Velkommen til vores nye grønne regering

SpaceInvader teamet ønsker den nye regering velkommen. Stort tillykke til vores nye Statsminister, Mette Frederiksen, og til hele det nye ministerhold, hvor vi har en naturlig og særlig interesse i Dan Jørgensens Klima-, Energi- og Forsyningsministerium – såvel som Benny Engelbrechts Transportministerium.

I SpaceInvader er vi som grøn iværksættervirksomhed inden for transport- og logistik særligt fokuserede på den nye rød-grønne klimapolitik, som har sat det som bindende mål, at Danmark skal reducere sin CO2 udledning med 70% inden 2030. Det gør Danmark til én af verdens førende klimanationer. Det er overordentligt ambitiøst. Nogle vil sige for ambitiøst og for dyrt for Danmark og danskerne. Men måske kan det alligevel lykkes, hvis alle løsninger og innovativ tænkning tages i brug?

De tre store klimasyndere er ”biler, bønder og boliger” – og især transportsektoren, den tunge transport ikke mindst, er et smertensbarn.  For hvordan omstiller man den tunge transport hurtigt og omkostningseffektivt, når nye drivstof og motorteknologier først lige er ved at finde vej til markedet? Vi ved at det kan gå hurtigt, når først markedet tager fat, og når produktionspris, købepris og tilgængelig teknologi går op i en højere enhed. Men vi kan ikke sidde med hænderne i skødet indtil da. Der skal også mellemløsninger til.

60% af lastbilerne kører rundt med tom luft

Det er muligt at optimere fragtkapaciteten i den tunge transport. Alt for mange lastbiler, faktisk omkring 60%, kører halvtomme rundt med masser af tom luft. Dels fordi kørsels -og kapacitetsplanlægning er udfordrende i indviklede logistikstrukturer, og dels fordi der hidtil ikke har været løsninger, der gjorde det muligt at stable pallegods højt og sikkert, så man kunne udnytte hele lastbilens lastrum. Sidst med ikke mindst, har ingen i branchen tidligere haft en klimakrise hængende som en sort sky over hovedet, ligesom branchen helt aktuelt mangler chauffører.

Det er tankevækkende, at vi for 50 år siden sendte mænd til månen, men at vi ikke har været i stand til at finde nemme løsninger til at tackle relativt simple kapacitetsudfordringer i transportsektoren.

Det er der nu råd for. Det findes i hvert fald en løsning, der gør det muligt at laste og pakke lastbiler bedre, så den tomme luft udnyttes, og der kan fyldes mere gods på hver lastbil, så kapacitetgraden øges. Noget der i sidste ende fører til færre lastbiler på vejene og dermed mindre CO2 – og som en ekstra sidegevinst – mindre luftforurening.

Dobbeltstabling af pallegods kan reducere CO2 udledningen

Løsningen kommer fra SpaceInvader, som har udviklet og patenteret et modulært pallestativ system, der gør det muligt at dobbeltstable pallegods. Billigt, effektivt og sikkert.

I SpaceInvader opfordrer vi derfor de nyudnævnte ministre, som for første gang i verdenshistorien har indgået en forståelsesaftale, der tager udgangspunkt i klimaudfordringen – til at vende hver en sten i Danmarks bestræbelser på at finde løsninger, der kan mindske vores CO2 aftryk.

Vi opfordrer de nye ministre til at tage både tænke- og handlings- og ja-hatten på. Til at fremme alle tænkelige grønne og innovative løsninger, som vi danskere kan eksportere til andre lande og dele af verden, hvor der også skal sættes ind – hellere i dag end i morgen, så vi sammen – og som minimum – kan opfylde Paris Aftalens mål.

Der er masser af vilje og vej. Og vi skal arbejde tæt sammen for at sikre de rette rammer og holde fokus på de mest oplagte indsatsområder, så vi sammen kan løfte vores tids største udfordring.

Tillykke til Danmarks nye regering.

SpaceInvader Teamet.

Solar: Vi sparer penge og CO2, når vi dobbeltstabler paller

Solar er en af Europas førende sourcing og servicevirksomheder inden for el, VVS og ventilationsartikler. De har taget et nyt redskab i brug til at reducere deres CO2 udledning og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har nemlig stor betydning at optimere transporten af varer, når Solar flere gange ugentligt sender titusindvis af varer ud til f.eks. VVS- og Elinstallatører via distributøren DHL. I det hele taget tager Solar alle midler i brug for at optimere deres logistikflow.

Et sådant mindset kræver et velintegreret, databaseret og logistiksystem, så flowet fungerer hurtigt, effektivt og bæredygtigt. Solar kigger hele tiden efter optimeringspotentialer i deres logistikflow. Optimeringsfokus ligger både på kroner og ører, tid og selvfølgelig på klimaoptimering. Digitalisering spiller også en stor rolle i optimeringen. Digitale tiltag suppleres dog også af mere lav-praktiske tiltag, som for eksempel dobbeltstabling af pallegods.

Solar var en af de første danske virksomheder, der tog transportsystemet, SpaceInvader, i brug.

Udnytter den tomme luft

Løsningen består af et pallestativ, der gør det nemt at dobbeltstable gods allerede på ranken i centrallageret, så DHL kan få mere gods med samme lastbil, når de distribuerer Solars artikler rundt til DHLs seks forskellige hubs i  Danmark.

Hos Solar har SpaceInvader gjort det nemmere at optimere fragten, at pakke godset højere og dermed udnytte mere af den tomme luft, som mange lastbiler ellers kører rundt med. Særligt fordi det er udfordrende at pakke pallegods både højt og stabilt.

Solars driftspersonale har taget godt imod løsningen:

“Stativerne er lette at bruge og flytte rundt. Samlet set tager det lidt længere tid at klargøre godset, men den tid er hurtigt tjent hjem og mere til, når vi kigger på gevinsten”, fortæller Jens Erik Sand Skibsted, Distributionschef hos Solar i Vejen.

Sparer flere lastbilkørsler

Konkret har SpaceInvader løsningen gjort det muligt at få mere gods med på Solars transporter. De sparer dermed flere lastbilkørsler.

“Det er et kendt problem blandt logistikfolk, at man kan være nødt til at sende overskydende pallegods med med en ekstra lastbil, fordi det er svært at laste i højden, og det er jo langt fra bæredygtigt,” slutter Skibsted, der mener at SpaceInvader løsningen er lige til højrebenet, både for Solar og distributøren DHL.

Solar kigger nu på at udvide brugen af SpaceInvader til deres søsterselskaber i Norge, Sverige og Holland.

Læs den fulde case om Solars brug af SpaceInvaderløsningen 

 

 

Lastbiler kan reducere CO2 med pakketetris

Af Steen Frederiksen, CEO, SpaceInvader

En god klimanyhed. Sidst på året blev EU’s klimaministre for første gang enige om at sænke lastbilers CO2 udledning, som står for 6% af EU’s totale CO2 udledning og en fjerdedel af transportens udledning. Derfor har reduktioner inden for tung transport afgørende betydning for klimaregnskabet. Ministrene vil gøre målene bindende med 30% CO2 reduktion i 2030. Allerede i 2025 skal 15% være nået.

Det store spørgsmål er. Hvor skal CO2 reduktionen komme fra? Optimering af den eksisterende transportkapacitet eller fra optimering af lastbilernes/motorernes udledningsmæssige energieffektivitet? Eller også andre steder fra?

Nøglen skal findes mellem bedre planlægning, bedre teknologier og viljen til at satse på nye værktøjer og ændring af indgroede logistikvaner.

Ifølge klimaminister, Lilleholt, er det første gang, at EU stiller krav til lastbilers CO2-udledning, så de nye lastbiler, der i fremtiden kører rundt på Europas veje, udleder mindre CO2. Han mener, at der er tale om et vigtigt første skridt – også selv om han gerne havde set et mere ambitiøst resultat, lyder det blandt andet.

Hvor skal logistikbranchen sætte ind? Findes der lavt hængende frugter?

Lad mig give et bud på mulighederne. Det er selvfølgelig oplagt at kigge på motor- og brændstofteknologi. Altså om man kan flytte noget af transporten over på grønnere drivmidler og mere brændstofeffektive motorer. Her er der allerede mange tilbud og teknologien udvikler sig heldigvis meget hurtigt. I dag er der mulighed for at køre på biogas, både i flydende form (LNG) til de lange ruter og i komprimeret form (CNG) til de kortere ruter, som vi ser det hos blandt andet skraldebiler og bustransport.

Der er også andre flydende biodrivmidler, som f.eks. biodiesel, hvoraf noget er mere bæredygtigt end andet. Som med de fleste biobrændstoffer, er der både plusser og minusser, og det er vigtigt at anskue brændstoffernes klimaeffekt i et livscyklusperspektiv, hvor man både belyser de direkte og indirekte påvirkninger af klimaregnskabet. For eksempel er det relevant at kigge på, om det er en særlig god ide at fælde regnskov i Sydøstasien for at kunne plante palmeplantager, der kan producere palmeolie til biodiesel.

Endelig er der de elektriske lastbiler. Der er flere spændende nyheder på vej. Både fra Tesla og andre køretøjsproducenter. På dette område har lastbilernes rækkevidde indtil nu været den største udfordring, men her vinder teknologien heldigvis også frem. Når bare elektriciteten er produceret fra vedvarende energi, er eldrevne køretøjer både klima- og udledningsmæssigt en rigtig god løsning.

Alle disse løsninger er dyre, men nok også nødvendige. For vi kan ikke blive ved med at køre på fossile brændstoffer. Eftersom afskrivningstiden på en lastbil er mange år, skal branchen snart i gang med at opgradere deres vognparker med grønnere køretøjer.

Der er dog også andre og billigere løsninger. Og det er her de umiddelbart lavt hængende frugter skal findes. Det er nok også løsninger, som ikke lige falder de fleste for, når man taler om tiltag på klimaområdet. For hvad nu, hvis man kunne optimere fragten og fjerne nogle af alle de mange halvtomme lastbiler helt fra vejene? Så falder CO2 udledningen jo markant.

For mange lastbiler kører halvtomme rundt

Op til 85% af alle lastbiler kører kun halvfyldte rundt. Det svarer lidt til, at størstedelen af os kørte alene rundt på motorvejen i hver vores bil. Heldigvis er samkørsel ved at vinde frem. Allerede for 30 år siden var det i Californien kun tilladt at køre i ´overhalingssporet´ på motorvejen i myldretiden, hvis der var flere passagerer i bilen. Det gav anledning til, at folk gik sammen i samkørselsordninger. Hellere miste lidt af sin personlige fleksibilitet end at sidde fast i en trafikkø på motorvejen var rationalet. Og miljøet og klimaet vandt. Og samtidigt blev trængslen reduceret.

Tænk hvis man kunne optimere transporten, så alle lastbiler kunne opnå den højst mulige fyldningsgrad inden for den tilladte tonnagegrænse og sikkerhedsregler i øvrigt. Det ville naturligvis kræve, at logistikbranchen blev langt bedre til at tænke ´pakkeoptimering´, og til at planlægge og pakke lastbilerne, så hver eneste gang en lastbil blev sendt afsted, ville den være optimalt pakket og fyldt bedst og mest muligt. Og sikkert naturligvis.

Pakketetris er en del af løsningen

Vi skal tilbage til tankegangen omkring pakketetris. Hvem husker ikke 80er- og 90ernes super populære computerspil, TETRIS, der handlede om at pakke syv forskellige kvadrat- og bogstavsformede brikker, så hurtigt, optimalt og tæt som muligt?

Med den optimeringstankegang in mente, undrer det mig, at så mange lastbiler kører rundt med halv last og masser af tom luft? En er årsagerne er, at det er vanskeligt at pakke i højden, hvis det skal gå stærkt, og lasten skal være stabil. Og derfor pakkes langt de fleste paller til en max højde på 140-180 cm, så de ikke vælter under kørsel. I virkeligheden kunne de sagtens pakkes til min 240 cm. Men det kræver en stabil dobbeltstabling.

Og hvor er hele klimaaspektet i dette? Jo, tænk på hvor mange lastbiler der kunne fjernes helt fra vejene, hvis lastbilerne blev bedre pakket og lasten bedre optimeret? Ikke at forglemme de seneste års prisstigninger inden for tranporten på grund af øgede kapacitetsproblemer som f.eks. chaufførmangel og eksplosiv vækst inden for e-handel, for blot at nævne et par udfordringer. Det gør ikke situationen mindre udfordrende for branchen. Og nu kommer der så bindende klimakrav fra EU. Nedbring CO2 udledningen. Lige om lidt.

Dobbeltstabling er en del af løsningen

Den gode nyhed er, at der findes en løsning til dobbeltstabling. Det er et simplet transportsystem, der består af to letvægts pallestativer, der gør det nemt at stable to pakkede paller oven på hinanden. Det er både let at arbejde med, ergonomisk venligt, og så reducerer det gods-brækagen betragteligt. Løsningen er udviklet af danske SpaceInvader.

Norges største fødevaredistributør, ASKO har taget SpaceInvader systemet i brug og har på en testrute i 2017 dokumenteret 20% CO2 reduktion på bare én enkelt cirka 500 km lang rute mellem Trondheim og Mo i Rana.

Normalt havde selskabet fem ugentlige kørsler til den pågældende destination. Med bedre optimering og dobbeltstabling har ASKO formået at skære en ugentlig kørsel helt bort. På årsbasis bliver det til 52 færre lastbilkørsler. I kroner og ører har ASKO sparet mere end en kvart million kroner og samtidigt opnået den nævnte 20% CO2 reduktion. De smiler hos ASKO, og er nu gået i gang med at rulle løsningen bredere ud i deres netværk. Fik jeg nævnt, at ASKO har en ambition om at være CO2 neutrale i 2020? I det regnskab tæller alle tiltag.

Der er mere at hente – både for klimaet og bundlinjen

Tænk på skaleringsmulighederne i dette scenarie. I det nævnte eksempel gik ASKO blot i gang med at bruge SpaceInvader systemet, og anvendte det ad hoc, hvor de havde paller med en højde på under 120 cm.

Faktisk kan de optimere endnu mere. ASKO kan vælge at planlægge efter, at alle paller under 120 cm som udgangspunkt altid dobbeltstables, og gøre brugen af SpaceInvader til en del af deres logistikkultur. På den måde vil de kunne transportere endnu flere paller med hver lastbil.

De kan også vælge tage skridtet fuldt ud og gøre SpaceInvader til en del af deres integrerede logistiksystem og systematisk planlægge efter at plukke og pakke så mange paller som muligt til 120 cm, og på den måde få så mange dobbeltstablede paller som muligt med hver lastbil.

Der er altså store besparelser at hente med SpaceInvader, både økonomisk, men også på CO2 området.

Læs mere om ASKO og SpaceInvader på www.spaceinvader.com eller ring til os på 70 70 72 28.

Vi søger en dygtig og innovativ Key Account Manager

Key Account Manager med potentiale som Country Manager (Danmark)

Vil du være med til at rulle ny innovation ud og ’invadere’ den tomme luft i Transport og Logistisk branchen (T&L)? Så har du en mulighed for at blive en del af iværksætter-virksomheden SpaceInvader i København. Vi har skabt en løsning, der giver T&L branchen mulighed for både at spare plads, penge og CO2.

Vi vokser og har brug for en dygtig, erfaren og top motiveret Key Account sælger, der kan sparke døre ind og skabe interesse for og salg af vores innovative transportsystem SpaceInvader. Måske er det dig vi leder efter?

Kender du T&L branchen grundigt indefra, og ved du hvordan branchen tænker og agerer både strategisk og operationelt? Motiveres du af at skabe positiv forandring til gavn for kundernes pengepung og klimaet, og til at udfordre det konventionelle set-up i T&L branchen? Så skal du søge dette job, hvor du får masser af ansvar og frihed.

Hvem er vi?

Vi blev etableret i 2015 og markedsfører nu vores innovative patenterede pallestativ, SpaceInvader, med hovedvægt på Danmark og Norge i første omgang. Vores ambitioner stopper ikke der.

Løsningen gør det muligt at dobbeltstable pallegods enkelt, effektivt og sikkert og dermed udnytte den tomme luft, som mange lastbiler kører rundt med. Et faktum der belaster kundernes indtjeningsevne og klima- og miljøregnskab og ikke bliver mindre komplekst set i lyset af branchens kapacitetsknaphed.

Vi går til marked med en data-drevet tilgang, så vi kan hjælpe kunderne med at optimere deres logistik-flow med SpaceInvader. Vi henvender os målrettet til de største transportkunder, som flytter gods fra A til B eller i lukkede transportkredsløb, men også til Speditører og Transportører, der vil optimere deres logistik-flow.

Vi har automatiseret vores marketingindsats, og det bliver dit job at opdyrke de varme leads og sammen med kunderne at lave den analyse og business case, der viser hvor mange penge og CO2 de kan spare med SpaceInvader.

Vi har base på Refhaleøen i København, men for os er det ligegyldigt hvor i landet du befinder dig, da du vil bruge det meste af din tid ude hos kunderne.  Du kommer til at indgå indgå i et dynamisk team på fire personer, der arbejder med udvikling, innovation, salg, marketing/kommunikation og drift. Vi er drevet af missionen om at gøre en positiv forskel. Og vi har det sjovt!

Det er vigtigt, at du tager del i dét fælles ansvar, der ligger i at arbejde i et agilt iværksættermiljø, hvor innovation og kunderne er i centrum. Til gengæld lover vi, at ikke to dage bliver ens.

Du får et meget alsidigt og selvstændigt job med særdeles gode personlige og faglige udviklingsmuligheder i en spændende og nytænkende vækstvirksomhed med salg af en unik løsning til T&L branchen.

Din faglighed

Du er en erfaren Key Account Manager med relevant baggrund fra T&L branchen og dokumenteret salgssucces. Du har solid indsigt i hele den logistiske værdikæde, og du kender og forstår kundernes udfordringer. Du trives i en rolle, hvor du selv er med til at definere kunderejsen og det underliggende salgsarbejde og support.

Derfor ved du også, at det med et nyt produkt handler om at udfordre det traditionelle set-up, så kunden får øjnene op for alle mulighederne med SpaceInvader.

– Du kan med din troværdighed og ekspertise og udgangspunkt i kundens behov, skabe den business case, der kan lukke et salg.

– Du er løsnings- og resultatorienteret og kreativ i din salgstilgang.

– Du balancerer fint vægtningen af den strategiske salgsindsats med den mere rugbrødsbaserede del af salgsarbejdet og motiveres af begge dele.

– Du har allerede vist, at du kan arbejde selvstændigt og kan opbygge, strukturere og gennemføre de nødvendige indsatser og aktiviteter, der er en forudsætning for succes i jobbet.

Din personlighed

– Du er udstyret med et rendyrket salgs-DNA, en ihærdighed og et energiniveau, der ligger ud over det sædvanlige – en nødvendighed for at sparke hul i et nyt marked.

– Du er god til at bygge og arbejde gennem netværk og til at udnytte de relationer og det kendskab du har opbygget til branchen gennem årene.

– Du er dygtig til at lytte til og forstå kundernes behov for derefter at foreslå og implementere den rette løsning.

– Du er jordnær, har en behagelig personlighed, og du hviler i dig selv.

Du skal være indstillet på, at størstedelen af dit arbejde foregår i marken og ude hos kunderne. Du skal derfor forvente en del rejseaktivitet i stillingen, fortrinsvist i Danmark.

Din pakke

Vi garanterer en konkurrencedygtig ansættelsespakke, med udgangspunkt i din baggrund og værktøjskasse, og dine evner til at forvandle leads til salg.

Sådan ansøger du

– Send os da en kort video (max 2 min.), hvor du fortæller os, hvorfor vi skal ansætte netop dig.

– Send os også en kortfattet ansøgning og dit CV til hello@spaceinvader.com.

– Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til CEO, Steen Frederiksen på +45 2051 7080.

Vi behandler ansøgninger løbende, så vi opfordrer til, at du ansøger hurtigst muligt, dog senest d. 19. maj. Opstart forventes hurtigst muligt. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Om SpaceInvader

SpaceInvader er en dansk virksomhed stiftet i 2015. Vi har udviklet et unikt, patenteret og modulært transportsystem, pallestativet ’SpaceInvader’, som kan afhjælpe kapacitetsproblemer i transportbranchen.  SpaceInvader systemet gør det muligt at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under transport. Systemet skaber værdi i hele logistikkæden, idet det både reducerer lager- og transportomkostninger og hjælper med at optimere planlægning og pakning af lastbiler og lagerrum. Det er SpaceInvaders mission at effektivisere palletransport og lagring – palle for palle, og gøre logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører, samfundet og klimaet.

Vores adresse: SpaceInvader – Refshalevej 147 – DK – 1432 København K

www.spaceinvader.com

 

Transportsystemet SpaceInvader får amerikansk patent

SpacenInvader opnåede i september, 2018 amerikansk patent for deres transportsystem

 

Det danskudviklede transportsystem, SpaceInvader, har netop opnået et afgørende patent i USA.

Systemet, som gør det muligt at dobbeltstable paller og dermed øge lastekapaciteten gennem bedre udnyttelse af højden i lastbilers fragtrum, får dermed mulighed for at gå ind i det enorme amerikanske marked. SpaceInvader systemet bliver af flere betegnet som den nye standard for dobbeltstabling af paller. 

I artiklen, SpaceInvader, en ny standard for dobbeltstabling, skriver magasinet, InPak f.eks.:

Indtil nu har det været svært, næsten umuligt, at dobbeltstable paller. Derfor bygger mange paller op i højden for at udnytte pladsen på for eksempel en lastbil optimalt. Men der er en løsning, dobbeltstabling via transportsystemet SpaceInvader. En dansk opfindelse, der måske kan blive standarden for, hvordan man dobbeltstabler paller.”

Manden bag SpaceInvader opfindelsen og patentansøgningen er arkitekt og smed Jesper Rølund, som i 2013 fik en henvendelse fra Nordens største fødevaredistributør ASKO, en del af Norgesgruppen, som ledte efter effektiviseringsløsninger. Jesper blev bedt om at kigge på muligheden for at udvikle et koncept, der gør det muligt at optimere lastekapaciteten i hver lastbil.

Med sin baggrund fra design og håndværk, udviklede Jesper den første prototype på SpaceInvader og fandt senere sammen med Steen Frederiksen og Mads Klie-Holde i iværksættermiljøet på DTU Scion. Sammen etablerede de virksomheden SpaceInvader i 2015. SpaceInvader står i dag med et banebrydende og patenteret koncept, der kan hjælpe den kapacitetsramte transportbranche. Og døren står nu også åben til det gigantiske amerikanske logistik- og transportmarked.

”Vi er stolte over, at vores opfindelse nu også er patenteret i USA. Vores ambition er at blive standard for dobbeltstabling, og med en fod i døren til USA åbner patentet helt nye muligheder. I disse år er transportbranchen hårdt presset på kapaciteten af mange årsager, og vi er sat i verden for at effektivisere den. Branchen har manglet simple og prisbillige low-tech løsninger, der kan øge lastekapaciteten. Og dét er der brug for, når vi ved at op til 85% af alle lastbiler på vejene kører halvtomme rundt. Det er ikke bæredygtigt, hverken økonomisk eller klimamæssigt.”

SpaceInvader reducerer både lager- og transportomkostninger og optimerer planlægning og pakning af lastbiler og lagerrum. Dermed hjælper løsningen med at effektivisere gennem hele logistikkæden, forbedrer bundlinjen direkte og reducerer CO2-udledningen.

SpaceInvader afventer europæisk patent (EPO), og systemet er allerede patenteret i Danmark, Kina, Euroasien nu også USA. Det anslås at der er over 2 milliarder paller i omløb i USA. Til sammenligning er der omkring 500 millioner EURO-paller i omløb globalt.

SpaceInvader er en dansk virksomhed stiftet i 2015. Vi har udviklet et unikt, patenteret og modulært transportsystem, pallestativet ’SpaceInvader’, som kan afhjælpe kapacitetsproblemer i transportbranchen.  SpaceInvader systemet gør det muligt at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under transport. Systemet skaber værdi i hele logistikkæden, idet det både reducerer lager- og transportomkostninger og hjælper med at optimere planlægning og pakning af lastbiler og lagerrum. Det er SpaceInvaders mission at effektivisere palletransport og lagring – palle for palle, og gøre logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører, samfundet og klimaet.

Danske SpaceInvader satser målrettet på Norge

Cristian Gulbrandsen, tiltræder som Country Manager for SpaceInvader i Norge pr. 1. december, 2018.

SpaceInvader satser nu målrettet på Norge og etablerer sig i Østlandet, hvor selskabet har vækket opsigt med sit pladsoptimeringssystem til logistikbranchen, som kan spare tusindvis af kroner og opnå en grønnere profil med løsningen. Med indgangen i Norge ansættes 38-årige Christian Gulbrandsen, der som ny landechef skal sikre virksomhedens vækst på det norske marked.

Danske SpaceInvader har udviklet, patenteret og lanceret et fleksibelt transportsystem, som gør det muligt at dobbeltstable paller og dermed øge pladsudnyttelse af lastrummet i lastbiler. Løsningen består af et 120 cm letvægts aluminiumsstativ, som skydes ind i bunden i hver side af en EUR-palle, og dermed gør det muligt at stable flere palle sikkert oven på hinanden.

Selskabet har allerede godt fat i det norske marked, da Norges største fødevaredistributør, ASKO, allerede anvender løsningen på flere af deres mange terminaler, efter en testrute påviste en 20% besparelse af transportomkostningerne og en tilsvarende CO2 reduktion.

Administrerende direktør i SpaceInvader ser store muligheder i Norge:

”ASKO har været med til at åbne døren til det norske marked, og vi er nu klar til at vokse. Derfor er vi glade for at have Christian med ombord. Som landechef i Norge skal Christian udbygge markedet og trække på de erfaringer han har med fra logistikbranchen. Vi hører fra de norske transportører, at vores løsning et interessant effektiviserings-værktøj til at opnå en bedre fyldningsgrad – dette skyldes ikke mindst de store afstande og de høje vejafgifter i Norge, siger Frederiksen.

Fra udfordring til opfindelse

Christian Gulbrandsen er ikke ny i SpaceInvader sammenhæng og har været med på sidelinjen i længere tid. Med sin baggrund i logistik udfordrede Christian sin danske svoger, smed og arkitekt, Jesper Rølund, til at udvikle en løsning, der kunne optimere fragtkapaciteten på lastbiler. Den udfordring tog Jesper på sig, patenterede og udviklede SpaceInvader-stativet og grundlagde virksomheden SpaceInvader i 2015. Gulbrandsen har siden været med til at udvikle og markedsteste SpaceInvader, blandt andre sammen med ASKO og som butikschef i supermarkedskæden, KIWI.

”I Norge gælder det om at optimere fragten i hver eneste lastbil, så omkostningerne kan holdes nede. Vi oplever at størst mulige fyldningsgrad i hver transport har høj prioritering. Lykkes man med det, opnår man lavere transportomkostninger og reducerer samtidigt antallet af lastbiler på vejene, som naturligt fører til mindre slidtage på veje og udstyr, et lavere brændstofforbrug og et reduceret CO2 udslip. Og vi ser, at nordmænd vægter den grønne profil særligt højt,” fortæller Frederiksen.

Rammer jorden løbende

SpaceInvaders nye Country Manager i Norge glæder sig til at komme i gang:

”Jeg ser meget frem til at komme i gang her i Norge, hvor markedet tegner sig meget positivt. Jeg rammer nærmest jorden løbende, da vi allerede har mange brugstests i gang både hos transportører og transportkunder. Det køres tusindvis af kilometre på de norske veje, så potentialet er enormt, og vi oplever stor interesse for SpaceInvader løsningen”, siger Christian Guldbrandsen.

SpaceInvader etablerer sit nye Norgeskontor i Østlandet. Denne centrale placering er et godt udgangspunkt for at kunne nå ud til og servicere kunder i hele Norge.

Om Christian Gulbrandsen

Christian har en længere karriere bag sig inden for logistik, hvor han har beskæftiget sig med både indkøb, salg og ledelse. Han har arbejdet i det meste af logistikkæden og har erfaring fra både detail-, grossist- og distributionsleddet, særligt inden for føde- og dagligvaresektoren. Christian kommer senest fra en stilling som salgschef hos Scandza AS. Han er 38 år, gift og har 3 børn. Inden sin indtræden i logistikbranchen gik Guldbrandsen på luftfartsskolen.

Christian kan kontaktes på: E: cg@spaceinvader.com eller M: +47 9266 4786

Fyldte lastbiler kan løse kapacitetsudfordringer

Transportsystemet ‘Spaceinvader’ kan afhjælpe kapacitetsudfordringer i logistikbranchen

Medierne er fulde af det, og der bliver dagligt snakket om det i logistikbranchens frokoststuer – men også på direktionsgangene. Branchen er presset. Egentlig ikke på økonomien, for de tjener gode penge, når de rider med på det økonomiske opsving. Nej – det er andre faktorer, der truer sektoren; kapacitetsknaphed.

Der er ganske enkelt mere gods og større efterspørgsel på at flytte varer fra A til B – end der er ledig kapacitet til rådighed. Situationen er ikke bedret af, at branchen mangler chauffører. I stort antal. Med denne knaphed opstår der naturligt store flaskehalse og dermed også store prisstigninger.

Hertil kan lægges nye lovgivning, der gør det mere krævende at indrette køre- hviletids- og opholdsbestemmelser. Vi må heller ikke glemme hele miljø- og klimadimensionen, som ikke bare drives af en historisk varm sommer på disse breddegrader eller global opvarmning generelt. Her spiller både strammere regulering og krav fra markedet en stor rolle. Og det kan være vanskeligt at følge med.

Bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter for mange virksomheder. Det gælder både hos logistikoperatørerne selv, og det gælder deres kunder. Selv ude i forbrugsleddet, betyder det i stigende grad noget, om en vare er bæredygtigt produceret og leveret.

Altså er der rigeligt at tage fat på for branchen.

Stigende transportpriser

Det bliver altså dyrere at flytte gods fra A til B. Derfor betyder prisen på hver eneste palleplads under transport mere end nogensinde før. Hvordan får man mest enkelt mest muligt gods med hver lastbil? Det er spørgsmål som disse, branchen leder efter svar på.

I efteråret 2017 varslede verdens fjerdestørste logistik- og transportkoncern, danske DSV, prisstigninger på 5-7%. Blue Water Shipping har sidenhen indført et såkaldt (Lack of Capacity) LOC-tillæg på 5% på sine landevejsfragtrater.

Global e-handel vokser

Der er også andre grunde til kapacitetsproblemerne, hvis man dykker mere ned i det. I dag er 11,5% af alle varer der flyttes rundt på kloden bestilt online og skal derfor også fragtes fra A-B. Dette tal vokser med 20% om året, ligesom vareudbyderne konkurrerer på logistiske virkemidler, så som fri og dag-til-dag levering [1].

Selv om nærhandel og bæredygtighed er i fokus hos mange forbrugere, tøver vi alligevel ikke med at bestille varer online, hvis vi kan finde den samme vare billigere foran computeren og tilmed få den leveret lige til døren. Vi tænker måske heller ikke altid over, om varen er fragtet fra den anden side af jorden. Dét er alt sammen med til at øge kapacitetsefterspørgslen.

