Så står julen for tur og vi går snart inn i en velfortjent juleferie. Som alle andre har vi arbeidet virtuelt og ikke hatt samme mulighet til å komme ut til våre kunder i løpet av 2020. Covid-19 og satt sitt nådeløse preg på året og måten vi arbeider på. Heldigvis ser det lysere ut fremover, med vaksinen og snart er våren på vei.

Pandemien til tross, ble 2020 året hvor vi for alvor fikk hull i markedet. Bæredyktighet, miljø og klima står høyt på den strategiske dagsordenen hos mange virksomheter, og mange søker grønne løsninger. Logistikkbransjen viser stor interesse for kapasitetsoptimering og en økt bevissthet om at det nytter med en innsats. De har fått øye på de store gevinstene som kan hentes, både økonomisk og på klima/miljøsiden.

Godsoptimering har kommet i fokus, og vi ser at våres vekst stiger proporsjonalt med at flere blir kjent med SpaceInvader. Det lover godt for et forhåpentlig Corona-fritt 2021, hvor vi igjen for alvor kan komme ut på transportterminalene.

Vi har i 2020 flere spennende kunder ombord, og vi er stolte av at store kunder «blue chip» transportører som PostNord og Blue Water Shipping og logistikkkunder som Solar og Velux har tatt SpaceInvader til seg. Samtidig går det veldig bra i Norge hvor vi blant annet har startet opp Bring/Posten i år.

Felles for våre kunder er at de alle er drevet av den grønne dagsordenen og ser muligheter i ny innovasjon.

I våres besøkte Transportminister Benny Engelbrecht vår klimapartner Blue Water Shipping i Taulov, hvor vi sammen viste SpaceInvader løsningen frem. Vi fikk også satt fingeravtrykk på klimarapporten fra Landtransportens Klimapartnerskap. Noe som vitner om at det og lyttes til gründere. Innovasjon og nytenkning er nødvendig for å finne nye grønne veier i en sektor som kjemper for å redusere CO2 utslippet.

I 2020 har vår «testpakke» modell vist seg verdifull. I tett samarbeide med kunder planlegger vi et konkret innsatsområde og testforløp, hvor vi sammen implementerer, optimerer og måler effekten av innsatsen. Det gjør gevinstene veldig konkrete og testforløpene konverteres til gode nye kunder.

Alt i alt har vi kommet bra igjennom 2020, og det vil vi takke våre kunder og samarbeidspartnere for. Videre har vi spennende prosjekter på plakaten for 2021 som vi ser frem til å fortelle mer om.

Vi vil gjerne takke dere alle, som har fulgt oss i årets løp, og ønsker dere en god og fredfull jul med deres nærmeste. Vi sees i 2021- hvor vi sammen skal arbeide hardt for å gjøre transporten både grønnere og mer (økonomisk) bæredyktig.