Bommer vs. stativer – hva er opp og ned?


Oppnå betydelige økonomiske og klimagevinster gjennom kapasitets- optimalisering

Daglig drar vi rundt og snakker med logistikkoperatører om hvordan de i en tid med større klimakrav og stor knapphet på kapasitet håndterer og optimaliserer kapasiteten for en stadig økende mengde palle- gods. Så godt som alle operatører er opptatt av å finne løsninger og konkrete optimaliseringsverktøy for å imøtekomme de ovennevnte utfordringene. Her kommer både pallestativer og bommer (double stock) inn som løsninger. I denne sammenheng får vi ofte spørsmålet: Hvorfor kjøre med pallestativer fra Spa- ceInvader når vi kan kjøre med bommer, som mange operatører allerede kjenner og benytter seg av? Det er et veldig godt spørsmål som vi skal gjøre vårt beste i å besvare på en nyansert måte. Når det kommer til kapasitetsoptimering, mener vi det ikke finnes et entydig svar på når stenger er bedre enn pallestativer og vice versa. Forvirret? La oss se nærmere på de to ulike løsningene, som også med fordel kan brukes i kombinasjon.

Vi håper du vil lese videre: