Terminaltransport kan alltid optimaliseres med store gevinster som resultat

 

Det er nok av utfordringer å ta tak i når det kommer til optimalisering og omstilling av logistikksektoren. Vi har klimakrisen, den globale forsyningskrisen, økt vareflyt, historisk høye drivstoffpriser og akutt sjåførmangel, for å nevne noe. Noen av disse utfordringene kan avhjelpes ved å optimalisere deres kapasitet på frakten ytterligere, slik at dere får mer gods i hver lastebil, og i ytterste konsekvens spare inn lastebilturer. Og det som er spart, er alltid tjent!

Det er mange steder man kan optimalisere. Dette gjelder både transport av gods mellom produksjons- og distribusjonsterminalene (hub–hub), herunder rutebasert transport av halv- eller helfabrikata fra produksjonssted til mellomlager eller helt til distribusjonsterminalen.

Mange transportoperatører vil nok mene at transporten av varer og gods allerede er fullt optimert så langt det lar seg gjøre. Men vi tror at det alltid er mulig å optimalisere enda mer. Målet er å kvitte seg med den tomme luften i lastebilenes lasterom for å unngå tomkjøring og transport av overløpspaller mellom terminaler. Dersom dere samtidig kan redusere lagringsbehovet og tiden det tar å pakke/laste/losse bilene, er det enda et pluss. Med SpaceInvaders pallestativer kan dere klargjøre alt godset allerede på utgående torg, og på denne måten håndtere og flytte godset fullt optimalisert gjennom hele verdikjeden – faktisk helt ut til sluttkunden. Det er også mulig å stable skrøpelig, farlig eller spesielt verdifullt gods. På denne måten utnytter dere kapasiteten i lasterommet bedre. Dette gjelder også gods som dere normalt ikke ville stablet. Dere vil oppleve at det ofte kun skal noen få dobbeltstablinger til for å skape svært synlige resultater, både på bunnlinjen og i klimaregnskapet.

Vi har skrevet en case som gir god innsikt i hub–hub-optimalisering med SpaceInvaders transportsystem, som handler om hvordan dere kan optimalisere kapasiteten med dobbeltstabling. Vi håper du vil lese videre.

 

Download case: