Kapasitetsoptimering – er den grønne veien fremover

 

Klimakrisen bekymrer oss alle. Og konsekvensene av den globale oppvarmingen blir tydeligere år for år. Danmark har et nasjonalt klimamål om å redusere CO2 nivået med 70% i 2030. Transport – og logistikkbransjen skal også yte sitt bidrag. Og det er en stort investeringstung utfordring å omstille en samfunnskritisk yrkesgruppe som i årtier har basert seg på fossile brennstoffer.

Mange virksomheter har i dag klimainnsatsen som strategisk topprioritert – på lik linje med økonomiske mål. Heldigvis er det nye grønne teknologier på vei – som kan hjelpe forsyningskjedene til å bli mer bæredyktige.

Omstillingen krever både forandringsvillighet og ofte nye investeringer. Noen grønne løsninger er dyrere og mer usikre å investere i enn andre. Særlig fordi teknologiene ikke er modnet ferdig. Men det er stadig masse av muligheter for å optimere transporten, så den bli mer bæredyktig. Kapasitetsoptimering er en av løsningene.

I Danmark kjører lastebilene rundt med en gjennomsnittlig fyllingsgrad på 56% (ITD). Det kan gjøres bedre. Og får vi mer gods med på hver lastebil, sparer vi både lastebiler, CO2 og andre skadelige utslipp. I snitt sparer SpaceInvaders kunder minimum 15% CO2.

Vi har skrevet litt om hvordan dobbeltstabling av pallegods kan hjelpe logistikk – og transportsektoren til å spare både plass, penger og CO2. Alt sammen ved å kapasitets optimere lastebilene bedre. Det er mange gevinster å hente – og de er synlige gjennom hele verdikjeden.


Download vår klimacase: