SpaceInvader får Børsens gazelle-pris 2022

Greentech-selskapet SpaceInvader, som hjelper logistikk- og supply chain-bransjen
med å redusere CO2-avtrykket og spare kostnader, har i år og for første gang mottatt
Børsens årlige gazellepris. Prisen deles ut til de selskapene som har skapt størst
omsetningsvekst i året som har gått. Av rekordmange selskaper som mottok prisen i år,
plasserer SpaceInvader seg blant topp 12 % med en omsetningsvekst på 370 %.
Hvert år hyller børsen Danmarks raskest voksende selskaper gjennom å kåre årets
gazelle-selskaper. I 2022 ble SpaceInvader med i det eksklusive selskapet bestående av
totalt 2651 vekstselskaper som oppfylte gazelleprisens kriterier.

«Vi er svært stolte over gazellekåringen og den anerkjennelsen prisen gir. Når vi i tillegg
ender opp blant de 12 % beste med en omsetnings- og vekstfremgang på 370 %, viser det
at vi er på rett vei med vår klimaløsning», sier Steen Frederiksen, CEO i SpaceInvader.
Selskapet har funnet opp og patentert et unikt transportstativsystem for å hjelpe
logistikk- og supply chain-sektoren med å bli grønnere og samtidig spare kostnader ved å
kapasitetsoptimalisere godshåndteringen i forsyningskjeden fra produksjon til transport
og distribusjon.

«Vi kom for alvor inn i markedet i 2018, og selv om pandemien naturligvis ga oss enn
utfordring, lyktes vi med å videreutvikle og utvide selskapet vårt. De gevinstene løsningen
vår bringer til markedet i form av CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser, er spesielt
ettertraktet i en utfordrende tid som er preget av ustabile fraktrater, pressede
forsyningskjeder, mangel på sjåfører, høye drivstoffpriser og et akutt behov for å ta med
klima i enhver forretningsbeslutning», sier Steen Frederiksen.

2022 ble året da SpaceInvader både tilpasset sin vekststrategi og forberedte seg på
ytterligere skalering og inntreden i nye markeder. Det ble også året da SpaceInvader
publiserte sin første klimarapport, som dokumenterer store CO2-besparelser for
selskapets kunder. Kundelisten inkluderer store selskaper som PostNord, Bring, Blue
Water Shipping og Asko.

«Børsens gazellepris forholder seg utelukkende til omsetningsvekst; det er jo tross alt ikke
en klimapris. Vi er i all beskjedenhet stolte over veksten, men vi er spesielt stolte over at
løsningen vår hjelper selskaper med å bli grønnere. Det er det vi er satt til verden for.
SpaceInvaders fremtid ser lys ut, og vi gleder oss til å skalere virksomheten ytterligere i
samarbeid med både nåværende og nye kunder og partnere i året som kommer»,
avslutter Steen Frederiksen.

Hvem får gazelleprisen?
Dagbladet Børsen har kåret gazelleselskaper siden 1995. På landsbasis ble det i 2022
kåret 2651 gazelleselskaper. En gazelle er et selskap som i løpet av fire regnskapsår har
hatt en positiv vekst hvert år og samlet sett minst doblet omsetningen i løpet av de fire
årene. Dersom et selskap ikke oppgir omsetningen i sitt regnskap, beregnes veksten på
grunnlag av bruttoresultatet. Gazellene bidrar til å sikre fremtiden til dansk næringsliv
ettersom de skaper både arbeidsplasser, vekst og optimisme.

SpaceInvader Klimarapport 2021

– SpaceInvader sparede sine kunder for 6.645 tons CO2 i 2021

Vores klima er mere end nogen sinde udfordret. Og vi skal rykke på de rigtige løsninger. Løsninger der beviseligt skaber værdi. Dét gør vi i SpaceInvader. Og vi har taget vores egen medicin og bevist dette, og i samarbejde med Kobra Advice, udviklet vores klimarapport for 2021.

Udover at dokumentere vores eget klimaregnskab, indeholder rapporten også klimamodellen Green Space Impact (GSI), der beregner hvor meget CO2 vores kunder sparer med brug af SpaceInvader. Det er strategisk vigtigt for os som virksomhed, selv om det både har været et stort arbejde og større investering at udarbejde, for det er afgørende, at vi kan bevise CO2-reduktionen fra vores løsning over for vores kunder.

Vi er sat i verden for at gøre transporten mere bæredygtig. Og det er en øjenåbner for de virksomheder vi samarbejder med, når de ser vores klimamodel og de CO2 besparelser de kan opnå sort på hvidt. Når de fleste snakker grøn omstilling af den tunge vejtransport, handler det ofte om at skifte til grønne drivmidler, elektrificering m.v. Stort set ingen har fokus på de store CO2 besparelser der kan nås ved at reducere antallet af kørsler. Dét skal vi, både på grund af klimaet, omkostningerne og trængslen på vejene. Og der er meget at hente.

Lad mig give et eksempel: I matrixen nedenfor er der beregnet, hvor meget CO2 en kunde kan spare for hver lastbil pr. år, når der bruges SpaceInvader. (modellen er for en kunde, der kører med 24 tons lastbiler med 33 bund-pallepladser og et dieselforbrug på 3,1 km/liter). Hvis SpaceInvader i gennemsnit frigiver blot otte af de 33 bund-pallepladser ved at dobbeltstable, er den årlige nettobesparelse 37,7 tons CO2 og 12.000 liter diesel pr. lastbil ved et kørselsbehov på 500 km pr. dag (180.000 km. pr. lastbil pr. år.).

Så hvis vi blot tænker os 100 lastbiler i en transportørs drift, så bliver den samlede årlige besparelse så meget desto større. 100 lastbiler reducerer CO2 aftrykket med 3.770 tons CO2 årligt. Og som virksomhed er dette CO2 aftryk – dit aftryk. Der ligger nemlig i dit såkaldte scope 3 aftryk. Det skal vi alle i forsyningskæden arbejde sammen om at reducere.

Og den gode nyhed – der er penge at hente i at komme i gang med omstillingen
Og den positive nyhed er at vores løsning, både reducerer CO2 og omkostninger – samtidig. Vi ser logistikoperatører og transportører sparer mellem 15-30 pct. ved at arbejde systematisk med godsoptimering. Og med de yderligere kommende CO2 afgifter på vej fra år 2025, foreslået til kr. 750 per ton – så vil en typisk optimering på 15% beregnet på ovenstående eksempel, betyde at denne ene lastbil alene ville kunne hente besparelser på ca. kr 280.000 pr. år.

Jeg håber du er blevet inspireret, fordi vi er nødt til at rykke os ift vores klima. Og vi er nødt til at rykke os hurtigt. Og den gode nyhed – det betaler sig fra dag ét.

Vil du vide mere, om hvordan vi arbejder med CO2 reduktion og kapacitetsoptimering med vores kunder, er du velkommen til at give mig et ring. Jeg vedhæfter vores klimarapport nedenfor.

God læselyst.

 

Les Børsen Logistiks artikkel om SpaceInvaders CO2-resultater

Børsen Logistik har skrevet en artikkel om SpaceInvader, der vi snakker om resultatene fra vårt klimaarbeid, lanseringen av vår første klimarapport (2021) og hvilke CO2-reduksjoner våre kunder har oppnådd.

Rapporten viser at det vi kjemper for hver dag – nemlig å gjøre transport av pallegods mer bærekraftig – faktisk er mulig og utgjør en forskjell!

SpaceInvader er ikke bare CO2-nøytral, men også CO2-negativ. Vi reduserer med andre ord mer CO2 enn det vi slipper ut. Dette skyldes vår sirkulære forretningsmodell, og at vårt patenterte transportsystem reduserer utslipp fra våre kunders transport.

Rapporten dokumenterer at vi reduserte 6645 tonn CO2 for våre kunder i 2021. Hvert pallestativ-sett utløser en årlig CO2-reduksjon på rundt 4,75 tonn, og det er et potensial for mye mer. Vårt neste mål er 15 000 stativ-sett i drift. Med dem kan vi, takket være færre kjøreturer, levere en årlig CO2-reduksjon på 71 250 tonn CO2 .

Å kunne dokumentere CO2-reduksjonen for våre kunder er helt avgjørende. At de samtidig oppnår solide økonomiske besparelser, er en ekstraordinær sidegevinst i et forsyningsmarked med stor konkurranse.

Vi håper du vil lese mer i Børsens artikkel og vår pressemelding. Vi har linket til dem her:

Børsen Logistiks artikkel: https://lnkd.in/en84qcGr
Les pressemelding: https://lnkd.in/eYti7Wir

 

Bommer vs. stativer – hva er opp og ned?


Oppnå betydelige økonomiske og klimagevinster gjennom kapasitets- optimalisering

Daglig drar vi rundt og snakker med logistikkoperatører om hvordan de i en tid med større klimakrav og stor knapphet på kapasitet håndterer og optimaliserer kapasiteten for en stadig økende mengde palle- gods. Så godt som alle operatører er opptatt av å finne løsninger og konkrete optimaliseringsverktøy for å imøtekomme de ovennevnte utfordringene. Her kommer både pallestativer og bommer (double stock) inn som løsninger. I denne sammenheng får vi ofte spørsmålet: Hvorfor kjøre med pallestativer fra Spa- ceInvader når vi kan kjøre med bommer, som mange operatører allerede kjenner og benytter seg av? Det er et veldig godt spørsmål som vi skal gjøre vårt beste i å besvare på en nyansert måte. Når det kommer til kapasitetsoptimering, mener vi det ikke finnes et entydig svar på når stenger er bedre enn pallestativer og vice versa. Forvirret? La oss se nærmere på de to ulike løsningene, som også med fordel kan brukes i kombinasjon.

Vi håper du vil lese videre:

SpaceInvader distribusjonsløsning

 

Det er mange gevinster å hente i distribusjonen når dere dobbeltstabler pallegodset med SpaceInvader. Gevinster som kommer både dere og deres kunder til gode. Mer gods på hver laste bil øker konkurranseevnen, forbedrer bunnlinjen, ergonomien og gjør hele distribusjonskjeden grønnere. Hvordan?

Når dere dobbeltstabler, pakker dere optimalt og får mer gods med hver lastebil. Dere sparer lastebiler, plass, penger og CO2. Dobbeltstabling av pallegods gjør det mulig å stable to ganger 120 cm paller, enkelt, stabilt og sikkert. Med løsningen fra SpaceInvader kan dere pakke helt opp til 240 cm i høyden og utnytte lastebilenes lasterom ful lut. Det blir enklere og mer effektivt både å forberede godset i produksjonen, å pakke lastebilen og å lesse godset hos kunden. Pallenes optimale godshøyde (120 cm) optimerer samtidig arbeidsgangen både i produksjonen, under transporten og hos sluttkunden, hvor ergonomien forbedres markant.

Les mer om gevinstene i denne folderen:

Ny logistisk og strategisk tung partner i SpaceInvader

Britta Toftum tiltrådte 1. juni 2022 som kommersiell direktør (CCO) i SpaceInvader. Britta kommer til SpaceInvader i en tid hvor både vi og logistikksektoren generelt har det svært travelt. Stadig flere logistikkoperatører får øynene opp for de store gevinstene som kan oppnås med kapasitetsoptimering og økt fyllingsgrad i lasterommet.

Med Britta ombord kan vi tilføre våre kunder ny verdi ved analyse og salg, ikke bare i den innledende fasen, men også i den oppfølgende fasen hvor de fleste kunder oppgraderer til flere stativer når de får erfaring med og ser effekten av dobbeltstabling.

Brittas mangeårige erfaring med salg og ledelse i logistikksektoren gjør henne til en ytterst kompetent partner for både eksisterende og nye kunder med komplekse logistikkutfordringer. Her kan Britta gi kvalifiserte råd fordi hun har lang erfaring med å navigere i store organisasjoner med komplekse leverandørkjeder.«Det er nå verden trenger kapasitetsoptimeringen som SpaceInvader-systemet kan gi. Og det er dette gjennombruddet jeg ønsker å oppnå sammen med SpaceInvaders dyktige team, som allerede har store logistikkoperatører som Bring, PostNord og Blue Water Shipping på kundelisten.
Britta Toftum, Kommersiell Direktør

Britta kan med sin erfaring og analytiske tilnærming til kapasitetsoptimering også bli en kompetent rådgiver for dere. Britta kan skilte med massiv erfaring fra logistikksektoren, takket være en lang karriere blant annet fra SAS Cargo, først som europeisk salgsdirektør og deretter som salgsdirektør i Nord-Amerika med base i New York. De siste fire årene har hun også hatt et stort lederansvar som sjef for over 1100 kabinansatte hos SAS i Norden og Asia.

Transport i blodet
Britta brenner for å hjelpe operatører i en sektor hun kjenner utrolig godt, blant annet med å bli grønnere og mer økonomisk bærekraftig gjennom kapasitetsoptimering. Det handler om å spare plass, penger og CO2.

Vi ser frem til samarbeidet og gleder oss til å utnytte den verdifulle internasjonale salgs- og ledererfaringen Britta bringer med seg.

Kanskje har du også lyst til å møte Britta? I den kommende tiden skal hun reise rundt og møte både nåværende og nye pilot-kunder i takt med at stadig flere logistikkoperatører får øynene opp for de store fortjenestemulighetene som ligger i dobbeltstabling.

Se Brittas profil på Linkedin – eller kontakt henne direkte på +45 2856 8448 og bt@spaceinvader.com.

Terminaltransport kan alltid optimaliseres med store gevinster som resultat

 

Det er nok av utfordringer å ta tak i når det kommer til optimalisering og omstilling av logistikksektoren. Vi har klimakrisen, den globale forsyningskrisen, økt vareflyt, historisk høye drivstoffpriser og akutt sjåførmangel, for å nevne noe. Noen av disse utfordringene kan avhjelpes ved å optimalisere deres kapasitet på frakten ytterligere, slik at dere får mer gods i hver lastebil, og i ytterste konsekvens spare inn lastebilturer. Og det som er spart, er alltid tjent!

Det er mange steder man kan optimalisere. Dette gjelder både transport av gods mellom produksjons- og distribusjonsterminalene (hub–hub), herunder rutebasert transport av halv- eller helfabrikata fra produksjonssted til mellomlager eller helt til distribusjonsterminalen.

Mange transportoperatører vil nok mene at transporten av varer og gods allerede er fullt optimert så langt det lar seg gjøre. Men vi tror at det alltid er mulig å optimalisere enda mer. Målet er å kvitte seg med den tomme luften i lastebilenes lasterom for å unngå tomkjøring og transport av overløpspaller mellom terminaler. Dersom dere samtidig kan redusere lagringsbehovet og tiden det tar å pakke/laste/losse bilene, er det enda et pluss. Med SpaceInvaders pallestativer kan dere klargjøre alt godset allerede på utgående torg, og på denne måten håndtere og flytte godset fullt optimalisert gjennom hele verdikjeden – faktisk helt ut til sluttkunden. Det er også mulig å stable skrøpelig, farlig eller spesielt verdifullt gods. På denne måten utnytter dere kapasiteten i lasterommet bedre. Dette gjelder også gods som dere normalt ikke ville stablet. Dere vil oppleve at det ofte kun skal noen få dobbeltstablinger til for å skape svært synlige resultater, både på bunnlinjen og i klimaregnskapet.

Vi har skrevet en case som gir god innsikt i hub–hub-optimalisering med SpaceInvaders transportsystem, som handler om hvordan dere kan optimalisere kapasiteten med dobbeltstabling. Vi håper du vil lese videre.

 

Download case:

Kapasitetsoptimering – er den grønne veien fremover

 

Klimakrisen bekymrer oss alle. Og konsekvensene av den globale oppvarmingen blir tydeligere år for år. Danmark har et nasjonalt klimamål om å redusere CO2 nivået med 70% i 2030. Transport – og logistikkbransjen skal også yte sitt bidrag. Og det er en stort investeringstung utfordring å omstille en samfunnskritisk yrkesgruppe som i årtier har basert seg på fossile brennstoffer.

Mange virksomheter har i dag klimainnsatsen som strategisk topprioritert – på lik linje med økonomiske mål. Heldigvis er det nye grønne teknologier på vei – som kan hjelpe forsyningskjedene til å bli mer bæredyktige.

Omstillingen krever både forandringsvillighet og ofte nye investeringer. Noen grønne løsninger er dyrere og mer usikre å investere i enn andre. Særlig fordi teknologiene ikke er modnet ferdig. Men det er stadig masse av muligheter for å optimere transporten, så den bli mer bæredyktig. Kapasitetsoptimering er en av løsningene.

I Danmark kjører lastebilene rundt med en gjennomsnittlig fyllingsgrad på 56% (ITD). Det kan gjøres bedre. Og får vi mer gods med på hver lastebil, sparer vi både lastebiler, CO2 og andre skadelige utslipp. I snitt sparer SpaceInvaders kunder minimum 15% CO2.

Vi har skrevet litt om hvordan dobbeltstabling av pallegods kan hjelpe logistikk – og transportsektoren til å spare både plass, penger og CO2. Alt sammen ved å kapasitets optimere lastebilene bedre. Det er mange gevinster å hente – og de er synlige gjennom hele verdikjeden.


