SpaceInvader distribusjonsløsning

 

Det er mange gevinster å hente i distribusjonen når dere dobbeltstabler pallegodset med SpaceInvader. Gevinster som kommer både dere og deres kunder til gode. Mer gods på hver laste bil øker konkurranseevnen, forbedrer bunnlinjen, ergonomien og gjør hele distribusjonskjeden grønnere. Hvordan?

Når dere dobbeltstabler, pakker dere optimalt og får mer gods med hver lastebil. Dere sparer lastebiler, plass, penger og CO2. Dobbeltstabling av pallegods gjør det mulig å stable to ganger 120 cm paller, enkelt, stabilt og sikkert. Med løsningen fra SpaceInvader kan dere pakke helt opp til 240 cm i høyden og utnytte lastebilenes lasterom ful lut. Det blir enklere og mer effektivt både å forberede godset i produksjonen, å pakke lastebilen og å lesse godset hos kunden. Pallenes optimale godshøyde (120 cm) optimerer samtidig arbeidsgangen både i produksjonen, under transporten og hos sluttkunden, hvor ergonomien forbedres markant.

Les mer om gevinstene i denne folderen: