sparer Ølagentene ca. Et kvart tonn CO2, hver eneste gang de sender en lastebil fra Italia til Danmark.

Solar

Solar optimerer godskapasiteten med SpaceInvader. I stedet for å sende overskuddspaller med en ekstra bil, dobbeltstabler de overskytende pallegods og reduserer både antall kjørte kilometer, omkostninger og CO2 utslipp. Les hvordan her

Fra sitt topp moderne sentrallager i Vejen håndterer og distribuerer Solar som el, VVS og ventilasjonsgrossist daglig tusenvis av varer rundt til hele landet. De arbeider hele tiden med å gjøre businessen grønnere og bruker forskjellige verktøy til å digitalisere, optimere og strømlinje logistikkflyten i verdikjeden. Solar har valgt SpaceInvader som et optimeringsverktøy for å øke kapasiteten i varedistribusjonen, som DHL står for. Har Solar f.eks 39 paller som skal fraktes med en spesifikk transport, men det er kun plass til 34 paller i lastebilen blir de siste fem pallene i dag dobbeltstablet. Paller som tidligere ble sendt med en ekstra lastebil.

Download case