Download vår klimacase:

Fyll lastebilene: Kapasitetsoptimering kan hjelpe hardt pressede forsyningskjeder

Verden opplever i øyeblikket en alvorlig forsyningskrise som også setter spor i Norge og Norden. Krisen er ikke oppstått over natten og har mange årsaker. Som f.eks. logistiske flaskehalsproblemer fra produksjons-Kina grunnet Corona-pandemien, økende fraktpriser, akutt global sjåførmangel, og mangel på lastebiler og trailere. I tillegg kommer forbrukernes endrende kjøpevaner, som har fått e-handelen til å eksplodere. I 2020 handlet 89% av danskene via internett. (DS)1.

Forsyningssituasjonen påvirker mange forskjellige bransjer og især transport- og logistikkbransjen. Forbrukerne merker det også, f.eks. fordi fraktprisene stiger, eller fordi de bestilte varene kommer for sent eller rett og slett ikke kommer frem. Senest har vi bl.a. som konsekvens av BREXIT og endringene i reglene for arbeids-og oppholdstillatelse sett en voldsom akutt mangel på opp til 100.000 lastebilsjøfører i England2. Resultatet er tomme hyller i matbutikkene og en nasjonal forsyningskrise.

Ovenpå dette skal vi både som bedrifter og forbrukere forholde oss aktivt til klimakrisen, som vi alle er med å sette et negativt avtrykk på. CO2 nivået kan kun reduseres og klimamålene kun nås hvis vi endrer vaner og tenkere innovativt. Og der nå det skal handles; ikke om fem, 10 eller 20 år. Regningen kommer vi alle til å betale i form av flere CO2 avgifter. Det er f.eks. allerede store økninger i CO2-avgift for den tunge transporten.

Kan man gjøre noe med alt på én gang?
De nevnte forsynings-og kapasitetsutfordringer er nasjonale, regionale og globale. Basalt sett handler det om, at det etterspørres mer gods og flere varer enn det er mulig å frakte frem til mottakerne. Zoomer vi inn til Danmark ser vi den samme utfordringen, enda selv om antallet på de danske motorveiene har økt med 26% på bare 10 år3.

Situasjonen er kompleks og kan ikke løses med et tastetrykk, fordi s mange faktorer spiller inn.

Men det er én faktor som VIL ha en positiv effekt på alle problemstillingene. Og det er optimering av gods og fraktkapasitet, som er mulig uten de store investeringene, eller for den saks skyld uten store endringer i håndtering av forsyningskjedene.

Fyll opp lastebilene bedre
Zoomer vi inn på den tunge veitransporten igjen- f.eks. i Danmark- kan vi se at lastebilene ikke er fylt nok opp. Nå er fyllingsgraden kun 56%, og det er en forbedring siden 2008 da tallet var 38%(ITD). Det kan det være gode forklaringer til, hvorfor vi ikke kan fylle alle lastebilene til bristepunktet, men det er langt mer å hente. Og vi kan fordele visse godstyper (pall/stykkgods) annerledes, akkurat som vi kan planlegge, pakke, og stable godset bedre og høyere. Gjør vi det, kommer vi mer av den tomme luften til livs, og får mer gods med hver lastebil.

Når lastebilene og kapasiteten optimeres, kan vi klare oss med færre lastebiler (= mindre investeringer), færre sjåfører (=avhjelpe sjåførmangel), og samtidig oppnå et redusert miljø- og CO2-avtrykk. I gjennomsnitt oppnår SpaceInvaders kunder en reduksjon på minimum 15%-på både kostnader og CO2/NOx. Med optimering og dobbeltstabling av pallegods er det en direkte korrelasjon mellom de økonomiske og klimamessige gevinstene.

Alene kan ikke kapasitetsoptimering hjelpe en presset sektor med å spare plass, penger og CO2, men optimeringen hjelper samtidig noen av de utfordringene som forsyningssektoren- og dermed oss alle-opplever i disse tider.

Hos SpaceInvader tilbyr vi en enkel og innovativ løsning som optimerer kapasiteten i deres forsyningskjede. En av våre kunder PostNord Logistics, sparer allerede hver 8. lastebil og både Bring/Posten Norge, ASKO, Solar, Velux og andre er i full gang med å hente det samme eller flere gevinster.

Tung transport på de danske landeveiene har steget 26% de siste 10 årene!

Det er en trist nyhet, som de danske medier Jyllands-Posten og TV2 nyhederne – la frem tirsdag d. 21. september, 2021.

