Tung transport på de danske landeveiene har steget 26% de siste 10 årene!

Det er en trist nyhet, som de danske medier Jyllands-Posten og TV2 nyhederne – la frem tirsdag d. 21. september, 2021.

Det er heldigvis mulig å snu denne dårlige utviklingen ved å kapasitetsoptimere de lastebilene, som frakter gods rundt i landet til både bedrifter, offentlige instanser og private forbrukere. Faktisk har PostNord Logistics allerede spart hver 8. lastebil bekk gjennom kapasitetsoptimering. Mer om det senere.

Visse steder langs det danske motorveinettet kjører det i dag helt opp til 58% flere lastebiler i dag, enn for bare 10 år siden. Det ligger derfor en stor utfordring å optimere godskapasiteten, så andelen av tom – eller halvtom kjøring kan reduseres.

Økt fyllingsgrad – snarveien til færre lastebiler og grønnere transport
Ifølge transportbrancheforeningen ITD, er fyllingsgraden på lastebiler i dag 56%, mot kun 38% i 2008. Bransjen har altså forbedret seg markant allerede, men det er stadig mye mer å hente f.eks gjennom større datatransparens på tvers av forsyningskjeder, endret adferd og implementering av nye innovative løsninger.

Her tenkes ikke kun på grønne drivmidler og nye kjøretøyteknologier, som stadig er under kommersiell modning og utvikling, og stadig er dyre å implementere i storskala.

At lastebiltrafikken har økt markant over de seneste 10 år skaper dessverre både infrastrukturelle utfordringer, mer press på hovedveiene og et medfølgende økt CO2 utslipp.

Den gode nyheten er, at vi alle, både som forbrukere og som virksomheter kan gjøre noe med det her og nå allerede mens vi venter på «the silver bullet» til å bryte klimakurven og den negative utviklingen.

Transport – og logistikksektoren utfører en viktig samfunnsøkonomisk oppgave. Bransjen sikrer forsyningssikkerhet og frakter det gods, som både virksomheter og privatpersoner har bestilt. Faktum er, at vi alle er med til å bidra negativt til økt transport og CO2 utslipp, blandt annet fordi e-handelen er steget dramatisk.

CO2 – avgift gjør det ikke alene
Det er allikevel mulig med eksisterende løsninger å optimere godskapasiteten kostnadseffektivt og til gevinst for klima. En kilometerbasert CO2 avgift vil kunne løse noe av problemet, men det er også andre muligheter.

Den danske transportminister Benny Engelbrecht uttalte til Jyllands-Posten: «Et av problemene er lastebilene tomkjøring. Vi skal utnytte kapasiteten så godt som mulig, og her er den nåværende avgift på lastebiler ikke hensiktsmessig. Derfor er noe av svaret på problemene den kilometerbaserte CO2 – avgiften, som trer i kraft i 2025. Her skal man betale pr. kjørte kilometer i stedet for en flat avgift. Og hvis man kjører CO2 – nøytralt får man 75% rabatt»!
En kilometerbasert CO2 – avgift vil ha en positiv klimaeffekt, og vi kommer alle til å betale den ekstra prisen. Det er ikke mulig å omstille våres samfunn til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, uten å ville betale for det, eller endre adferd. Og langt de fleste er heldigvis parate til det.

Samtidig bør det reguleringsmessig også gjøres en gjennomgang, hvordan logistikkoperatører kan optimere kapasiteten- og fyllingsgraden på lastebilene slik at andelen av ikke optimert godskjøring minimeres og dermed også reduserer antallet av lastebiler på veiene.

I våren 2020 – besøkte transportministeren våres klimapartner Blue Water Shipping – som arbeider med å kapasitetsoptimere både egen og kundenes drift med SpaceInvader løsningen. En løsning som med effektiv dobbeltstabling av pallegods utløser store gevinster til fordel for både klima og den økonomiske bunnlinjen.

Grønne kunder viser vei
SpaceInvaders transportsystem hjelper logistikkoperatører til å redusere deres CO2/NOx utslipp med minimum 15%. Lastebilene pakkes bedre og fylles mer – til slutt betyr det vesentlig færre lastebiler på veiene. PostNord i Danmark har allerede spart vekk hver 8. lastebil på det avgangene, hvor de har satt SpaceInvader systemet i drift. Og ambisjonen er å fjerne ennå flere lastebiler.

Den tunge transports grønne omstilling handler altså om mer enn en kommende CO2 avgift, og investering i grønne kjøretøy og drivmidler. Det er omkostningseffektive quick – wins å hente med low-tech kapasitetsoptimering – her og nå – mens vi alle venter på nye teknologiske mirakelløsninger.