ASKO

Besparelser på 20% – i transportomkostninger og CO2 – altså en bedre bundlinje og en grønnere profil, er hvad norske ASKO har hentet hjem med brug af SpaceInvader i deres distributionsflow.

Læs mere

ASKO som er Norges største fødevaredistributør var SpaceInvaders allerførste kunde. Med en flåde på over 450 lastbiler, bringer ASKO hver dag fødevarer ud til hele Norge. ASKO har tre nøgleprioriteringer, når en lastbil skal ud på landevejen: højst mulige fyldningsgrad af lastbilens fragtrum, turens betydning for bundlinjen og dens konsekvens for miljøet. Optimeringen er særligt vigtig, når man tager de lange transportafstande i Norge i betragtning. Med SpaceInvader har ASKO fundet en løsning, der hjælper med at opfylde de nævnte prioriteringer. Den grønne dagsorden er desuden særlig vigtig for ASKO, som har ambitioner om at blive klimaneutral i 2020.

SpaceInvader løsningen har især hjulpet ASKO med at reducere antallet af det nordmændene kalder “sprekkpaller”, hvilket er paller med gods, der ikke er plads til i den første lastvogn, og derfor må transporteres særskilt af ekstern vognmand til en højere pallepris, ekstra håndtering, og øget miljøpåvirkning. En både dyr og ineffektiv løsning, som SpaceInvader løsningen nu har gjort til fortid. Den øgede effektivitet afspejler sig både på den økonomiske og den grønne bundlinje. Når ASKO dobbeltstabler pallegods, får de langt mere gods med i lastbilerne og har eksempler på op til 20% besparelser i antal biler. Det er ganske væsentligt – både i sparede omkostninger og CO2.

KIWI

I detailleddet er der gevinster at hente med SpaceInvader og dobbeltstabling. Bedre ergonomi, en mere effektiv arbejdsdag, og tid sparet i varehåndtering.

Læs mere

KIWI i Hamar i MidtNorge er et eksempel for en af de detailbutikker, der nyder godt af SpaceInvader løsningen. De modtager gods, som er pakket og fragtet på SpaceInvader stativer og de oplever fordele ved systemet i deres del af værdikæden. Først og fremmest letter det varemodtagelsen, og frigør dermed tid til andre vigtige opgaver i butikken.

Løsningen bidrager til et bedre ergonomisk arbejdsmiljø, fordi pallerne ud over at være stablet i en bedre arbejdshøjde også baner vejen for paller der er leveret som zone- og kategoriplukkede varer, der ikke skal omfordeles efter levering, men kan sendes direkte ud i butikkerne, hvor de er nemme at fordele på hylderne. Også i denne del af værdikæden er SpaceInvader løsningen med til at skabe en mere effektiv arbejdsdag, lettere arbejdsgange, et bedre ergonomiske arbejdsmiljø, en bedre bundlinje og selvfølgelig friske varer på hylderne.

Blue Water Shipping

”Go Blue” skal gøre Blue Water og deres kunder grønnere. Et redskab er kapacitetsoptimering med SpaceInvader, når godset dobbelt stables. Mere gods på hver lastbil fører til færre lastbiler på vejene.

Læs mere

Et af Danmarks største transport – og logistikvirksomheder, Blue Water Shipping A/S, har dannet klimapartnerskab med SpaceInvader. Med en række ’Go Blue’ initiativer vil Blue Water ikke alene forbedre eget miljø- og klimaaftryk og økonomiske bundlinje – men også deres kunders. Og det skal SpaceInvader løsningen blandt andet bidrage til.

Formålet er at idriftsætte SpaceInvader løsningen både i Blue Waters interne forsyningskæde og hos udvalgte kunder. Den kapacitetsoptimering som dobbeltstabling af pallegods tilbyder, påvirker både klima- og miljøbundlinjen særdeles positivt ligesom den er en god økonomisk case.

Når mere gods kan fragtes optimeret med samme lastbil, er det både plads, penge og CO2 at spare. Hver en lastbiltur der kan spares væk – mærkes positivt på alle bundlinjer.

PostNord Logistics

I en af Nordens største logistikvirksomheder tæller hver en krone, kilometer og CO2 skal spares. PostNord i Danmark sparer med SpaceInvader løsningen og dobbeltstabling af pallegods hver 8. lastbilkørsel. Og potentialet er endnu større.

Læs mere

Efter et succesfuldt opstartsforløb (Prøvepakke) i sin danske line-haul forretning har PostNord indgået en koncernaftale med SpaceInvader. PostNord har indtil nu sat cirka 600 stativer i omløb mellem fem danske transportterminaler. Gennem opstartsforløbet sparede PostNord cirka 200 kørsler – svarende til en gennemsnitlig CO2/ NoX besparelse på 12,79%. Det svarer til at spare hver 8. lastbilkørsel væk.

PostNord har i testforløbet sparet cirka seks daglige lastbilkørsler og de forventer at dette tal vil øges, når flere stativer sættes i drift. Den økonomiske gevinst (ROI) er for testperioden cirka 2,4 x indsatsen (investeringen). Besparelse vil stige, jo flere kilometer der køres med stativerne. Jo længere ruter – jo større besparelser.

Med nuværende set-up forventer PostNord at spare 4 til 6 mio. kr. om året – og ser allerede nu potentiale for at brede løsningen ud til andre steder i forretningen – så som distributionsleddet. Samtidig er PostNords søsterselskaber i det øvrige Skandinavien i gang med at undersøge potentialet.

Ølagenterne

I stedet for to lag ølfustager, får Ølagenterne nu tre lag kvalitetsøl hjem fra Italien, når de stabler ølfustager med SpaceInvader. På hver tur bringer de 50% mere øl til Danmark og sparer et kvart ton CO2.

Læs mere

Ølagenterne er en dansk importvirksomhed der henter kvalitetsøl hjem fra Italien. Kvalitet og bæredygtighed vægter højt i virksomheden. Hvert år har Ølagenterne 10-12 årlige transporter fra Italien. På disse ture bruger Ølagenterne pallestativerne fra SpaceInvader. Det har medført en transportoptimering på 50%, fordi de får et ekstra lag ølfustager med hver transport.

Nu kan Ølagenterne stable fustagerne både højt og stabilt og samtidig spare penge og CO2. Udover at få mere øl med hjem ad gangen, sparer Ølagenterne cirka et kvart ton CO2, hver eneste gang de sender en lastbil fra Italien til Danmark.

Solar

Solar optimerer godskapaciteten med SpaceInvader. I stedet for at sende overskydende pallegods afsted med en ekstra lastbil, dobbeltstabler de overskydende pallegods og reducerer både antal kørte kilometer, omkostningerne og CO2 udledningen.

Læs mere

Fra sit top-moderne centrallager i Vejen håndterer og distribuerer Solar som el, VVS og ventilationsgrossist dagligt tusindvis af varer rundt til hele landet. De arbejder hele tiden med at gøre forretningen grønnere og bruger forskellige værktøjer til at digitalisere, optimere og strømline logistik-flowet i værdikæden. Solar har valgt SpaceInvader som optimeringsværktøj til at øge kapaciteten i varedistributionen, som DHL står for. Har Solar f.eks. 39 paller, som skal med en specifik transport, men kun plads til 34 paller i lastbilen, bliver de sidste fem paller i dag dobbeltstablet. Paller der tidligere blev sendt afsted på en ekstra lastbil.