Det er heldigvis mulig å snu denne dårlige utviklingen ved å kapasitetsoptimere de lastebilene, som frakter gods rundt i landet til både bedrifter, offentlige instanser og private forbrukere. Faktisk har PostNord Logistics allerede spart hver 8. lastebil bekk gjennom kapasitetsoptimering. Mer om det senere.

Visse steder langs det danske motorveinettet kjører det i dag helt opp til 58% flere lastebiler i dag, enn for bare 10 år siden. Det ligger derfor en stor utfordring å optimere godskapasiteten, så andelen av tom – eller halvtom kjøring kan reduseres.

Økt fyllingsgrad – snarveien til færre lastebiler og grønnere transport
Ifølge transportbrancheforeningen ITD, er fyllingsgraden på lastebiler i dag 56%, mot kun 38% i 2008. Bransjen har altså forbedret seg markant allerede, men det er stadig mye mer å hente f.eks gjennom større datatransparens på tvers av forsyningskjeder, endret adferd og implementering av nye innovative løsninger.

Her tenkes ikke kun på grønne drivmidler og nye kjøretøyteknologier, som stadig er under kommersiell modning og utvikling, og stadig er dyre å implementere i storskala.

At lastebiltrafikken har økt markant over de seneste 10 år skaper dessverre både infrastrukturelle utfordringer, mer press på hovedveiene og et medfølgende økt CO2 utslipp.

Den gode nyheten er, at vi alle, både som forbrukere og som virksomheter kan gjøre noe med det her og nå allerede mens vi venter på «the silver bullet» til å bryte klimakurven og den negative utviklingen.

Transport – og logistikksektoren utfører en viktig samfunnsøkonomisk oppgave. Bransjen sikrer forsyningssikkerhet og frakter det gods, som både virksomheter og privatpersoner har bestilt. Faktum er, at vi alle er med til å bidra negativt til økt transport og CO2 utslipp, blandt annet fordi e-handelen er steget dramatisk.

CO2 – avgift gjør det ikke alene
Det er allikevel mulig med eksisterende løsninger å optimere godskapasiteten kostnadseffektivt og til gevinst for klima. En kilometerbasert CO2 avgift vil kunne løse noe av problemet, men det er også andre muligheter.

Den danske transportminister Benny Engelbrecht uttalte til Jyllands-Posten: «Et av problemene er lastebilene tomkjøring. Vi skal utnytte kapasiteten så godt som mulig, og her er den nåværende avgift på lastebiler ikke hensiktsmessig. Derfor er noe av svaret på problemene den kilometerbaserte CO2 – avgiften, som trer i kraft i 2025. Her skal man betale pr. kjørte kilometer i stedet for en flat avgift. Og hvis man kjører CO2 – nøytralt får man 75% rabatt»!
En kilometerbasert CO2 – avgift vil ha en positiv klimaeffekt, og vi kommer alle til å betale den ekstra prisen. Det er ikke mulig å omstille våres samfunn til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, uten å ville betale for det, eller endre adferd. Og langt de fleste er heldigvis parate til det.

Samtidig bør det reguleringsmessig også gjøres en gjennomgang, hvordan logistikkoperatører kan optimere kapasiteten- og fyllingsgraden på lastebilene slik at andelen av ikke optimert godskjøring minimeres og dermed også reduserer antallet av lastebiler på veiene.

I våren 2020 – besøkte transportministeren våres klimapartner Blue Water Shipping – som arbeider med å kapasitetsoptimere både egen og kundenes drift med SpaceInvader løsningen. En løsning som med effektiv dobbeltstabling av pallegods utløser store gevinster til fordel for både klima og den økonomiske bunnlinjen.

Grønne kunder viser vei
SpaceInvaders transportsystem hjelper logistikkoperatører til å redusere deres CO2/NOx utslipp med minimum 15%. Lastebilene pakkes bedre og fylles mer – til slutt betyr det vesentlig færre lastebiler på veiene. PostNord i Danmark har allerede spart vekk hver 8. lastebil på det avgangene, hvor de har satt SpaceInvader systemet i drift. Og ambisjonen er å fjerne ennå flere lastebiler.

Den tunge transports grønne omstilling handler altså om mer enn en kommende CO2 avgift, og investering i grønne kjøretøy og drivmidler. Det er omkostningseffektive quick – wins å hente med low-tech kapasitetsoptimering – her og nå – mens vi alle venter på nye teknologiske mirakelløsninger.