Oppføringer av space-admin

Velment spark til bransjens innovasjonssløvhet- og håp der fremme!

I fjor besøkte jeg den årlige transportmessen i Herning. Det var som alltid både spennede og inspirerende. Som iverksetter i T&L bransjen er jeg spesielt oppmerksom på hva som skjer på innovasjonssiden. Jeg har de siste 3-4 år reist de danske landeveiene hvor jeg har møtt representanter fra både store til mindre virksomheter som driver med logistikk, transport og distribusjon […]

PostNord sparer hver 10. lastebil med SpaceInvader

I dette øyeblikk er PostNord i gang med et testpakkeforløp med SpaceInvader, hvor de tester SpaceInvader systemet på 3 godsterminaler. Allerede få uker inn i forløpet har PostNord dokumentert store effektiviseringsgevinster, ikke minst på klima- og miljøområde. Og her stopper ikke potensialet. PostNord har skrevet en pressemelding om at de gevinstene de allerede har oppnådd, […]

Lastebiler kan redusere CO2 med pakketetris

En god klimanyhet. På slutten av året ble EU’s klimaministre for første gang enige om å senke lastebilenes CO2 utslipp, som står for 6% av EU’s totale CO2 utslipp og en fjerdedel av transportens utslipp. Derfor har reduksjoner innenfor tungtransport avgjørende betydning for klimaregnskapet. Ministrene vil gjøre målene bindende med 30% CO2 reduksjon i 2030. […]

Solar: Vi sparer penger og CO2, når vi dobbeltstabler paller

Solar er en av Europas ledende sourcing og serviceselskaper innenfor el, VVS og ventilasjonsartikler. De har tatt et nytt redskap i bruk for å redusere deres CO2 utslipp og transportomkostninger. De dobbeltstabler paller. Det har stor betydning å optimere transporten av varer, når Solar flere ganger ukentlig sender tusenvis av varer ut til f.eks VVS-og […]

Transportsystemet Spaceinvader får amerikansk patent

  SpacenInvader fikk i september, 2018 amerikansk patent for deres transportsystem Det danskutviklede transportsystemet SpaceInvader, har nylig oppnådd et avgjørende patent i USA. Systemet, som gjør det mulig å dobbeltstable paller og dermed øke lastekapasiteten gjennom bedre utnyttelse av høyden i lastebilenes lasterom får nå muligheten til å gå inn en det enorme amerikanske markedet. […]