For få chauffører

En anden væsentlig knaphedsfaktor er som nævnt manglen på transportchauffører. Branchen markedsfører chaufførfaget som aldrig før. Som et udfordrende og afvekslende job med stor frihedsgrad. Faktum er dog, at den yngre generation har svært ved at se det charmerende i at være væk fra familie og venner og tilbringe mange timer bag rattet og på rastepladser. Dét der før var en attraktiv livsstil for mange, tiltrækker i dag færre, og faget har en helt anden imageprofil. Ifølge det tyske speditions- og logistikforbund (DSLV), mangler der i Tyskland aktuelt mindst 45.000 lastbilchauffører, ligesom der herhjemme i løbet af kort tid vil mangle 2.500 chauffører. På europæisk plan nærmer tallet sig svimlende 300.000 chauffører.

Halvtomme lastbiler er klima no-go

En anden faktor, det også lægger et stigende pres på hele logistikbranchen er miljø- og klimaaspektet. Reguleringen bestemmer nøje, hvor meget CO2 der må udledes fra hvert køretøj for at nedbringe den totale udledning. Krav til reduceret luftforurening, som er et stigende folkesundhedsproblem, er også skærpet markant.

Mange mener, at det er digitalisering og ny, avanceret og banebrydende teknologi, som skal skabe disruption af de nuværende transport-og forsyningskæder. Der er også god grund til at tænke i de baner, så man kan optimere og avancere planlægnings- og kapacitetssystemer. Der kan være meget at hente.

Det er dog være lige så vigtigt at kigge efter ’fysiske’ og mere lavpraktiske løsninger. For der findes faktisk allerede en løsning, som allerede i dag og med en lille investering kan optimere pakningen af lastbiler. Løsningen optimerer kapacitetsgraden markant – og reducerer samtidigt omkostningerne markant.

En opgørelse fra EU-landene viser, at 24 procent af alle kørte kilometer med lastvogn sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57 procent af det, de egentlig har plads til. Altså er kapacitetsudnyttelse alt for ringe [2].

Man kan nemt forestille sig, at det kan blive nødvendigt at lovgive strammere og stille krav til øget kapacitetsudnyttelse i lastbiler, for at reducere trængsel, CO2 og luftforurening.

Løsningen

En low-tech – men stadig disruptiv – løsning på nogle af de nævnte kapacitetsudfordringer, er det danskudviklede transportsystem, SpaceInvader. Som navnet siger, går systemet som er baseret på et modulært pallestativ, ind og ”invaderer” den uudnyttede plads og den tomme luft, som langt de fleste lastbiler kører rundt med.

Dét sker ved at dobbeltstable paller. SpaceInvader er et let og simplet designet aluminiums-stativ, som gør det muligt at transportere to paller på én palles plads, og dermed udnytte lastbilernes fulde høje og lastrum, og skabe plads til mere gods med hver lastbil.

Andre fordele med SpaceInvader stativet er, at godset stables mere stabilt og sikkert, og dermed reducerer breakage-graden, fordi pallerne pakkes med en max højde på 120 cm., hvorpå den næste palle så stables ovenpå. Den næste gode nyhed er, at når pallerne når slutmodtageren, f.eks. i detailleddet, er det langt mere ergonomisk for butiks- eller lagermedarbejderen at skulle udpakke varer fra kun 120 cm, mod i dag ofte 180 cm.

Effektiviseringsmæssigt taler vi om en løsning, som kan tilbyde en halvering af den eksisterende pallepris – (fratrukket omkostningerne ved at leje stativet) – ligesom bedre lastede biler, i sidste ende vil betyde færre lastbiler på vejene og dermed også mindre trængsel, mindre CO2 og reduceret luftforurening.

Løsningen er altså både med til at afhjælpe konkrete kapacitetsproblemer i logistikkæden, men afhjælper også nogle af samfundets øvrige store udfordringer.

Samfundspotentialet

Ifølge Danmarks Statistik kørte danske lastbiler i alt 1.577 millioner kilometer godstransport i 2015. Det svarer til godt 39.000 gange rundt om Jorden. En opgørelse fra EU-landene viser at 24% af de kørte kilometer sker med tomme lastbiler. Hvis lastbiler bliver pakket bedre, mindsker det behovet for at køre rundt med tomme biler. Dermed bliver der mindre trængsel på vejene, mindre forbrug af brændstof og mindre CO2-udledning til miljøet [3].

[1] https://www.iata.org/whatwedo/cargo/stb/Documents/StB-Cargo-White-Paper-e-commerce.pdf

[2/3] https://universe.ida.dk/artikel/slut-med-tomme-og-halvtomme-lastbiler-paa-vejene-36372/)